קשרי משפחה

קוד: קשרי משפחה בתנ"ך

סוג: כלל

מאת: הילית נעמת

אל: כפית ה'תשס"ג תשרי

היה היה לפני הרבה שנים... למען האמת, בשעה ו- 41 הדקות האחרונות חשבתי איך להתחיל בספור: מהסוף להתחלה או להפך, אבל אז עלתה המחשבה המבריקה בראשי להתחיל כבר, כי סינדרלה הפכה לדלעת לפני 11 דקות. (זאת היתה ההקדמה הלא-מקורית אך ההכרחית כמו בכל מאמר אחר בכפית.)

נפתח בצותא את מגילת רות (לקרוא הכל, זה לא הרבה כמו שזה נראה). קראנו, הבנו, יופי. נעבור על הסיפור בקצרה: אלימלך ורעיתו נעמי עוזבים את בית-לחם יהודה (מקום נחמד) בתקופת הרעב לטובת מואב. במואב מת אלימלך ושני בני נעמי, מחלון וכליון, נישאים לנשים מואביות (בנות המלך בכבודו ובעצמו, מספר המדרש). לה לה לה עוברות כמה שנים והבנים מתים. נעמי מרגישה כי לא נותר לה עוד דבר במואב, והשמועה אומרת שהמצב בבית-לחם השתפר. נעמי משנסת מתניים ויוצאת עם כלותיה האלמנות בשביל האבנים הצהובות למולדתה. לאחר פסוקים ח-יח בפרק א' נראה כי רק רות חוזרת עם נעמי לארץ הקודש.

מכיוון שזה לא מאמר על מגילת רות, לא ארחיב בפרטים. עברו זמנים טובים ורות רוצה שבֹּעַז מיטיבה יגאל אותה מאלמנותה ויפדה את חלקת השדה אשר לנעמי, אך מסתבר שלנעמי יש קרוב נוסף, שהוא יותר קרוב מבעז, הידוע בשמו (המפוצץ) פלוני אלמוני. אותו פ"א-אל"ף מסרב לקניית השדה (ורות) בטענה הצודקת (רות ד' ו) "פן אשחית את נחלתי" (לא רוצה להתחתן עם גיורת ולפגוע בשמו הטוב?). ולסוף השמח: בעז מקים שם לאלימלך בקניית שדהו, מתחתן עם רות ובמזל טוב מוליד את עובד אשר מוליד את את... רגע, רגע! מה פתאום הכניסו פה את (רות ד' יב) "ויהי ביתך כבית פרץ אשר ילדה תמר ליהודה"? אמנם מוזכר הקשר האישי לבעז, אבל מה הקשר לסיפור?

הבה נרענן את זכרוננו... (לקרוא בראשית ל"ח - כל הפרק.)

הפעם נעשה סדר בדברים בצורה סכמתית:

סיכום: יש קשר...

נעלה על מכונת הזמן ונקרא את בראשית י"ט (שוב, את כל הפרק).

כעת נעמוד רק על נקודות מסוימות הדומות לסיפורים הקודמים (או שמא עלי לומר- הבאים (המ ע רכת: לי לקח זמן להבין את השנינות. כדי שלא תצטרכו גם אתם לקרוא את המאמר 3 פעמים- הכוונה לסדר כרונולוגי.)): לוט בורח מסדום עם אשתו ושתי בנותיו. שני חתניו נספו עם שאר בני העיר יען כי לעגו לו ביעצו להם לברוח לפני ש-ה' ישמיד את המקום. אשת לוט הופכת לנציב מלח (שנה הבאה מזכ"ם) ולוט ובנותיו מוצאים עצמם במערה, בטוחים ששאר העולם מת. עם רצון להקים דור חדש, בנותיו משכרות אותו והרות ממנו. הבן שנולד לבכורה נקרא מואב (בראשית י"ט, לז) "הוא אבי מואב עד היום", רות צאצאית שלו.

סיכום כללי: בשלושת המקרים יש מצב לא שגרתי במיוחד- ישנם שני חתנים קודמים שמתו (ב- 2/3 מהמקרים הם גם אחים); יבום; נישואין לחותן ולידה מהאב. זה לא הכי טבעי שיכול להיות. והחיבור בין מואב בין לוט ליהודה בן יעקב קצת תמוה.

נחזור לרות ולבעז (רות ד', יח-כב): בדיוק רות ילדה את עובד והוא הוליד את ישי וישי הוליד את דוד. דוד!! דוד המלך יצא מכל התסבוכת הזאת? ובכן, דוד, הלא הוא גואל ישראל, נולד בדרכים מסתוריות.

ומה זה בא לומר לנו?

גם כשהזמנים לא ממש אופטימיים (היום?) או אולי דווקא כשהזמנים לא הכי אופטימיים, כשראה שעם-ישראל לא ממש מהווה ראי לגאולה, דווקא אז יבוא הגואל, הלא הוא משיח בן-דוד ונכה כולנו לשנה הבאה בירושלים הבנויה!!!

זה בכל אופן התרוץ שלי- אל תגידו שאתם מתנגדים.

(מה דעתכם? יש לכם תשובות נוספות להציע? אשמח לשמוע!)

תגובות