האמורי

קוד: האמורי בתנ"ך

סוג: כלל_דמות

מאת: אראל

אל:

האמורי הוא אחד מעממי כנען. פסוקים רבים מתארים את האמורי ואת תכונותיו:

מבחינה חומרית-צבאית

מדברים אלה נראה שהאמורי היה העם החזק ביותר בארץ. גם ממקורות אחרים בתנ"ך נראה שהאמורי היה עם מאד מפחיד:

ממקורות אחרים בתנ"ך נראה שהאמורי היה פעיל ביותר במלחמות:

מבחינה רוחנית

מכאן נראה שהאמורי היה העם החוטא והנתעב ביותר, בעיקר בתחום העבודה-הזרה. זה נראה גם ממקורות אחרים:

ייתכן שניתן ללמוד על האופי של עממי-כנען גם מהרשימות של עממי-כנען שנזכרות בתורה. בכל רשימה כזאת העמים מופיעים בסדר שונה. בשני מקומות מופיע האמורי במקום ראשון:

בשני המקרים מופיעה הרשימה בהקשר של האיסור ללמוד ממעשי העמים האלה, והמצווה להשמיד את העבודה-הזרה שלהם. לפי מה שהסברנו למעלה, קל להבין למה דווקא האמורי מופיע בהן במקום הראשון.

ראו גם:

פסוקים נוספים

  • יהושע ה1: "ויהי כשמוע כל מלכי האמרי אשר בעבר הירדן ימה, וכל מלכי הכנעני אשר על הים, את אשר הוביש ה' את מי הירדן מפני בני ישראל, עד עוברם; ויימס לבבם, ולא היה בם עוד רוח, מפני, בני ישראל"
  • יהושע כד18: "ויגרש ה' את כל העמים, ואת האמרי יושב הארץ, מפנינו; גם אנחנו נעבוד את ה', כי הוא אלוהינו."
  • שמואל ב כא2: "ויקרא המלך לגבעונים, ויאמר אליהם: והגבעונים לא מבני ישראל המה, כי אם מיתר האמרי, ובני ישראל נשבעו להם, ויבקש שאול להכותם בקנאותו לבני ישראל ויהודה."
  • מלכים א ט20-21: "כל העם הנותר מן האמרי החיתי הפריזי, החיווי והיבוסי, אשר לא מבני ישראל, המה. בניהם, אשר נותרו אחריהם בארץ, אשר לא יכלו בני ישראל, להחרימם; ויעלם שלמה למס עובד, עד היום הזה."

תגובות