הבאת דיבה - הוצאת דיבה

קוד: הבאת דיבה - הוצאת דיבה בתנ"ך

סוג: הבדל

מאת: ע"פ רמב"ן

אל:

שני מושגים בלשון הקודש קשורים לאמירת דיבה:

ע"פ רמב"ן, יש הבדל בין 'הבאת דיבה' לבין 'הוצאת דיבה':

לפי זה:

תגובות