> > >> >

: "

:

:

:

, , ,  3: "יִוּ שׁ אָ, שׂ בּיִ". , , , :  " . , , , , . (" ), " . () :" (").

11 - "" ?

, , , 20: "יּוּ כּוֹ בּ שׁוֹ".  , , .

-, 5: "וּ בּ יִשׂ יִקּ שׁ שׂ זּ טּ אַיִ ". , - () : "... - .   ? ". , .

, , ,   5-6: "...נּ כּ שׁ וֹ . תּ וּ ' שׁסּוּ כּשׁסּ גּ וּוּ בּוֹ...".

- ,  2: "יִוּ מּ , שׁ בּהּ וּ, שׁ " (), , 3: " קּ , וּ בּ שׁ בּ בּהּ, שׁ שׁ בּ", ".

- , 21: " שׁ בּ , יּאַשׁ ; וּ יִ שׁתּוֹ יִ , דּ בּ יִ" (" ).

- ?