הנה והנה - סימן לזכירת המקומות שבהם מופיע הביטוי

קוד: הנה והנה - סימן לזכירת המקומות שבהם מופיע הביטוי בתנ"ך

סוג: סימן

מאת: ?לאה פ

אל:

הביטוי נזכר בתנך 4 פעמים:

א. ולא היה בהם ידים לנוס הנה והנה - בעי (יהושע ח' כ)

ב. ויהי עבדך עושה הנה והנה-אחד מבני הנביאים במשלו לאחאב (מל"א כ' מ)

ג-ד.ויכה את המים הנה והנה- באליהו (מל"ב ב' ח) ובאלישע (שם יד)

והסימן זה ההיגוי A: עי, אחד מבני, אליהו ואלישע.

תגובות