סוכות ופנואל

קוד: סוכות ופנואל בתנ"ך

סוג: לא גמור

מאת: אראל

אל: לא גמור

במאמר זה ננסה לברר, ע"פ רמזים מהתנ"ך, איפה בדיוק נמצאו הערים סוכות ופנואל.

  1. יעקב הגיע לפנואל מייד אחרי שעבר את נחל יבוק. יעקב הלך מצפון-מזרח (ארם) לדרום-מערב (א"י), ומכאן שפנואל נמצאת קצת מדרום לנחל יבוק. [התחנה הקודמת לנחל יבוק היתה מחניים, ומכאן שנחל יבוק נמצא מדרום למחניים].
  2. אחרי פנואל פגש יעקב את עשיו, ואז הגיע לסוכות. מכאן נראה שסוכות נמצאת מדרום-מערב לפנואל. [ב'אטלס דעת מקרא' סוכות נמצאת מצפון לנחל יבוק, וזה מאד לא ברור לי – איך הם הגיעו למסקנה המוזרה הזאת? למה יעקב רצה לעבור שוב את נחל יבוק?]
  3. מסוכות הלך יעקב לשכם, ומכאן שסוכות נמצאת מצפון-מזרח לשכם [ב'אטלס דעת מקרא' נראה שסוכות נמצאת מדרום-מזרח לשכם, ולא ברור לי למה].
  4. יהושוע יג 24: "וייתן משה למטה גד, לבני גד למשפחותם. ויהי להם הגבול -- יעזר וכל ערי הגלעד, וחצי ארץ בני עמון: עד ערוער אשר על פני רבה; ומחשבון עד רמת המצפה, ובטונים; וממחניים, עד גבול לדביר; ובעמק: בית הרם ובית נמרה וסוכות וצפון, יתר ממלכות סיחון מלך חשבון, הירדן וגבול -- עד קצה ים כינרת, עבר הירדן מזרחה." מכאן נראה שסוכות היתה בעבר הירדן המזרחי, מדרום לכנרת, בְעמק.
  5. שופטים ח4: "ויבוא גדעון הירדנה; עובר הוא ושלוש מאות האיש אשר איתו, עייפים ורודפים. ויאמר לאנשי סוכות: 'תנו נא כיכרות לחם לעם אשר ברגליי, כי עייפים הם, ואנוכי רודף אחרי זבח וצלמונע מלכי מדיין.'" מכאן נראה שסוכות היתה סמוכה לירדן (זה משלים את 3: סוכות היתה בעמק הירדן, מצדו המזרחי).
  6. גדעון הגיע לפנואל אחרי שהגיע לסוכות. גדעון הלך ממערב (א"י) למזרח (מדיין ועמלק ובני-קדם), ומכאן שפנואל נמצאת ממזרח לסוכות (זה מתאים ל2).
  7. שופטים ח8: "ויעל משם פנואל, וידבר אליהם כזאת; ויענו אותו אנשי פנואל כאשר ענו אנשי סוכות." מכאן נראה שפנואל היתה במקום גבוה יותר מסוכות (מכאן, בשילוב עם 1 ו2, נראה שנחל יבוק נובע במקום גבוה בעבה"י המזרחי, ומשם זורם ויורד מערבה עד הירדן).
  8. מל"א ז 46: "בכיכר הירדן יצקם המלך, במעבה האדמה, בין סוכות ובין צרתן." מכאן נראה שסוכות סמוכה לצרתן (העיר אשר ליד אדם – ע' יהושע ג 16).

ייתכן שההקבלה בין הסיפור של יעקב לבין הסיפור של גדעון יכולה לעזור לנו להבין למה גדעון העניש את סוכות ופנואל כל-כך בחומרה.

היסוד העיקרי בסיפור גדעון הוא הפחד (פירוט). יושבי סוכות ופנואל לא רצו לעזור לגדעון כי הם פחדו שהוא לא יצליח לחסל את המדיינים, ובסוף המדיינים יחזרו ויענישו אותם (סוכות ופנואל היו, כנראה, על הגבול בין ישראל למדין). זה מזכיר את הפחד של הדרוזים ברמת הגולן – כשהוחל החוק הישראלי על הגולן, חלק מהדרוזים פחדו לקבל אזרחות, כי הם פחדו שהסורים יחזרו לשלוט בגולן ויתייחסו אליהם כאל אזרחי אויב.

אבל דווקא יושבי סוכות ופנואל לא אמורים לפחד: הם אמורים לזכור את הניסים שקרו ליעקב כשחזר מארם: בפנואל הוא נאבק עם מלאך וניצח אותו, ובסוכות הוא התיישב לאחר שעשיו אחיו השלים אתו.

עדיין צריך להסביר את ההבדל בין העונש לסוכות (" ודשתי את בשרכם את קוצי המדבר ואת הברקנים") לבין העונש לפנואל (" אתוץ את המגדל הזה"), ואת ההבדל בין ההבטחה לבין הביצוע (בפנואל: " ואת מגדל פנואל נתץ, ויהרוג את אנשי העיר").

תגובות