כי כן ימלאו ימי-

קוד: כי כן ימלאו ימי- בתנ"ך

סוג: מסקנה

מאת: ע"פ הרב דוד הנשקה

אל: הדסה היא אסתר

הביטוי "כי כן ימלאו ימֵי-..." מופיע בתנ"ך פעמיים:

ייתכן שאפשר ללמוד מהביטוי על אופיו של אחשוורוש: הוא מתייחס לנשים כמו אל גוויות; כמו שבמצרים חונטים גוויות כדי לשמר אותן, כך גם אחשוורוש נותן לנשים תמרוקים כדי ליפות את גופן – כי זה הדבר היחיד שחשוב לו...

[ע"פ דוד הנשקה, "מגילת אסתר - תחפושת ספרותית"; הופיע במגדים כג וגם בספר "הדסה היא אסתר". רעיון דומה מאותו מאמר ניתן לקרוא כאן ].

 

תגובות