מיכיהו בן ימלה ומיכה המורשתי

קוד: מיכיהו בן ימלה ומיכה המורשתי בתנ"ך

סוג: הבדלים2

מאת: אראל

אל: פירושים וסימנים 9

[בערך ע"פ "מקדש מלך" מאת הרב יגאל אריאל]

מיכיהו ומיכה הם לא אותו אדם - מיכיהו בן ימלה חי ופעל בישראל בימי אחאב (מל"א כב 9), ומיכה המורשתי חי ופעל ביהודה בימי יותם (מיכה א 1) - יותר מ150 שנה אחריו...

אבל הרבה פעמים קורה שלאדם יש שם שדומה לשם של דמות חשובה מהעבר, ובגלל זה הוא מזדהה עם הדמות הזאת ומנסה לחקות אותה. גם במקרה שלנו - השם של מיכה דומה לשם של מיכיהו ולכן גם בסגנון שלו הוא ניסה לחקות אותו, כמו שניתן לראות בספר מיכה:

  1. משפט הפתיחה של מיכה " שמעו עמים כולם" (מי א2) זהה למשפט האחרון שאמר מיכיהו לפני שזרקו אותו לכלא " שמעו עמים כולם" (מל"א כב28).

  2. למרות שמיכה חי ביהודה וניבא כמעט רק על יהודה - הוא הזכיר בתחילת נבואתו " מי פשע יעקב הלוא שומרון" (מי א5) - מתוך הזדהות עם מיכיהו שנזרק לכלא בשומרון (ע' מל"א כב 10, 27). [מיכה גם מנבא פורענות על שומרון " ושמתי שומרון לעי השדה למטעי כרם" - אולי זה רומז לפשע השני של אחאב - לקיחת כרם נבות]. גם בהמשך הספר מיכה אומר " וישתמר חוקות עמרי וכל מעשה בית-אחאב" (מי ו16).

  3. מיכה מנבא על עם ישראל " אסוף אאסוף יעקב כולך, קבץ אקבץ שארית ישראל, יחד אשימנו כצאן בצרה, כעדר בתוך הדברו תהימנה מאדם... ויעבור מלכם לפניהם וה' בראשם" (מי ב12) וזה בדיוק אותו דימוי שנזכר בדברי מיכיהו " ראיתי את כל ישראל נפוצים על ההרים כצאן אשר אין להם רועה; ויאמר ה' לא אדונים לאלה ישובו איש לביתו בשלום" (מל"א כב17) - ה' מקבץ את כל ה'צאן' שהתפזרו על ההרים ומשיב אותם הביתה בשלום.  (אבל יש הבדל: שמיכיהו אמר " לא אדונים לאלה" (כי המלך אחאב נהרג במלחמה) ומיכה אמר " ויעבור מלכם לפניהם" (כנראה המלך המשיח).)

  4. מיכה מוכיח את הנביאים " המתעים את עמי, הנושכים בשיניהם וקראו שלום ואשר לא יתן על פיהם וקדשו עליו מלחמה..." (מי ג 5) הנביאים שמנבאים נבואות טובות למי שמאכיל אותם - כמו 400 הנביאים (מל"א כב6) " אוכלי שולחן איזבל" (מל"א יח19). מיכה מנבא להם שהם לא יוכלו יותר להתנבא כי רוח ה' תעזוב אותם, אבל הוא כן יתנבא, כי " אנוכי מלאתי כוח את רוח ה' ומשפט וגבורה..." (מי ג8) - בניגוד לדברים שאמר צדקיהו בן כנענה למיכיהו " אי זה עבר רוח ה' מאתי לדבר אותך!?" (מל"א כב24).

  5. מיכה מנבא על הגויים שיבואו להילחם בעתיד נגד ישראל והנבואה הזאת מאד מזכירה את ההכנות שעשה אחאב למלחמה נגד ארם:מיכה מנבא " והמה לא ידעו מחשבות ה' ולא הבינו עצתו כי קבצם כעמיר גורנה" (מי ד12) - כמו שאחאב ואנשיו התאספו " בגורן פתח שער שומרון" (מל"א כב10); מיכה מנבא " קומי ודושי בת-ציון כי קרנך אשים ברזל..." (מי ד13) - כמו שצדקיה-בן-כנענה עשה " קרני ברזל" עבור אחאב מלך ישראל (מל"א כב11); מיכה מנבא " בשבט יכו על הלחי את שופט ישראל" (מי ד14) - כמו שצדקיה הכה " את מיכיהו על הלחי" (מל"א כב24).

  6. מיכה מנבא " כי אשב בחושך ה' אור לי" (מי ז8) - אולי מתוך הזדהות עם מיכיהו שישב בכלא החשוך בשומרון (מל"א כב27).

  7. ובסיום דבריו הוא מבקש מה', שבניגוד למצב שבו היו ישראל בימי מיכיהו " כצאן אשר אין להם רועה" על הרי הגלעד (מל"א כב17) - בעתיד " רעה עמך בשבטך, צאן נחלתך, שוכני לבדד, יער בתוך כרמל, ירעו בשן וגלעד כימי עולם!" (מי ז14).

תגובות