קריא - קרוא

קוד: קריא - קרוא בתנ"ך

סוג: הבדל

מאת: שבי"ל

אל:

חילוף הקרי והכתיב במילה זאת בפרשת במדבר (במדבר א) ופרשת פינחס (במדבר כו) מלמדנו, כי "קריאי" הוא תואר לקורא, על-משקל "פריץ", "פקיד". ולכן:

* בפרשת פינחס, שמדבר בדתן ואבירם, שינה הקרי מ"קרואי" ל"קריאי", לומר שהם היו קוראים העדה והיצו אותם על משה ואהרן;

* אבל בפרשת במדבר, שמדבר בנשיאים, שינה הקרי מ"קריאי" ל"קרואי", לומר שנקראים מהעדה לכל דבר חשיבות.

ומה נחמד דרש חז"ל בפרק חלק על פרשת קורח: "קריאי מועד" - שהיו יודעים לעבר שנים ולקבוע חודשים.

תגובות