לימוד תורה - בעל-פה או בכתב?

קוד: לימוד תורה - בעל-פה או בכתב בתנ"ך

סוג: כלל

מאת: אראל

אל:

בכמה פסוקים בתורה, מתואר לימוד בעל-פה, כלומר - לא מתוך ספר כתוב:

 

בפסוקים אחרים מתוארת קריאה מתוך ספר כתוב:

הדעה המקובלת היא, שאת התנ"ך יש ללמוד רק מהכתב, ואת המשנה והטקסטים שנכתבו אחריה - רק בעל פה. כשחז"ל ראו שהתורה שבעל פה משתכחת, הרשו לכתוב גם אותה.

לדעת הרב אליהו בן אמוזג ("מבוא לתורה שבעל-פה", סעיפים כב-כג), עיקר לימוד התורה היה בעל-פה, והקריאה מתוך הכתב נועדה רק לאירועים חגיגיים וציבוריים, אירועים של כריתת ברית בין ה' לבין העם, משום שלטקסט כתוב יש השפעה נפשית חזקה יותר (ראו ירמיהו לו).

ולענ"ד [אראל], ייתכן שהלימוד בעל-פה היה רק באותו הדור - דורו של משה הנביא. כל עוד משה היה חי, לא היה צורך בלימוד מתוך הכתב, כי יכלו לשאול אותו ולקבל דרכו את תשובת ה'; אך לפני פטירתו של משה היה חשוב לכתוב את כל התורה כדי שלא תשתכח (ראו דברים לא).

תגובות