קריאות ושמות בבריאת העולם

קוד: קריאות ושמות בבריאת העולם בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל: פירוש בראשית א4

בפרשת בריאת העולם ישנם חמישה דברים שה' קרא להם בשם:

מה משמעות הקריאה? מדוע ה' צריך לקרוא, ומדוע הכתוב צריך לספר לנו על כך? כמה תשובות:

1. מטרת הפסוקים היא להגדיר מושגים המופיעים בדברי ה': "כך כתב משה רבינו: כל מקום שאנו רואים בדברי המקום "יום" ו"לילה", כגון (בראשית ח) "יום ולילה לא ישבותו", הוא האור והחשך שנברא ביום ראשון, קורא אותו הקב"ה בכל מקום "יום" ו"לילה". וכן כל ויקרא אלהים הכתובים בפרשה זו" (רשב"ם):  כשה' אומר יום/לילה הוא מתכוון לזמן האור/החושך שנבראו ביום הראשון;   כשה' אומר שמים הוא מתכוון לרקיע שנוצר ביום השני;   וכשה' אומר ארץ/ימים הוא מתכוון ליבשה/מקווה-המים שנוצרו ביום השלישי.   וכן ב במדבר יג16: "וַיִּקְרָא מֹשֶׁה לְהוֹשֵׁעַ בִּן נוּן יְהוֹשֻׁעַ", הכתוב מספר לנו על הקריאה כדי שנבין שבכל מקום שמשה אומר "יהושע בן-נון" הוא מתכוון להושע בן-נון.

- אולם, זה עדיין לא מסביר מדוע ה' היה צריך לתת שם שונה לדברים? מדוע למשל לקרוא לאור בשם יום ולא להמשיך להשתמש בשם אור?

2. קריאת שם חדש מסמלת שליטה. ה' נותן שם חדש לדברים שברא כדי לבטא את שליטתו בהם. "שכן דרך המלכים הממנים אנשים על ביתם, לחדש להם שם" (רשב"ם על בראשית א5);  "נראין דברי קליריקוס, שאין הקריאה הזאת אלא סימן שררה וממשלה על הדבר, להגיד כי היום והלילה תלוים ברצונו של מקום. וכן שאר קריאות שבמעשה בראשית" ( שד"ל על בראשית א5).  ואכן בפסוקים רבים נתינת שם חדש מבטאת שליטה: בראשית מא45: "וַיִּקְרָא פַרְעֹה שֵׁם יוֹסֵף צָפְנַת פַּעְנֵחַ", מלכים ב כג34: "וַיַּמְלֵךְ פַּרְעֹה נְכֹה אֶת אֶלְיָקִים בֶּן יֹאשִׁיָּהוּ תַּחַת יֹאשִׁיָּהוּ אָבִיו, וַיַּסֵּב אֶת שְׁמוֹ יְהוֹיָקִים" (וכן דברי הימים ב לו4), מלכים ב כד17: "וַיַּמְלֵךְ מֶלֶךְ בָּבֶל אֶת מַתַּנְיָה דֹדוֹ תַּחְתָּיו, וַיַּסֵּב אֶת שְׁמוֹ צִדְקִיָּהוּ", דניאל א7: "וַיָּשֶׂם לָהֶם שַׂר הַסָּרִיסִים שֵׁמוֹת,וַיָּשֶׂם לְדָנִיֵּאל - בֵּלְטְשַׁאצַּר, וְלַחֲנַנְיָה - שַׁדְרַךְ, וּלְמִישָׁאֵל - מֵישַׁךְ, וְלַעֲזַרְיָה - עֲבֵד נְגוֹ".   ניתן לפרש כך גם את בראשית ב19: "וַיִּצֶר ה' אֱלֹהִים מִן הָאֲדָמָה כָּל חַיַּת הַשָּׂדֶה וְאֵת כָּל עוֹף הַשָּׁמַיִם, וַיָּבֵא אֶל הָאָדָם לִרְאוֹת מַה יִּקְרָא לוֹ, וְכֹל אֲשֶׁר יִקְרָא לוֹ הָאָדָם נֶפֶשׁ חַיָּה הוּא שְׁמוֹ" (פירוט). וכן, אחרי שה' אמר לאישה "ואל אישך תשוקתך והוא ימשול בך", בראשית ג20: "וַיִּקְרָא הָאָדָם שֵׁם אִשְׁתּוֹ חַוָּה, כִּי הִוא הָיְתָה אֵם כָּל חָי".

- אולם, לא ברור מדוע ה' צריך לבטא את שליטתו בדברים דוממים שהוא עצמו יצר, על-ידי שימוש במוסכמה תרבותית מהעולם האנושי. אם עצם העובדה שה' ברא את האור והחושך אינה מספיקה כדי לשכנע אותנו שהוא שולט בהם, מה תוסיף קריאת השם?

3. הקריאה עניינה ציווי וומתן תפקיד: "קרא ה' לאור וציווהו לשמש ביום, וקרא ה' לחושך וציווהו לשמש בלילה" (בבלי פסחים ב בתרגום לעברית; ראו משמעות המילה אור בתלמוד), "כמלך שקרא לעבדו שיבוא לפניו" (רש"י בתלמוד שם); "בעבור שהייתה בריאת האור הראשון והפסקו במידה קצובה מכוון להגבלת הזמן ולשער הימים, לכן קרא ית' לאור יום, שנתן לו אותו השם מפאת תכליתו שהוא לעשות יום; ולחושך קרא לילה, שהוא מלשון שלילה, כאילו היא מילה מורכבת 'לא לה', רוצה לומר, שאותה מידה וקצבה והמשך זמנו לא יהיה לה אור, וזה היה תכלית החושך, כדי להפסיק האור, שבהפסקתו ישוערו הימים והבדליהם" (אברבנאל).

- אולם קשה להסביר לפי זה את שלוש הקריאות הנוספות - לרקיע, ליבשה ולמקוה-המים. יש הסברים בדברי המפרשים אולם הם נשמעים דחוקים:

4. הקריאה עניינה נתינת צורה וקביעת גבול; שילוב של מתן-שם ושל ציווי, כמלך הקורא לעבדו ונותן לו תפקיד מוגדר ומגביל בכך את סמכותו: "ענין קריאה באלו בכאן היא ההבדלה המוגבלת בהם כשלבשו צורתם. וכך אמרו (בראשית רבה ג ו) יום יהא תחומך, ולילה יהא תחומך" (רמב"ן על בראשית א5). בפרט:

פירושים נוספים

5. יש שפירשו שהפסוקים נועדו להבחין בין כמה עצמים שונים שנקראו באותו שם, לדוגמה, שני עצמים שונים שנקראו " חושך " (רמב"ם מורה נבוכים ב ל, רלב"ג, ר"ן);

תגובות