גדר בטחון - טוב או רע?

קוד: גדר ביטחון בתנ"ך

סוג: פירוש

מאת: אראל

אל: שיעור נח"ת שבת ס"ד

ביישובי יש"ע יש ויכוחים רבים בשאלה - האם זה טוב או רע להקים גדר בטחון מסביב ליישוב.

אחד הנימוקים שמביאים נגד הקמת הגדר הוא - פירוש רש"י על דברי משה למרגלים (במדבר יג19): "ומה הערים אשר הוא יושב בהנה - הבמחנים אם במבצרים?". ע"פ רש"י, משה נתן למרגלים סימן - אם העם יושב במחנים (ערים ללא חומה), סימן שהוא גיבור ואינו פוחד מאויבים; אבל אם הוא יושב במבצרים, סימן שהוא פחדן וחלש. מכאן מסיקים, שהקמת גדר סביב היישוב מראה על חולשה ופוגעת בהרתעה.

בנימוק זה יש כמה בעיות:

האם אפשר ליישב את דברי רש"י עם כל העובדות הללו? לדעתי כן, אם נזכור שכדי להבין פרוש צריך לקרוא בעיון את הפסוק, ונשים לב למילה אחת קטנה בפסוק שאותו מפרש רש"י: "ומה הערים אשר הוא יושב בהנה - הבמחנים אם במבצרים?". הסימן לגבורת העם הוא - לא האם הערים בצורות, אלא האם הם יושבים בערים הבצורות. אם הם יושבים מסוגרים כל היום בתוך הערים הבצורות שלהם - סימן שהם פחדנים; אולם אם יש להם ערים בצורות, והם יושבים רוב הזמן מחוץ להן - סימן שהם גיבורים. במקרה זה, הערים הבצורות משמשות רק לשמירה על הטף והבהמות, אולם אנשי-המלחמה נמצאים רוב הזמן מחוץ להן - במחנים.

כמה ראיות מחזקות את הטענה הזאת:

מכאן אפשר להסיק מסקנות מעשיות לגבי היישובים:מאמר זה פורסם גם ב:

ונשלח בדואל, בסביבות 19/10/2001, ל: info_katif.net;  yonil_isdn.net.il; aryeh100_hotmail.com; editor_yeshanews.com; nmatar_netvision.net.il; מנהיגות יהודית; נשים בירוק; גמלא; ערוץ 7.

תגובות