הבן העני של המן

קוד: הבן העני של המן בתנ"ך

סוג: הפוך

מאת: נתן קלר, אראל

אל: פירושים וסימנים 9

[פירוש דמיוני]

אסתר ה10: " וישלח ויבא את אוהביו ואת זרש אשתו, ויספר להם המן את כבוד עושרו ו רוב בניו ... ": אפשר לקרוא את הפסוק בשתי דרכים:

  1. המן סיפר להם על העושר שלו, ועל רוב בניו; כלומר הוא סיפר להם שיש לו הרבה בנים.

  2. המן סיפר להם על העושר שלו, ושל רוב בניו; כלומר הוא סיפר להם שרוב בניו הם עשירים.

    פירוש 1 נראה לי מוזר, כי לא הגיוני שאשתו לא ידעה עד עכשיו שלבעלה יש הרבה בנים (לא כתוב שהיו לו עוד נשים). פירוש 2 יותר הגיוני, ונובע ממנו שרוב בניו של המן היו עשירים. לא כולם, כי אחד מהם היה " דלפון " (אסתר ט7)...

תגובות