בני מנשה

קוד: בני מנשה בתנ"ך

סוג: לא גמור

מאת: אראל

אל: לא גמור בכלל

בתנ"ך יש כמה פסוקים שמדברים על בני מנשה בן יוסף:

ע"פ יהושוע יז1: ויהי הגורל למטה מנשה, כי הוא בכור יוסף - למכיר בכור מנשה אבי הגלעד, כי הוא היה איש מלחמה, ויהי לו הגלעד והבשן, נראה שלמנשה היו כמה בנים.

ע"פ בראשית נ23: וירא יוסף לאפרים בני שילשים; גם בני מכיר בן מנשה יולדו על ברכי יוסף, נראה שלמכיר היו כמה בנים.

גם ע"פ במדבר לב39: וילכו בני מכיר בן מנשה גלעדה - וילכדוה; ויורש את האמורי אשר בה, יהושוע יג31: וחצי הגלעד ועשתרות ואדרעי, ערי ממלכות עוג בבשן, לבני מכיר בן מנשה, ל חצי בני מכיר למשפחותם, נראה שלמכיר היו כמה בנים.

עכשיו נקרא במדבר כו29: בני מנשה: למכיר משפחת המכירי; ומכיר הוליד את גלעד; לגלעד משפחת הגלעדי. אלה בני גלעד: איעזר, משפחת האיעזרי; ל חלק, משפחת החלקי. ו אשריאל - משפחת האשריאלי; ו שכם, משפחת השכמי. ו שמידע, משפחת השמידעי; ו חפר, משפחת החפרי. יש כמה דרכים לפרש את הפסוק:

ניעזר בדה"א ז14: בני מנשה: אשריאל אשר ילדה; פילגשו הארמייה ילדה את מכיר אבי גלעד. ומכיר לקח אישה, לחופים ולשופים, ושם אחותו מעכה, ושם השני צלפחד; ותהיינה לצלפחד בנות. ותלד מעכה, אשת מכיר, בן, ותקרא שמו פרש, ושם אחיו שרש; ובניו - אולם ורקם. ובני אולם - בדן; אלה בני גלעד בן מכיר בן מנשה. ואחותו המולכת ילדה את אישהוד ואת אביעזר ואת מחלה. ויהיו בני שמידע  אחיין ו שכם ולקחי ואניעם. נראה מכאן, שאשריאל היה בנו של מנשה מאשתו החוקית, ומכיר היה בנו של מנשה מפילגשו הארמיה. את שאר הפסוקים לא הצלחתי להבין.

ראו גם: גלעד.

שאלות באתר אתנ"כתא:


תגובות