שר אוצר שעושה קיצוצים, צריך לגור בשכונת עוני

קוד: שר אוצר שעושה קיצוצים צריך לגור בשכונת עוני בתנ"ך

סוג: כלל

מאת: אראל

אל:

כששר האוצר מעלה תוכניות לקצץ בקיצבאות שנותנת המדינה לנזקקים, מתעוררת ביקורת קשה על האכזריות שבתוכניות אלה.

מצד שני, לפעמים באמת אין ברירה, וחייבים לעשות קיצוץ מסויים בקיצבאות על-מנת להבריא את המשק.

במצבים כאלה, נראה לי ששר האוצר צריך לקיים את המצוה "והלכת בדרכיו" - ללכת בדרכי ה' וללמוד ממעשיו.

כשה' החליט לגזור על בני ישראל עונש גלות, כדי להבריא אותם מבחינה רוחנית ולכפר על פשעיהם, גם הוא עצמו יצא איתם לגלות; כך למדו חז"ל מכמה מקורות:

ה' דורש גם מנביאיו שישתתפו בצרת העם:
גם שר האוצר צריך ללכת בדרך דומה, ולהשתתף בצרתם של העניים שבקצבאותיהם הוא פוגע - ללכת לגור איתם בשכונת עוני, לאכול בבית תמחוי (כמובן בתשלום), ליסוע בתחבורה ציבורית, לדבר איתם ולשמוע את זעקתם.

כך, גם אם הקיצוצים יהיו קשים וכואבים, לא ייווצרו קרע ושינאה בעם.

תגובות