בית שלישי - בית המקדש שמתואר בחזונות יחזקאל, שייבנה במהרה בימינו

קוד: מקדש שלישי בתנ"ך

סוג: אוסף_נושא

מאת:

אל:

תוספות ותגובות