המרידה והפרנויה של אחשורוש

קוד: המרידה והפרנויה של אחשורוש בתנ"ך

סוג: מניעים1

מאת: הלל ויהונתן אורי

אל: מגילת אסתר - דיוקי ניסוח / כפית ה'תשסב

לאחר שושתי מודחת ואסתר נבחרת, אכן פורצת מרידה. בגתן ותרש מנסים להתנקש במלך, ומרדכי מציל אותו ונרשם בספר הזיכרונות כנאמן למלך.

לאחר שפורץ המרד, אחשורוש מחליט למנות מישהו שיגן עליו. אחשורוש בוחר בממוכן (עפ"י המדרש שממוכן=המן) מפני שהוא הוכיח את נאמנותו למלך כאשר יעץ להדיח את ושתי (אמנם ממוכן לא גילה חכמה יתרה בייעוץ, אבל לפחות הוא הוכיח את נאמנותו למלך). יחד עם המאבק של המן במרידה, הוא מנסה לנצל את מעמדו כדי לפגוע ביהודים. הוא אומר למלך (ג' ח) ש"ישנו עם אחד מפוזר ומפורד". המרד מתנהל בכל הארצות, ולכן המן רומז בזה שהיהודים - שנמצאים בכל המדינות - אחראים למרד. אחשורוש שמח שהמן גילה מי המורדים, ונותן לו יד חופשית לטפל במורדים כפי הבנתו, כלומר להרוג אותם.

בגלל המרד, אחשורוש נכנס לסביבה הרמטית שאסור לאף אחד להכנס אליה, אפילו לא למלכה: "כל איש ואשה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית אשר לא יקרא אחת דתו להמית" (ד' יא). אחשורורש נהיה פרנואיד, הוא חושש אפילו מאשתו. המשך

תגובות