לא להתחנף לרשעים

קוד: לא להתחנף לרשעים בתנ"ך

סוג: כלל

מאת: אראל (הגהה: עופר לביא)

אל:

למחיקה - מאמרים מורחבים יותר בנושא ניתן למצוא ב:

תגובות