יעקב אשר שם שמו ישראל

קוד: יעקב אשר שם שמו ישראל בתנ"ך

סוג: הבדל

מאת: ע"פ כנרת ר'

אל: שיעור נח"ת ס"א - ס"ב

[ע"פ שיעור של כנרת רוזנברגר]

בשני סיפורים בתנ"ך יש פסוק שמזכיר, באופן מנותק לחלוטין מהקשרו, שה' שינה את שמו של יעקב לישראל. נקרא את שני הסיפורים:

בשני הסיפורים לא ברור - מה הטעם להזכיר, באמצע הסיפור, שה' שינה את שמו של יעקב אבינו לישראל?! (ואם כבר מזכירים פרטים מעברו של יעקב אבינו - למה לא מזכירים, למשל, "כמספר שבטי בני יעקב, אשר היו לו שתי נשים ושתי פילגשים", או "אשר ציווה ה' את בני יעקב, אשר נולד בארץ כנען וירד מצריימה"...? למה דווקא הפרט הזה?)

כדי לענות לשאלה, ננסה להבין את משמעותו של שינוי השם. שינוי השם נזכר בספר בראשית בשני מקומות, ובכל מקום יש לו משמעות אחרת:

עכשיו נחזור לשני הסיפורים מספר מלכים. המשותף לשניהם הוא, שבשניהם נזכר שבני-יעקב עובדים את ה' בשיתוף עם אלהים אחרים!:

יעקב אבינו זכה לשם "ישראל" רק לאחר שציווה על בני ביתו שיזרקו את כל האלילים שלהם ויפסיקו "לפסוח על שתי הסעיפים". ולכן, בשני הסיפורים שבהם מתארים את בני-יעקב שעובדים את ה' בשיתוף - מזכירים שיעקב נקרא גם ישראל, כדי לרמוז ולהזכיר להם - "אתם לא רק בני יעקב - אתם גם בני ישראל; אם תעזבו את האלילים ותעבדו את ה' לבדו - תהיו ראויים לשם ישראל!"

אראל [תוספת]: עדיין לא הסברנו את הקשר למשמעות הראשונה של שינוי השם - "כי שרית עם אלהים ועם אנשים ותוכל". לדעתי המשמעות היא, שכדי להתגבר על "יצר הרע של עבודה זרה", לעזוב את האלילים ולעבוד את ה' לבדו - צריך הרבה עוצמה; האלילים משתלטים על המוח, וצריך להיאבק בהם בכוח רב כדי להוציא אותם משם. רוב העמים לא מסוגלים לעמוד בכך, ולכן ה' התיר להם לעבוד כוחות אחרים יחד אתו, כמו שכתוב (דברים ד19-20) "ופן תישא עיניך השמיימה, וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים כל צבא השמיים, ונידחת והשתחווית להם, ועבדתם - אשר חלק ה' אלהיך אותם לכל העמים, תחת כל השמיים. ואתכם לקח ה' ויוציא אתכם מכור הברזל ממצרים, להיות לו לעם נחלה, כיום הזה", כלומר: לעמים אחרים מותר לעבוד את צבא השמיים (יחד עם ה'), אבל עם ישראל הוא מיוחד - הוא צריך לעבוד את ה' לבדו, ויש לו כוח לזה - "כי שרית עם א-להים ועם אנשים ותוכל".

תגובות