עת הזמיר הגיע

קוד: ביאור:שיר השירים ב13 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

לכבוד החורף המתחיל בימים אלה, ניזכר בימי האביב הנזכרים בשיר השירים.

החתן רוצה לשכנע את הכלה לצאת מביתה ולבוא איתו לטיול בטבע, ולשם כך הוא מתאר לה את הטבע באביב ומשתמש כמעט בכל החושים:

שיר השירים ב11: "כִּי הִנֵּה הסתו[הַסְּתָיו] עָבָר, הַגֶּשֶׁם חָלַף הָלַךְ לוֹ" -

בלשון המקרא, סתו הוא עונת החורף. החתן מתייחס לחוש המישוש: "החורף עבר וכבר לא קר בחוץ; הגשם חלף וכבר לא רטוב בחוץ!".

שיר השירים ב12: "הַנִּצָּנִים נִרְאוּ בָאָרֶץ, עֵת הַזָּמִיר הִגִּיעַ, וְקוֹל הַתּוֹר נִשְׁמַע בְּאַרְצֵנוּ"

ניצנים הם פרחים קטנים, כמו בראשית מ10: "וּבַגֶּפֶן שְׁלֹשָׁה שָׂרִיגִם, והוא כְפֹרַחַת עָלְתָה נִצָּהּ, הִבְשִׁילוּ אַשְׁכְּלֹתֶיהָ עֲנָבִים" (ראו דעת מקרא). החתן מתייחס לחוש הראיה: אפשר לראות הרבה פרחים יפים בשדות!

הזמיר והתור הם שתי ציפורי שיר נודדות המגיעות לארץ ישראל באביב (ראו התור והזמיר / אלקנה ביליק; נדידת ציפורים בתנ"ך). החתן מתייחס לחוש השמיעה: הגיע העת שבו ציפורי השיר מגיעות לארץ, ואפשר לשמוע את שירתן העריבה!

שיר השירים ב13: "הַתְּאֵנָה חָנְטָה פַגֶּיהָ, וְהַגְּפָנִים סְמָדַר נָתְנוּ רֵיחַ; קוּמִי לכי[לָךְ], רַעְיָתִי יָפָתִי, וּלְכִי לָךְ!" [קרי]

חנוט = עטוף ושמור היטב;   פגים = הפרחים הקטנים של עץ התאנה (דעת מקרא), או פירותיה של התאנה כאשר הם קטנים וקשים;   סמדר = אשכול הפרחים הלבן של הגפן, המפיץ ריח נעים בעונת האביב. החתן מתייחס לחוש הריח: "התאנה עוטפת את פירותיה הקטנים והקשים בעלים גדולים המפיצים ריח נעים; בגפנים כבר יש פריחה לבנה הנותנת ריח טוב" (ראו גם ריח ומשיכה בתנ"ך).

לאחר שעורר בכלתו את הרצון לצאת לטבע, הוא חוזר ומשבח אותה על יופייה, וקורא לה שוב לצאת לטבע: "קומי לך, רעייתי יפתי, ולכי לך! ", כפי שקרא לה בפתיחת הקטע בפסוק 10.

חז"ל פירשו את כל הפסוקים הללו כמשל לדבריו של ה' לעם ישראל, כשרצה להוציא אותם ממצרים (ראו למטה, פירושי רש"י ומלבי"ם). למרות שבני ישראל היו שקועים בשיעבוד, והיה אפשר לצפות שהם "יקפצו על המציאה" וישמחו לצאת ממצרים, ה' בכל-זאת השתדל לשכנע אותם שכדאי להם לצאת, כי האביב הגיע.

מכאן אפשר ללמוד, שגם כאשר אנחנו מעוניינים לשכנע אדם שיצא לחופשי (לדוגמה, אדם המכור ומשועבד לחומר כלשהו), אנחנו צריכים להשתמש בחושים המעוררים את החשק להשתחרר - לתאר לו כמה יפה העולם בחוץ, וכמה נעים יהיה לו כאשר ייצא לחופשי.

כך הדבר במיוחד בין בני זוג: כשרוצים לשכנע זה את זו לעשות שינוי בחיים, גם אם השינוי הוא לטובת הצד השני, צריך להשתמש בלשון הממחישה את היופי והנעימות של החיים אחרי השינוי, ורק אחר כך לבקש "קומי לך, רעייתי יפתי, ולכי לך".

מקורות ופירושים נוספים

"כל הענין הזה, פשוטו לשון חיבת פיתוי, שבחור מרצה את ארוסתו לילך אחריו; כן עשה לי דודי: ענה דודי - על ידי משה, ואמר לי - על ידי אהרן, קומי לך - זרזי עצמך... כי הנה הסתיו עבר - אלו ארבע מאות שנה, דילגתים למנותם משנולד יצחק, הגשם - שהוא טרחותו של סתיו חלף והלך לו, כלומר שמנים ושש שנה של קושי השעבוד נגזרו עליכם והלכו להם, משנולדה מרים הקשו המצריים שעבוד על ישראל... הנצנים נראו בארץ - הרי משה ואהרן מוכנים לכם לכל צרכיכם, עת הזמיר הגיע - שאתם עתידים לומר שירה על הים, וקול התור - קול התייר הגדול. דבר אחר, קול התור: קול שהגיע זמן יציאתכם ממצרים. התאנה חנטה פגיה - הגיע זמן של בכורים לקרב, שתכנסו לארץ; והגפנים סמדר - קרב זמן נסכי היין. דבר אחר: כשרים שבכם חנטו והנצו לפני מעשים טובים והריחו ריח טוב. קומי לכי - כתיב יוד יתירה, קומי לך לקבל עשרת הדברות. דבר אחר: התאנה חנטה פגיה - אלו פושעי ישראל שכלו בשלשת ימי אפילה. והגפנים סמדר נתנו ריח - אלו הנשארים מהם, עשו תשובה ונתקבלו; כך נדרש בפסיקתא" (רש"י)

באדיבות פרוייקט השות:

"ועתה. אחר שכבר הוסכם אצלי לגאלם הנה צעקת ב"י באה אלי, עיקר הצעקה הוא אלי שאמלא הבטחתי לגאלם ואני שומע כל צעקתם כי עת הזמיר הגיע, ובמדרש עד עתה לא באה צעקתם לפני שלא הגיע הקץ, וגם ראיתי את הלחץ ועי"כ נתחייבו מצרים להענש בעונש כבד, ויש הבדל בין נגישה ובין לחץ, הנוגש נוגש על המס והעבדות ובכ"ז יתן להם רחבת ידים למקניהם ולמסחרם ולשבת בכ"מ, אבל המצריים לחצו אותם לשבת בדחק בארץ גושן שהיה צר לפניהם לפי מה שרבו ופרו:" (מלבי"ם על שמות ג9)


"(י) ענה דודי כו'. אחר אומרה כי ממהר האלהים את הקץ ודומה כצבי כו', גם שלאומות לא דימה הקיצין רק לצבאות ואילות נקבות, באה ותאמר הלא תאמרו אם כן איפה למה זה בדברו אלינו למה לא אמר בצבאים או באילי השדה, דעו איפה, כי הנה ענה דודי ואמר לי, אין העיכוב מצדי כי הנני בא, אך את המעכבת בשוכבך על מטת המשובה, כי קומי לך ושובה אלי, ולכי לך אל המקום אשר בחר ה', ולא תירא מהרודים בך כלום, ועל כן לא הזכרתי להן מהירות נמרץ, כי לא בטחתי בבחירתך תמהר תחיש לשוב אלי, ולא אמצא בדאי חלילה: או שיעור הענין והוא סמיכות יותר צודק, שאחר אמור כנסת ישראל שאלתה מה' ישקה מנשיקות פיהו, וסיפרה לאומות חיבתו יתברך אליה למהר לגאלה, ראתה כי הלא יאמרו לה, אם כן איפה מדוע לא עשה שאלתך, ולא השיב על תוכחתך בבקשך ממנו ישקך מנשיקות פיהו, הנה מה שענה דודי ואמר לי הוא קומי לך, כלומר כל ישעי וכל חפץ לגאלך, אך צריך יהיה ההתעוררות ממך תחלה שתבואי ליטהר, וזהו קומי לך מעצמך כו', ואחר כן אסייעך אנכי, כי בא ליטהר כו' (שבת קד א):

(יא) ואל תשית לב אל קץ הימין אם ארוך הוא, כי הנה הסתו עבר וכו', והוא, כי כאשר הסתו כולל ששה חדשים, ולא יהיה מטר בכולן רק לפעמים, כן קץ שם הוא יתברך וגבול לגלות החיל הזה, אשר לא בכל המשך הזמן ידחקו הצרות, רק לפעמים ולפרקים, על כן ידמה המשך הגלות לסתיו, ועתות הצרות שבו לגשם שוטף, ואמר, הנה אם תשוב ותקומי לך, העלה על לבך כאילו הגשם חלף הלך לו והסתו עבר, וגם שלא חלף בפועל הלא הלך לו, שהוא כאילו הוייתו נצב אלא שהלך לו, כי בשובך עד ה' לא יביט הוא יתברך אל הקצבה, רק יוליך הכל מלפניך כאילו עבר וחלף:

(יב) ולא יחשב כמו זר בעיניך דבר הגאולה, כי הלא אין כל חדש, על דרך מאמרם ז"ל במדרש קהלת (ג יח) כי הוא יתברך, לבל יהיה כמו זר נחשב ענין תחיית המתים, הראה הוא יתברך כן על ידי אליהו (מלכים א, יז) ואלישע (מלכים ב, ד) ויחזקאל (יחזקאל לז), כן על דרך זה יאמר, הנה הנצנים הם שני המשיחים כבר נראו בארץ, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, והוא מאמר תנא דבי אליהו (תד"א רבה יח), אותו הנער שהחייתי משיח בן אפרים הוא, ורמז רמזתי לעולם שאני אבא תחלה ואחר כן יבא הוא: ובזה יובן אצלי מאמר רבותינו ז"ל (פרקי דרבי אליעזר פרק י), שאמר יונה ללויתן, אני עתיד לחלקך לצדיקים לעתיד לבא, שהנה ראוי לדעת, למה זה יתחלק על ידו מעל יד זולתו, שיאמר על זה אשר נדרתי אשלמה (יונה ב י), אך הוא כי יונה הוא הנער שהחיה אליהו (פרקי דרבי אליעזר פרק לג), והוא משיח בן אפרים, וכבר נראה בארץ, וכן משיח בן דוד נראה בעת החרבן, כמאמרם ז"ל באיכה רבתי (א נז) שנולד בעת החורבן ואחר ימים שנראה נתכסה, וזהו נראו בארץ: הנה כי אין כל חדש, וגם אין צריך ליחל עד המלאה סאת אומות העולם, כי עת הזמיר הגיע שהוא לשון כריתה וזמור כפרש"י, ואין מעכב רק עונותיכם, וגם קול התור, הוא אליהו תייר מן התרים את הארץ בימי יהושע, הלא נשמע בארצנו על ידי הנביא, כדבר שנאמר (מלאכי ג כג) הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא: או שיעור הענין, ראו נא איך ממהר האלהים לעשות הדבר, כי הלא מאז טרם בא הקץ הקדים להצמיח הגאולה, כי הנצנים כבר נראו בארץ על דרך הכתוב לעיל:

(יג) התאנה חנטה וכו'. הלא אמרתי לך (לעיל פסוק י) קומי לך כו', והלא תתעצלי באמורך כי אחרי היותך משוללת עזר בלתי עם התשובה כאמור, כי הלא צריך תשובה יתירה ומי יעצר כח לעשותה, כי הלא הנה עמך שתי סמוכות גדולות, אשר יהיו לך מעיר לעזור עזר רב, אחת, שלשים צדיקים אשר לא יעדרו מכל דור ודור, כמאמרם ז"ל (שוחר טוב תהלים פא א) כמנין יהי"ה זרעך, שנית תינוקות של בית רבן, שגם הם לא יחסרון מכל דור ודור:" (אלשיך)


"(י) ענה. תחלה ענה מרחוק ואח"כ ואמר לי מקרוב אמירה פרטית כי כן יתעלה הדבור לפי ההכנה תחלה ענה מרחוק קומי לך והכיני עצמך אל הדבור האלהי ואח"כ אמר לי לכי לך וצאי מחדרי שלמה שהיא הגויה. רעיתי יפתי עד הנה קראה רעיתי ועתה הוסיף יפתי כי קשר הריעות הוא דבר בחיריי. אבל האהבה שמצד היופי הוא מפני עצמות הנאהב ומעלת יפיו כי אחר שכבר חל עליה הרוח פעם אחת ראה אותה כי יפה היא וטובה לשכון חצרותיו ולשבוע מטוב ביתו:

(יא) כי הנה כבר המשילו החכמים את הנפש לחלקת השדה אשר זרועיה תצמיח כי כמו שהשדה כחנית ומוכנת להוציא הזרע אשר יזרע בה. כן הנפש עת תעבד בעיון ובמעשה תוציא הזרעים האלהיים הצפונים בה ותעש פרי קדש הלולים וכבר דברנו בענין קרוב לזה בפירושנו לישעיה ס' כ"ח. וכבר באר במורה (פל"ב מ"א) שיקרה להשגות השכליות מפני שהם נתלות בחומר דבר ידמה להשגות החושיות, ר"ל כי מפני שהנפש נקשרה בחומר ישיגה משיגי החומר בהכרח וראינו שהכחות החומריות ישיגום העיפות והלאות, שלכן נתן ה' בטבע הבע"ח השינה והתרדמה למען ינוחו מפעולותיהם ירגיעו ויחליפו כח שע"י השינה והמנוחה יתחדש כחם כבראשונה. וטבע זו ניתן גם להצמחים שיש להם שינה קבועה להחליף כחם כידוע בחכמת הבאטאניק. והנה כן ראינו בטבע הכולל אל הארץ אשר גבל ה' בחכמתו גבולות קיץ וסתיו חום וקור, שזה דבר הכרחי לזרע הארץ וצאצאיה, כי אחר הקציר והבציר, אחר אשר הארץ תוציא צמחה והגנה זרועיה תצמיח, ילאו כחותיה וייעפו, ואם היה הקיץ מתמיד, והיתה הארץ מוציאה פירותיה בלא הפסק, היו פירותיה צנומות דקות ורזות מחולשת כח הצמיחה בההפך לשדה בחרבוני קיץ, לכן שם הבורא ית' חק לארץ שאחרי הקציר יתחילו ימי הסתיו והשלג, בו ירדמו כל כחות הטבע ויתקבצו אל תוכה, ישכבו ינוחו יגיעי כח תחת מעטפות השלג והקרח כמתעלפים, עד יגיע האביב, שאז יעורו משנתם וכחם חדש עמהם, ואז תוסיף תת כחה ביבול ובפירות שנית. וכן יהיה בכחות הנפש מצד התקשרה בחומר, שעת תוציא הנפש את פריה, והיא עת תפרח כשושנה ותוציא פרחיה האלהיים לחזות במראות האלהים, ואשכלותיה יבשילו ענבים להשיג בנבואה ורוה"ק. אז תתעלף ותרדם ימים. ותנוח בחיק הגויה, וזה נקרא לה ימי הסתיו שכחות הנפשיות עלימו יתעלם שלג, עד תחליף כח ויזרח עליה השמש האלהי שנית. והנה ראינו בטבע הארץ שאחר עבור הסתיו יתחילו ימי הגשם. כי אחר שהקודרים מני קרח יזורבו נצמתו בחום האויר, יתחילו האדים לעלות, והגשם המתהוה מהם יתחיל לרדת, ואז האויר בלתי נקי ומאפיל בעד אור השמש. וכן יהיה בטבע הנפש שגם אחר שהרגיעו הכחות הנפשיות ויחלו להתעורר משנתם, והקפיאה תמס תהלוך אז גם הכח הדמיון יתחיל לפעול פעולתו, וציורי הנפש עדיין מעורבים באדים והרהורים המאפילים בפני האור העליון הזך, עד שיטהרו העבים ויזכו המחשבות ואז גם הגשם חלף הלך לו, ועל מליצה זו אמר הדוד העליון לרעייתו, כי כבר עבר הסתיו וגם כבר חלף הגשם [וכבר כתב הרמב"ם בהקדמת המורה שיש מי שיברק לו הברק פעם אחר פעם במעט הפרש ביניהם, עד שהוא כאילו היא באור תדיר וזה מדרגת גדול הנביאים ע"ה, ויש מי שיהיה לו בין ברק וברק הפרש רב, והוא מדרגת רוב הנביאים וכו'. ושלמה ע"ה הבריק לו הברק בליל חייו ארבעה פעמים, שאז זרחה השמש האלהות עליו, (בד' פעמים שדבר ה' אליו), ובין כל דבור ודבור היו לו ימי הסתיו והשלג]:

(יב) הנצנים מוסיף עוד שגם החלו הזרעים האלהיים אשר נזרעו בנפש בעת חול עליה הרוח (שבימי הסתיו ותרדמת הנפש התעלמו והיו בה בכח) להתגלות ולצאת אל הפועל עד שנראו בארץ, מוסיף עוד שעת הזמיר הגיע ר"ל כי הנפש האלהית יש בה שתי מדרגות, א) נשמה אשר בגוף הבלתי נפרדת ממנו כל ימי חייו, ב) מדרגה גבוהה הנקראה חיה ויחידה הבאה אליו ממרום לפי מעשיו וקדושתו והיא נפרדת ממנו בעת הסתיו ותרדמת הנפש (כמ"ש זכה יתיר יהבין לי' נשמתא וכו'). והנה הנשמה במדרגה הראשונה דומה כצפור הזמיר שבעת הסתיו אינו מזמר ובכ"ז לא יתרחק ממדינתו רק תשכון כיונה בעברי פי פחת בחגוי הסלע כן בעת תרדמת הנפש והשכל תשכון בגויה והיא נאלמה ולא תשורר ואמר כי עתה כי הקיצה הנפש מתרדמתה עת הזמיר הגיע כי תשיר את שיר ה' ותתנשא בנעים זמירות הנבואה וההשכלה שהוא שיר הנפש. ומוסיף לאמר שגם קול התור שהיא מדרגת חיה ויחידה הנשפעת ממרום שעד עתה התרחקה מפני הסתיו לארץ צלצל כנפים ולמעוני שחקים עתה נשמע קולה בארצנו כי שבה לשכון כבוד ע"י התעורר הרוח הקדוש:

(יג) התאנה ר"ל כי הזרועים הקדושים הצפונים בנשמת האדם יש בהם שני מדרגות, יש שהם בה בכח ולא בפועל והם דומים לזרעים שבימי הסתיו יתעלמו לגמרי ולא נשאר מהם רק זרעם הטמון באדמה ומוכן לצאת אל הפועל עת יזרח שמש וכן יתעלמו הכחות האלה בעת תרדמת הנפש בהחלט. ויש שהם בה בפועל ונעשו לה קנין והם דומים לעצים נושאי פרי שגם בימי הסתיו לא יתעלמו בהחלט רק יעמדו מלדת ולשאת פרי אבל בכ"ז מצבת בם. וכן הכחות האלה לא יתעלמו גם בעת תרדמת הנפש רק לא ישאו אז פרי ותנובה והם ישנים שנת החורף ובכ"ז זרע קדש מצבתה. ובזה הוסיף במליצתו כי גם הכחות האלה שהם בנפש בפועל אשר עד עתה לא עשו פרי קדש הלולים עתה ישאו פרים. והנה התאנה משל אל כחות השכל והבינה צורף דבש אמרי נועם והגפן משל אל הכח המוכן אל הנבואה ורוה"ק שכבר בארנו שהיין המוזכר בספר הזה רומז אל הנבואה. אומר כי הכוחות האלה הוציאו ציצים ופרחים ומוכנים לשאת פרים וא"כ קומי לכי רעיתי וצאי מן הגויה להדבק בעליון. ותחילה אמר קומי לכי כי אין עוד יראת נזק כי הסתיו עבר ואין מעכב בפני הנפש ועתה הוסיף שצריך שתצא אחר שהכל פורח ונושא פריו והיא מוכנת אל התועלת הגדול שישפוך ה' את רוחו עליה.

והמשורר לקח מליצותיו מן הזמן שאז היה הדבור הזה, שהיה בחדש זיו בשנה הרביעית לשלמה (כמ"ש מ"א ו'), ולקח משל מן השנויים שיעשה הירח הזה בתולדות האדמה, אל השנויים שיעשה הגלות זיו ה' והדרו על הנפש ותולדותיה:" (מלבי"ם)


"איתא בבראשית רבה, דהקב"ה הסתכל באורייתא וברא עלמא... ואמר הגר"ח זצ"ל, דהנה אנו רואים, שכל חוקי התורה מתאימים להנהגת העולם, כמו לא תרצח ולא תגנב, שרציחה וגניבה הם חורבן העולם, וכמו כן מאכלות אסורות, דאיתא ברמב"ם שהם מזיקים לבריאות האדם, ולכאורה הדבר הוא, שמכיון שרציחה וגניבה הם חורבן העולם וכדומה, לכן אסרה התורה לעשות כן, אבל האמת הוא להפך, שמצד הנהגת הועלם היה יכול להיות ההיפך, שרציחה וגניבה הם יהיו קיום העולם, ואך מפני שהקב"ה הסתכל בתורה, וחוק התורה הוא שדברים אלו אסורים המה, ברא את העולם באופן זה שהנהגתו היא שחורבן העולם יהיה אם ירצחו ויגנבו וכדומה.

והגרי"ד זצ"ל הוסיף על פי זה, דהנה מצינו במצוות שהם לזכר יציאת מצרים, ולכאורה הדבר הוא שמפני שהיה יציאת מצרים לכן נצטווינו במצוות לזכר בהם את יציאת מצרים. אבל האמת היא להיפך, שמפני שמצוות אלו צריכות להיות זכר ליציאת מצרים, לכן הוא דהיה יציאת מצרים, והבן זאת. והנה, איתא בסנהדרין י"א ב: "תנו רבנן: על ג' דברים מעברים את השנה: על האביב, ועל פירות האילן, ועל התקופה":

 • ובפירש"י דג' פעמים נינהו, דאביב היינו דלא בישלה התבואה ומעברין משום דכתיב בחדש האביב, ופירות האילן היינו אם מתאחר בישולם ומעברין משום ביכורים, ותקופה היינו דמתעכבת תקופת תמוז ומעברין משום דאין נופלת תקופת תשרי עד עבור החג, ע"ש.
 • אבל ברמב"ם, פרק ד מהלכות קידוש החודש הלכה א', מבואר דעיבור השנה הוא משום שנאמר שמור את החדש האביב שיהיה חודש זה בזמן האביב, ולולא תוספת החודש הזה הפסח בא פעמים בימות החמה ופעמים בימות הגשמים, ולכן לדעת זה יש ג' סימנים הנ"ל, אביב, פירות האילן ותקופה, שהם סימנים בחודש האביב, וכל שהסימנים האלו ישנם, הטעם דמעברין משום קרא דשמור את חדש האביב, עיין שם ודו"ק.
ולפי זה, הנה לכאורה היה אפשר לומר, דלמה צריכים שפסח יחול בחודש האביב, מפני שבחדש האביב יצאו ממצרים, אבל האמת הוא להיפך, מפני שדין הפסח לחול בחודש האביב, לכן סיבב הקדוש ברוך הוא דיצאו ממצרים בחדש האביב, וזהו דמבואר בפסוק הנ"ל ענה דודי ואמר לי קומי לך רעיתי יפתי ולכי לך, וזה קאי על יציאת מצרים (כמבואר בפרש"י), כי הנה הסתיו עבר, הגשם חלף הלך לו, והיינו דסימן התקופה ישנו כבר, דחדש האביב הגיע, הנצנים נראו בארץ וגו' והיינו סימן האביב דישנו כבר וחדש האביב הגיע. התאנה חנטה פגיה, והגפנים סמדר נתנו ריח והיינו סימן השלישי דחדש האביב הגיע, דהוא פירות האילן, ומסיים קומי לך רעיתי יפתי ולכי לך, דכיון דסימנים אלו מראים דחדש האביב כבר הגיע, הרי הגיע כבר זמנך לצאת ממצרים, משום דדין הפסח צריך להיות בחדש האביב, ועל כן עליך לקום ולצאת כבר" (חידושי הגרי"ז סימן קצ).


"(י) ענה דודי ואמר - וכי לא זו היא עניה ולא זו היא אמירה?! אלא ענה ע"י משה ואמר על ידי אהרן, דבר אחר ענה ע"י דניאל ואמר ע"י עזרא, דבר אחר ענה ע"י אליהו ואמר על ידי מלך המשיח, ומה אמר? קומי לך רעיתי יפתי. קומי - זרוזי גרמיך. קומי לך וגו' - קומי לך בתו של אברהם דכתיב ביה לך לך, רעיתי יפתי - בתו של יצחק שרעה אותי ויפה אותי על גב המזבח, ולכי לך - בתו של יעקב דכתיב ביה וישמע יעקב אל אביו ואל אמו וילך פדנה ארם:

(יא) הסתו עבר - הסתו עבר, אלו ארבעים שנה שעשו ישראל במדבר. דבר אחר, אלו שבעים שנה שעשו ישראל בגולה בימי עזרא. דבר אחר, אלו ארבע מאות שנה שנגזרו על אבותינו במצרים, דבר אחר, אלו מאתים ועשר שנים שנשתעבדו במצרים, דבר אחר, זו מלכות כותים שמסיתה את העולם ומטעת אותו בכזביה. הגשם חלף - אלו ל"ח שנים שהיו ישראל כמנודין במדבר. דבר אחר, אלו נ"ב שנה משנחרב הבית עד שנעקרה מלכות כשדים. דבר אחר, זה השעבוד [בימי מלך המשיח].

(יב) הנצנים נראו - אלו משה ואהרן, אלו הנשיאים, אלו מרדכי וחבורתו, עזרא וחבורתו, אליהו ומלך המשיח ומלכי צדק ומשוח מלחמה.

עת הזמיר הגיע - הגיע זמנם של כותים להזמר, של רשעים להשבר, של בבליים להשמד, של מלכות הרשעה להכלות. דבר אחר, עת הזמיר הגיע, הגיע זמנה של ערלה להזמר, הגיע זמנו של בית המקדש להיבנות בימי עזרא, הגיע זמנם של ישראל להגאל, הגיע זמנה של מלכות שמים להגלות, הגיע זמן של ים סוף להבקע, הגיע זמן שתעשו זמירות להקב"ה, שנאמר עזי וזמרת יה, הגיע זמנה של ארץ ישראל להחלק. וקול התור נשמע בארצנו - אמר רבי יוחנן, קול תייר נשמע בארצנו, זה קולו של משה, שאמר כה אמר ה' כחצות הלילה, זה קולו של יהושע בשעה שאמר עברו בקרב המחנה. דבר אחר, זה קולו של כורש בשעה שאמר מי בכם מכל עמו יהי ה' אלהיו עמו ויעל לירושלים אשר ביהודה. דבר אחר, זה קולו של מלך המשיח המכריז ואומר מה נאוו על ההרים רגלי מבשר.

(יג) התאנה חנטה פגיה - התינוקת קרויה פגה, על שם התאנה חנטה פגיה [נדה מ"ז א']: התאנה חנטה פגיה וגו' - התאנה חנטה פגיה אלו סלי הבכורים, והגפנים סמדר נתנו ריח - אלו הנסכים. התאנה חנטה פגיה וגו' - אמר רבי חייא בר אבא: סמוך לימות המשיח דבר גדול בא לעולם והרשעים כלים, והגפנים סמדר נתנו ריח - אלו הנשארים, ועליהם נאמר והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים." (תורה תמימה)


מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

 • מדרש רבה - מגילת שיר השירים: [ כי הנה הסתו עבר ]. (א) יא כי הנה הסתו עבר אלו ארבע מאות שנה, שנגזרו על אבותינו במצרים. ... קומי לך רעיתי יפתי כי הנה הסתו עבר אלו מ' שנה, שעשו ישראל במדבר. ... (cache)
 • שם המאמר: בזכות האביב, למען הסתיו: הסתיו נזכר בתנ"ך פעם אחת בלבד " כי-הנה הסתו עבר, הגשם חלף הלך לו" (שיר השירים ב' י"א). יש המפרשים "סתיו" כמושג המקביל לגשם, כביכול חד הם, דהיינו - חורף. ... (cache)
 • קריאה בשיר "אחר הגשם": "כי הנה הסתו עבר הגשם הלך לו" (שיה"ש, ב, 11) ובהמשך הפרק. הזה "דודי לי ואני לו הרעה בשושנים" (שם, 16) וכמובן קישורים רבים בשיר ... (cache)
 • חמש מגילות ג€“ ויקיפדיה: מלבד רמזים דרשניים שונים (כמו הפסוק "לסוסתי ברכבי פרעה"), דברי הדוד " כי הנה הסתו עבר, הגשם חלף הלך לו" מרמזים להפסקת בקשת הגשמים בחג הפסח. ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- רעיונות לפרשת בא: "כי הנה הסתו עבר, הגשם חלף הלך לו, עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו". הרבה אופטימיות גנוזה בלוח שנה כפול זה, בו יודעים אנו שהלילה הוא המוביל אותנו אל ... (cache)
 • דבר תורה לשבת חול המועד פסח ג€“ קודש קודשים ֲ« חברותא ג€“ הומואים דתיים: 2 אפריל 2010 ... הסיבה החיצונית קשורה לאווירת האביב המבסמת את המגילה: "כי הנה הסתו עבר הגשם חלף הלך לו". אביב, פריחה, התעוררות של הטבע, התעוררות רגשות ג€“ מי ... (cache)
 • ספירת העומר ג€“ ויקיפדיה: ... מהדורת יואל-אסף-דוידזון עמוד קנ"ד; ^ פרק עשירי, מהדורת שמואל חגי עמוד צ"א; ^ למשל פרק ב' פסוק י"א: כי הנה הסתו עבר, הגשם חלף הלך לו ... (cache)
 • פסח - חג האביב: "כי הנה הסתו עבר הגשם חלף הלך לו הניצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו התאנה חנטה פגיה והגפנים סמדר נתנו ריח" (שיר השירים ב' 11-13) ... (cache)
 • ילקוט שמעוני - שיר השירים: ואמר לי על ידי יהושע, כי הנה הסתו עבר אלו ארבעים שנה שעשו ישרא במדבר. ... כי הנה הסתו עבר אלו שבעים שנה של בבל. הגשם חלף הלך לו אלו צ"ב שנה של מדי. ... (cache)
 • פירוש על שיר השירים / רבי ישעיהו מטראני: כי הנה הסתו עבר: דהיינו החורף עבר, ועת הגשם חלף, ועבר. יב. והנצנים והפרחים של אילנות נראו בארץ, ועת הזמיר הגיע: שהעופות מזמרים בשדה, וקול התורים והיונים ... (cache)
 • מדרש רבה - שיר השירים: א [יא] כי הנה הסתו עבר אלו ת' שנה שנגזרו על אבותינו במצרים הגשם חלף הלך לו אלו מאתים ועשר שנים ולא הוא הגשם ולא הוא הסתו אמר ר' תנחומא עיקר טרחותא מיטרא הוא ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- שיר השירים פרק ב: ... לך: (יא) כי הנה הסתו עבר הגשם חלף הלך לו: (יב) הנצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו: (יג) התאנה חנטה פגיה והגפנים סמדר נתנו ריח קומי לכי ... (cache)
 • הקלידו כאן את כותרת המיצג: ... בניגוד גמור לתיאור המדגיש את תחליפיו בשיר השירים: "כי הנה הסתו עבר הגשם חלף הלך לו; הנצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו" (ב', 11-10). ...
 • החג במקורות: 3. ניסן ג€“ שם אכדי, מהשורש ניצן, המציין אף הוא את חודש האביב, על שם הניצנים שמתחילים בפריחתם. שנראו בארץ. "כי הנה הסתו עבר הגשם חלף הלך לו הניצנים נראו בארץ " ... (cache)
 • מן הטבע אל הלוח העברי - תוכניות הדרכה בנאות קדומים ליד יער בן שמן: "כי הנה הסתו עבר הגשם חלף הלך לו. הניצנים נראו בארץ. עת הזמיר הגיע והתור נשמע בארצנו. התאנה חנטה פגיה והגפנים סמדר נתנו ריח." ... (cache)
 • תפילה לזיווג: לי קומי לך רעיתי יפתי ולכי לך כי הנה הסתו עבר. הגשם חלף הלך לו הנצנים נראו בארץ עת הזמיר. הגיע וקול התור נשמע בארצנו התאנה חנטה פניה. והגפנים סמדר נתנו ריח. ... (cache)
 • זמנים - רבעון להיסטוריה, גיליון 95: בתחתית הכרזה מופיעים שני פסוקים מתורגמים לאנגלית מתוך שיר-השירים: "כי הנה הסתו עבר, הגשם חלף הלך לו. הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע, וקול התור נשמע ... (cache)
 • מרים הנביאה ג€“ ויקישיבה: מרדש רבה כתב על ד"ה כי הנה הסתו עבר משיר השירים: "אמר ר' תנחומא: עיקר טרחותא מיטרא הוא, כך עיקר שעבודן של ישראל במצרים, שמונים ושש שנים היו, ... (cache)
 • גלי צה"ל און-ליין - באופן מילולי, פינתו של הד"ר אבשלום קור: שמעתי את שיחתך אודות פירוש המושג זמיר בפסוק: "כי-הנה הסתו, עבר; הגשם, חלף הלך לו.הנצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע; וקול התור, נשמע בארצנו. ... (cache)
 • תקציר ההדרכה ב"תל לכיש": כאן הושמע השיר המתבסס על שיר השירים פרק ב' פס' 11- 13: "כי הנה הסתו עבר הגשם חלף הלך לו הניצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו, ... (cache)
 • יסודותיו של "סדר ט"ו בשבט" בסימן דגל: עת הזמיר הגיע. כי הנה הסתו עבר. סתו חלף הלך לו. הגפנים סמדר נתנו ריחן. ארץ זבת חלב ודבש. עץ הרימון. עץ הרימון נתן ריחו. בין ים המלח ליריחו. ... (cache)
 • ynet רימון ותאנה בנבי סמואל - תיירות: 16 מאי 2002 ... התאנה היוותה מעין שעון טבעי לקביעת זמנים ועונות, וכך אמורים הדברים בשיר השירים: "כי הנה הסתו עבר הגשם חלף הלך לו... התאנה חנטה פגיה והגפנים ... (cache)
 • קרן רונן / קונצרט: "כי הנה הסתו עבר" - שיר השירים / דפנה אילת / עיבוד:ד. כרמל. "גשם משמים" - י. הלפרין / י. אנגל / עיבוד: ג. אלדמע. Summertime- א. גרשווין, ד. בואז, ד. ... (cache)
 • מוזיקה קלאסית - קונצרט העונות: "כי הנה הסתו עבר" - שיר השירים / דפנה אילת / עיבוד: ד. כרמל "גשם משמים" - י. הלפרין / י. אנגל / עיבוד: ג. אלדמע. Summertime - א. גרשווין, ד. בואז, ד. ... (cache)
 • מדרש רבה - מגילת שיר השירים: [ כי הנה הסתו עבר ] · [הנצנים נראו בארץ] · [התאנה חנטה פגיה] · [יונתי בחגוי הסלע] · [אחזו לנו שועלים] · [דודי לי ואני לו] · [הרועה בשושנים] · [עד שיפוח היום] ... (cache)
 • שבולת: כי הנה הסתו עבר הגשם חלף הלך לו. הניצנים נראו בארץ. עת הזמיר הגיע. וקול התור נשמע בארצנו". פסח כשר ושמח לכל הקוראים! טוב טעם לפסח. בחרה יהודית ספראי ... (cache)
 • פסח: כי הנה הסתו עבר · מצעד האביב · האביב בפתח · שמחה רבה · ארבעה בנים · מה נשתנה · דומם שטה · באגוזים נשחקה · אחד מי יודע · עבדים היינו · והיא שעמדה ... (cache)
 • דף השבוע קיבוץ לביא 52-281 - תנועת הקיבוץ הדתי: קומי לך רעייתי יפתי ולכי לך, כי הנה הסתו עבר הגשם חלף הלך לו, הניצנים. נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו. התאנה חנטה פגיה ... (cache)
 • Tzafonet - קהילות ובתי ספר::: לקט שירים / חיבה - התנועה למורשת ישראל · שירי פסח וחרות בגירסת רגאיי / reggaepassover · ולס להגנת הצומח · ניצנים נראו בארץ · כי הנה הסתו עבר ... (cache)
 • פירוש לתנ"ך - פרק ב', ספר שיר השירים בכפשוטו: ... החרכים י ענה דודי ואמר לי קומי לך רעיתי יפתי ולכי לך יא כי הנה הסתו עבר הגשם חלף הלך לו יב הנצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו יג התאנה ... (cache)
 • אביב: כי הנה הסתו עבר · מצעד האביב · האביב בפתח · שירי אביב. יצירות מוסיקליות אביב - ויולדי · שיר אביב / פליקס מנדלסון · פולחן האביב / איגור סטרווינסקי ... (cache)
 • more "כי הנה הסתו עבר ":
 • "הגשם חלף הלך לו הניצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע...: כותר: "הגשם חלף הלך לו הניצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו" (שיר השירים ב 11-12). צלם: -. שם פרסום מקורי: אמנות במקראנט ... (cache)
 • שירי אביב - באופן טבעי: 8 אפריל 2009 ... הגשם חלף הלך לו הניצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע. הנה הסתיו חלף לו ... פנה הגשם, חלף הלך לו ענן רקיע, חלף הלך לו פני אדמה, באור חמה ... (cache)
 • משכיל לדוד על רש"י בראשית יב ג€“ ויקיטקסט: 25 אוקטובר 2009 ... לך לך להנאתך ולטובתך וכו' - הרמב"ן ז"ל טען שא"צ כי משפט הלשון כן הוא הגשם חלף הלך לו אלכה לי אל הגדולים ורבים ככה ותירץ מוהרא"ם ז"ל דאף על ... (cache)
 • גילוי דעת תורה בענין מיתת המוח: הסתו עבר, הגשם חלף הלך לו, ואז, כעבור חודשים רבים (ד' אייר תשנ"ב), נכתב ונחתם גילוי דעת חדש בנושא ע"י שני הגאונים הנ"ל. בס"ד ד' אייר תשנ"ב ... (cache)
 • עצירת גשמים ותשובה / שמואל פאוסט: הגשם חלף הלך לו וקול התור נשמע בארצנו. עוד מעט, עוד כמה חבילות, מעות וצרורות, וממטרים יושפעו על הארץ. מה הם משפיעים טובה על ענייהם, כך הקב"ה ישפיע עליהם ... (cache)
 • הסופר רחל שילוני: כי הנה הסתיו עבר הגשם הלך לו רחל שילוני. כי הנה הסתיו עבר הגשם חלף הלך לו: שירי סתיו וחורף רחל שילוני. כי הנה הסתיו עבר הגשם חלף הלך לו: שירי סתיו ולורף ... (cache)
 • לקט מתוך "סיפורים נוראים" ליעקב קינדר / מהדורה מוערת בידי גדליה נגאל: ... כלומר מראייה גשמית) כי הגשם חלף הלך לו ונתעלה ברום המעלות עליונים במתיבתא דרקיע (בישיבה של מעלה) ומה שכינו לו בשם בעל שם טוב, אינו כמו שהעולם (הציבור ... (cache)
 • פרשת פינחס - סמיכת יהושע - גיליונות נחמה ליבוביץ: שמנהג הכתוב הוא שיאמר "לך" שלא לשום צורך, כמו (יהושע י"ז) "עלה לך היערה", (שיר השירים) "הגשם חלף הלך לו", (דברים ב' י"ג) "ועברו לכם את נחל זרד" והדומים להם. ... (cache)
 • חת"ם סופר ג€“ ויקיפדיה: "והנה, ימי הסתיו עברו, הגשם חלף הלך לו הנצנים נראו בארץ, וקול התייר הגדול נשמע בארצנו, מקול דהרת אבירי מלחמה נרעשה ארץ היא מלחמת אדונינו הקיסר עסטרייך עם ... (cache)
 • תרבות - ספרות nrg -...סתיו בחלונות ובלבבי: על הסתיו בשירה: 9 אוקטובר 2010 ... אחרת, האם משורר שיר השירים, החכם באדם, היה כותב את השורות האלוהיות: "כי הנה הסתיו עבר, הגשם חלף הלך לו, הניצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע". ...
 • Yeshiva.org.il- הניצנים נראו בארץ: וכך נאמר בשיר השירים פרק ב "כי הנה הסתו הסתיו עבר הגשם חלף הלך לו: הנצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו: התאנה חנטה פגיה והגפנים סמדר נתנו ... (cache)
 • טקס קציר העומר - חגים: כרוז א': (קריאה) הנה הסתו עבר, הגשם חלף, הלך לו. יחיד: (בנעימה) הנה הסתו עבר, הגשם חלף, הלך לו. הניצנים נראו בארץ, הניצנים, הניצנים. ... (cache)
 • פניני לשון: במקרא מופיע 35 פעמים, ביניהן "ויהי הגשם על־הארץ" (בראשית ז, י"ב) ו" הגשם חלף הלך לו" (שיר השירים ב, י"א). משורש זה בא גם הפועל הגשים במשמעות המטיר, ... (cache)
 • דף הבית - אהרון הרא"ה: "כי הנה הסתיו עבר, הגשם חלף הלך לו, הניצנים נראו בארץ וקול התור נשמע בארצנו..." (שה"ש ב,יב). מתוך ברכת מנהלת בית-הספר לקראת חג הפסח. לברכה המלאה- לחצו כאן. ... (cache)
 • תרבות - ספרות nrg -...עוד באירופה הוא היה סתיו: על הסתיו: 8 אוקטובר 2010 ... ואף על פי כן השתרשה החלוקה לארבע עונות, אולי גם על פי שיר השירים: 'כי הנה הסתיו עבר, הגשם חלף הלך לו'". כך או כך, הרבה יותר קשה למצוא תיאורי ... (cache)
 • מדריך משתמש, גרסה 1: חלף ונעלם (" הגשם חלף הלך לו"). ֲ· מילים שיש להן צורה זהה, אך נראה כי משמעות אחת לא נגזרה מהשנייה, כמו "אשפה" (זבל) ו"אשפה" (של חיצים). ... (cache)
 • ֲ» Archive ֲ» על חיות טובות ושאר ירקות: 28 מרץ 2010 ..."כי הנה הסתיו עבר הגשם חלף הלך לו, הניצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו". (שיר השירים ב' יא') ... (cache)
 • פרשת לך לך - "לך לך... והיה ברכה" - גיליונות נחמה ליבוביץ: ואין צורך, כי משפט הלשון כן, הגשם חלף הלך לו (שיר השירים רבה ב' י"א), אלכה לי אל הגדולים (ירמיה ה' ה'), קומו ועברו לכם את נחל זרד (דברים ב' י"ג), ורובם ככה. ... (cache)
 • שיר השירים: ראשית, מפני שמתוארת בו עונת האביב: "הגשם חלף הלך לו. הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו..."(שיר שהשירים ב, יא-יג), וחג הפסח הוא כזכור, ... (cache)
 • מבעד לעדשה: הגשם חלף הלך לו, אומרת התהילים שרה שבחי היען, החסידה, השקנאי. מבעד לעדשת המצלמה .... הגשם חלף הלך לו, אשת המזמורים שרה הלל ליען, לחסידה, לשקנאי. ... (cache)
 • את נושא השיעור אני מפחד להגיד: [7] על הפירוש לך להנאתך מקשה הראם מ" הגשם חלף הלך לו" (שה"ש ב' יא). [8] במדבר י"ג ב. [9] דברים א' כב. [10] דברים א' כג. [11] נחמיה ב ו ... (cache)
 • החגים הפגאניים של ישראל: ... במשמעות של חורף, כפי שמשתמע מ"שיר השירים": "הנה הסתיו עבר, הגשם חלף הלך לו." ברור שאין כאן הכוונה לתקופה שבין הקיץ לחורף אלא לחורף עצמו; ... (cache)
 • שיר השירים - שיר האהבה של כל הזמנים: 31 מרץ 2010 ... יא כי-הנה הסתיו, עבר; הגשם, חלף הלך לו". לאחר שגם ההזהרות לא הועילו, המלך נאלץ לגרש את רעייתו מהארמון והיא שבה לרחובות להיות גלמודה ונרדפת. ... (cache)
 • " י שי בייטנר וצוות ביס " נכתב ע המחשות ופעילויות ג€“ נדידת ציפורים: הגשם חלף הלך לו. הניצנים נראו בארץ. -. עת הזמיר הגיע וקול התור. נשמע בארצנו. "..ד. השיר. "-. אילו ציפורים. "ז (. 'אן ברוסול.,. תרגום.: נעמי שמר ... (cache)
 • חודש ניסן: חודש ניסן - ניסן משורש ניצן המסמל על עונת האביב כמו שנאמר: "כי הנה הסתיו עבר הגשם חלף הלך לו הניצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע"... (שיר השירים ב, יא) ... (cache)
 • ֳ₪ ֳ×-ֳ³: הגשם חלף הלך לו. �����‡��״§ ״§�„״´���‘״×��״§״¡�� �‚��״¯�� ״§�†�’�‚��״¶���‰״� �ˆ���ƒ�������‘ ״§�„�’�…��״·��״±�� �ˆ��״²��״§�„��. הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע, וקול התור נשמע בארצנו. ... (cache)
 • more "הגשם חלף הלך לו ":
 • מהו, שהארץ לא הוציאה פירות מטרם שנברא האדם - Birkat-Shalom beyt...: נאמר, הנצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו. זהו הדיבור של הקב"ה, שלא היה נמצא בעולם מטרם שנברא האדם. כיון שנמצא האדם, נמצא הכל". ... (cache)
 • קול התור ד ג€“ ויקיטקסט: 28 יוני 2009 ... המיועדים פותחים ביעודים ומקרבין את המועדים, נרמזין בפסוקים " הנצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו". - "עת לחננה כי בא מועד", ... (cache)
 • זוהר מופיע בפרויקט השו"ת המקוון ג€“ מאגר ספרות תורנית ושו"ת | Responsa: [דף צז עמוד א] פרשת וירא אליו רבי חייא פתח (שיר ב') הנצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו, הנצנים נראו בארץ כד ברא קודשא בריך הוא עלמא, ... (cache)
 • רב פעלים - בשבע - ערוץ 7: "הגאון מוילנא אומר ב'קול התור' שבפסוק משיר השירם: 'הנצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו' רמוז כל סדר הגאולה. כל מילה קשורה לגוש. ... (cache)
 • זוהר כרך א (בראשית) פרשת וירא | פרויקט השו"ת המקוון - Responsa: רבי חייא פתח (שיר ב') הנצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו, הנצנים נראו בארץ כד ברא קודשא בריך הוא עלמא, יהב בארעא כל חילא דאתחזי לה וכלא ... (cache)
 • להיות לגפן אדרת: כרם היה לידידי: יש הסבורים שהפסוק הידוע: "הנצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו" (שיר השירים ב', יב) מכוון לעונת הזמירה בכרמים. זמירה נכונה מבטיחה התפתחות ... (cache)
 • בס"ד - מורשת יעקב - מכללה אקדמית דתית וישיבת הסדר: הנצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע ברצנו. ארץ נעימה דורשת היא את בניה, פושטת היא את זרועותיה אליהם באהבה, על כל פשעים היא מכסה באהבתה, ... (cache)
 • התפיסה של מקצב העונות החקלאיות / חלק א: העונות החקלאיות: הנצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו.'1 לפי התיאור המקראי 'עת הזמיר' הוא לאחר הגשם עם הופעת הניצנים - הפרחים. תקופה מוקדמת יותר מזו המוזכרת ... (cache)
 • אשירה לה - שורש מגזין- מאמרים | כתבות | ערוצים | דעות: וזה בחינת הנצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע, היינו שהנצנים גדלים בארץ על ידי הזמר והנגון השייך להם כנ"ל" (לקוטי מוהר"ן תנינא, סג). ... (cache)
 • ג' סיון תש"ע ג€“ ישיבת עוד יוסף חי | חינוך יהודי: עוד פסוק של תור בשה"ש, לפני "תורי זהב" ג€“ "מה נאוו לחייך בתורים צווארך בחרוזים" ואז "תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף" ובפרק הבא " הנצנים נראו בארץ עת [עגלא ... (cache)
 • דניאל פרקים ט`-י`: "הנצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע; וקול התור, נשמע בארצנו" בקשה קטנה לי אליכים אני פשוט אוהב את הפרויקטים המיוחדים שלכם כמו ספר דניאל ומגילת אסתר פשוט מעולה ... (cache)
 • מילים מילים - בחגווי הסלע בסתר המדרגה: 10 מרץ 2009 ... כי הנה הסתו עבר הגשם חלף הלך לו: הנצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו: התאנה חנטה פגיה והגפנים סמדר נתנו ריח קומי לכי רעיתי ... (cache)
 • משמעות הסבל בחיים: בשיר השירים נאמר על תקופת גאולת עם ישראל ממצרים: `` הנצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו`` כששומעים הרצאו כאלו של הרב זמיר כהן, ... (cache)
 • שיר השירים: הנצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע. וקול התור ישמע בארצנו. שיר השירים פרק א. א שִׁיר הַשִּׁירִים, אֲשֶׁר לִשְׁלֹמֹה. ... (cache)
 • גלגל המזלות,מזלות,, תפילה לזיווג: ענה דודי ואמר לי קומי לך רעיתי יפתי ולכי לך כי הנה הסתו עבר הגשם חלף הלך לו הנצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו התאנה חנטה פניה והגפנים ... (cache)
 • ספר הזוהר חלק ג - Hebrejskֳ¡ knihovna kabalistickֳ½ch textֵ¯: ויקרא אל משה, רבי שמעון פתח, (שיר ב יב) הנצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו, האי קרא אית ביה לאסתכלא, כיון דכתיב נראו בארץ, מהו דכתיב נשמע ...
 • מאת עקיבא צימרמן: הסתו עבר, הגשם חלף הלך לו, הנצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו" (ב', י"א-י"ב) מתאימים לחודש האביב בו חל חג הפסח. ... (cache)
 • יפה שלי, שיר האהבה הראשון. שלך ובשבילך. - הבלוג של אבוקדו מקולף...: 6 אוגוסט 2006 ... הנצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע; וקול התור נשמע בארצנו: התאנה חנטה פגיה, והגפנים סמדר נתנו ריח;. קומי לכי (לך) רעיתי יפתי ולכי-לך: ... (cache)
 • ויקיפדיה:כיכר העיר/ארכיון 35 ג€“ ויקיפדיה: "הנצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע, וקול התור, נשמע בארצנו (שה"ש). קשיו - שיחה 11: 54, 29 ביולי 2009 (IDT). הקוד שצירפת נחמד. אבל אצלי הם נשמעים קצת יותר ככה. ... (cache)
 • Shir Hshirim Song of Shlomo / Song of Solomon Chapter 2: 2:12 הנצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול התור נשׁמע בארצנו׃. Hanitzanim niru baeretz et hazamir higia vekol hator nishma beartzenu: ... (cache)
 • more "הנצנים נראו בארץ עת ":
 • המשמעות של קול התור - Kol HaTor,Kol Ha Tor,ingathering 10 Ten...: אחד מ-156 ההיבטים כולל את הביטוי: "קול התור" ג€“ שיר השירים ב:יב: "ניצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו". ספר זה מסביר את הפסוק כדלקמן (בפרק 2 ... (cache)
 • שיר השירים ב יב - קטגוריה:שיר השירים ב יב ג€“ ויקיטקסט: 29 יוני 2009 ... הנצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו (ראה פסוק זה בהקשרו במהדורת הכתיב של הספר) * * * ... (cache)
 • החג בטבע - חגים: על חודש ניסן / אליעזר שמאלי, 1965. הפרחים האדומים. עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו - שיר השירים ב: י"ב. על חודש ניסן / אליעזר שמאלי, 1965 ... (cache)
 • - מאורעות תשס-פורום אקטואליה: הגאון מווילנא מבאר את הפסוק בשיר השירים "הניצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו" הניצנים נראו בארץ - אלו הערב רב שישלטו בארץ. ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- חודש שבט ג€“ ומשמעותו הרוחנית: "עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע וגו', ר' תנחומא אמר: הגיע זמן שתעשו זמירות להקב"ה, שנא' (שם /שמות ט"ו/) 'עזי וזמרת י-ה', זמירות י-ה, אמר ר' ביבי: (תהלים קי"ט) ... (cache)
 • "הניצנים נראו בארץ": "הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע, וקול התור, נשמע בארצנו" (שיר השירים ב', י"ב). במאמר הניצנים מסביר לנו רבי שמעון בר יוחאי כיצד האדם עולה מיום ליום במעלה ... (cache)
 • רחובות על שם ציפורים: הזמיר נזכר בתנ"ך: "הניצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע, וקול התור נשמע בארצנו" (שיר השירים ב, יב). רחוב החוחית - נקרא על שם ציפור שיר קטנה ממשפחת הפרושים, ... (cache)
 • ימי בין המצרים: אנו קבלנו רק את היסוד כפי ההכרח ליסד אומה, וכיון שנגמל הגזע הודחנו ממלוך, בגוים נתפזרנו, נזרענו במעמקי האדמה, עד אשר עת הזמיר הגיע וקול התור ישמע בארצנו. ... (cache)
 • תופעת השימוש בפסוקי מקרא בחיי היום יום בישראל: "הניצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו". שמות של בתי עסק. מקור השם של "המשביר לצרכן" בפסוק מספר "בראשית" (מב, ו). "ויוסף הוא השליט על הארץ, ... (cache)
 • העיר אלעד - רחובות עירנו: הזמיר נזכר "בתנ"ך": "הניצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו" (שיר השירים ב, יב). מהותו של הזמיר שנויה במחלוקת, אבן עזרא מביא שני פרושים ... (cache)
 • דף קשר מספר 2 - פרשת קדושים: "מוציא אסירים בכושרות" ג€“ כש"עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו" שישמעו קולות זמירים בשעה שיוצאים לחרות. כך פותח דוד המלך את תיאורו: "מושיב יחידים ביתה, ... (cache)
 • יוצאים לטבע: הזכרים של בעלי החיים מחזרים אחרי הנקבות באמצעות ריקודים ושירים. כפי שנאמר ב"שיר השירים": "עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו". ... (cache)
 • שיר השירים ג€“ ויקיציטוט: 24 אוגוסט 2009 ... (פרק ב' פס' ב'-ג') פרק ב, פסוק ב-ג; "הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע. וקול התור נשמע בארצנו". ~ פרק ב, פסוק יב; "אחזו לנו שועלים, ... (cache)
 • בית ספר שדה סוסיא: "הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע, וקול התור נשמע בארצנו"- בעקבות שיר השירים... לאחר צינת החורף, נצא ונצפה בציפורים החולפות והמקייצות בארצנו. ... (cache)
 • המשרד להגנת הסביבה [איכות הסביבה] - ציפורי החודש: 31 מאי 2009 ... הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע, וקול התור, נשמע בארצנו... (ב', יב') כנראה שהכוונה בשיר השירים היא לתור המצוי שמגיע לאזורנו באביב וקולו ... (cache)
 • ארבעה ראשי שנים / אילת-השחר הראובני: הלך לו הניצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו". ובפרק ז שם פסוקים אם פרחה הגפן פתח לכה דודי נצא השדה נלינה בכפרים: נשכימה לכרמים נראהיב-יג: "... (cache)
 • הפינה הירוקה - חגים: עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו - שיר השירים ב: י"ב. הפסוק הזה התפרש במקורותינו כרמז על הגאולה, בפסח, חג הגאולה, נתבונן בשתי הצפרים, הזמיר והתור. ... (cache)
 • תור הצוארון: הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע, וקול התור, נשמע בארצנו... (ב', יב') כנראה שהכוונה בשיר השירים היא לתור המצוי שמגיע לאזורנו באביב וקולו הוא אחד ממאפייני ... (cache)
 • ציפורים עם שמות עבריים/ אהוד קלפון: בשיר השירים (פרק ב, פסוק 12) כתוב: "עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו". בספר דברים (י"ד, 16) אנו קוראים על שלושה דורסי לילה: "את הכוס והינשוף והתנשמת" ... (cache)
 • להתעורר ליום חדש - לימוד משנה: מסכת תמיד היא שיר-השירים: 3 מאי 2007 ... עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע ג€“ תמיד פ"א מ"ד. מִי שֶׁזָּכָה לִתְרוֹם אֶת הַמִּזְבֵּחַ, הוּא יִתְרוֹם אֶת ... (cache)
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה- מחשבות לשנה...: כאמור, אלה ניצנים ראשונים, שאולי מבשרים כי עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו. מה אפוא אפשר לבקש כי יתרחש בשנה הבאה. דומה כי ניתן לדבר על שלושה מהלכים ... (cache)
 • אביב,טבע ואהבת הארץ: 4 ינואר 2009 ... מתקופת הגאונים נוהגים לקרוא את שיר השירים בפסח,תיאור אביבי מרתק ומרנין מופיע במגילה זו"הניצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו ... (cache)
 • ציור - "הניצנים נראו בארץ" [טריפטיכון] - פסיפס: "הניצנים נראו בארץ" [טריפטיכון]. אהובה קליין, א' ניסן תשס"ט (26/03/2009). "הניצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו" [שיר השירים א,י"ב] ... (cache)
 • דף קשר מספר 130 - יום העצמאות: ניצלו את (בין) הזמנ(ים): "הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו ". חג האביב הניב, ב"ה, יבול מבורך - לא פחות מ-6 (ששה) מתארסים. ... (cache)
 • more "הזמיר הגיע וקול התור ":
 • ynet וקול התור נשמע בארצנו - תרבות ובידור: תחרויות שירה ומשחק בלתי נגמרות נערכות בכל מתנס שכונתי ובכל ערוץ אזורי. תקדים נינט טייב והסיכוי הקלוש להיות מפורסם, מושכים אלפי חולמים שרצים מאודישן לאודישן ... (cache)
 • השיעור ניתן ב-ה'תשמ"ז: התורה, הגאולה, שניהם יחד, "וקול התור נשמע בארצנו" (שיר-השירים ב, יב), קול התורה נשמע בארצנו. תשמ"ז. זאת אומרת שאנחנו צועדים לקראת עוד שלב, ... (cache)
 • פורטל מצווה גדולה להיות בשמחה | חסידות ברסלב | תורה ט' תהומות יכסימו: ... שאין מאמינים בהשגחת הבורא יתברך; ופוגמים בארץ-ישראל, שהוא מקום הנסים, כמו שכתוב: "וקול התור נשמע בארצנו", וכמו שאמרו: 'ארץ-ישראל שותה תחלה', ... (cache)
 • הניצנים נראו בארץ - שיר השירים - הזמנה לפיוט: "וקול התור נשמע בארצנו" - אמר ר' יוחנן קול תייר טב [=תייר טוב] נשמע בארצנו, זה משה ג€“ "ויאמר משה כה אמר ה': כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים" (שם יא, ד): ... (cache)
 • ניסן - חודש האביב / אמוץ כהן: "וקול התור נשמע בארצנו" (שה"ש). פסוק זה מוחש לאוזן שנה שנה בניסן. ..."הסתיו חלף הלך לו, והניצנים נראו בארץ וקול התור נשמע בארצנו".... (cache)
 • הנה הסתיו עבר - זמרשת - זמר עברי מוקדם: וקול התור נשמע בארצנו התאנה חנטה פגיה והגפנים סמדר נתנו ריח. פרטים נוספים. הופיע בספר/חוברת "יזהר ירון ": רינות", מפעלי תרבות וחינוך, 1965, עמוד 67 ... (cache)
 • משה רבנו, מערת המכפלה וחברון: 6 מרץ 2006 ... תלמיד הגר"א: "וקול התור נשמע בארצנו" (שיר השירים) ג€“ "תור הוא משה רבנו, הבא עם משיח בן דוד, הגואל האחרון" (קול התור) ... (cache)
 • שמות החג: במגילת שיר השירים, הנקראת בפסח, אנו מוצאים את בשורת בואו של האביב: "הניצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו..."(שיר השירים ב 12). ... (cache)
 • more "וקול התור נשמע בארצנו ":
 • הצומח במקרא: גפן: הגפן פורחת באביב, ותפרחתה מכונה סמדר (" התאנה חנטה פגיה, והגפנים סמדר נתנו ריח" ג€“ שיר השירים ב 13). הגפן מבשילה פירותיה בקיץ. מהענבים מייצרים יין. ... (cache)
 • בולס שקמים = קוטף את תאני השקמה: שיר השירים ב יג: התאנה חנטה פגיה והגפנים סמדר נתנו ריח קומי (לכי) [לך] רעיתי יפתי ולכי-לך: --- פירות השקמה נקראים גם גמז (בתלמוד: גמזיות, ערבית: ג'ומיז) ... (cache)
 • ``ארץ זבת חלב ודבש`` - סדר ט``ו בשבט - הפורטל לצדק חברתי-BSH: התאנה חנטה פגיה והגפנים סמדר. (שיר השירים ב` י``ג) מה היה אותו האילן שאכל ממנו אדם וחוה? ר` יהודה בר אלעאי אומר: ענבים היו: אבא דעכו ... (cache)
 • פירוש שיר השירים: התאנה חנטה פגיה,והגפנים סמדר נתנו ריח,קומי לך רעיתי יפתי, ולכי לך. בימים אלה מן הראוי להתבונן וללמוד את שיר השירים ולהבין מה בעצם מסתתר מאחורי השיר הזה ... (cache)
 • אתרים נוספים בנושא:: "התאנה חנטה פגיה, והגפנים סמדר נתנו ריח". שיר השירים ב' 13. "אלך לי אל הר המור ואל גבעת הלבונה". שיר השירים ד' 6. חוברת מקראה ועבודה בנושא: ... (cache)
 • מדוע ביקש אמנון דווקא לביבות? - על הזיקה בין סיפור אמנון ותמר לשיר...: קריאתו של הדוד האוהב חוזרת גם בפסוק 13, ושם היא אף קרובה יותר למקומנו: "התאנה חנטה פגיה והגפנים סמדר נתנו ריח, קומי לכי [קרי: לך] רעיתי יפתי ולכי-לך". ... (cache)
 • סוד הפרדס של נחום גוטמן - Nachum Gutman Art Museum: התאנה חנטה פגיה והגפנים סמדר נתנו ריח. קומי לכי רעייתי יפתי ולכי לך. יונתי בחגווי הסלע, בסתר המדרגה, הראיני את מראייך, השמיעיני את קולך. ... (cache)
 • חובה להבין מדע: 30 יוני 2010 ... התאנה חנטה פגיה והגפנים נתנו ריח. דומה דודי לצבי או לעפר האילים. עלינו להקצות זמן מוגדר וברור ללימוד מדע כדי לשפר כל הזמן את איכות חייו שהרי ... (cache)
 • "ומתוק האור": על אור ומצב רוח: התאנה חנטה פגיה והגפנים סמדר נתנו ריח, קומי לך רעיתי יפתי ולכי לך" (שיר השירים ב ', י-יג). אותה מחזוריות הנמצאת בשירה ובספרות הרומנטית נמצאת גם בתוכנו. ... (cache)
 • בשמים - לא מה שחשבתם - פורום אטרף: 12 אפריל 2010 ... ֲ·שיר השירים: לריח שמניך טובים שמן תורק שמך, על כן עלמות אהבוך; עד שהמלך במסבו - נרדי נתן ריחו; התאנה חנטה פגיה, והגפנים סמדר נתנו ריח; ... (cache)
 • מה בטבע: כי-הנה הסתיו, עבר; הגשם, חלף הלך לו. הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע; וקול התור, נשמע בארצנו. התאנה חנטה פגיה, והגפנים סמדר נתנו ריח. ... (cache)
 • גפנים: "התאנה חנטה פגיה, והגפנים סמדר נתנו ריחם" (שיר השירים ב', 13). ועוד... הגפן ובשמה הבוטני - Vitis vinifera- הוא שיח משתרע או מטפס אופיני לאיזור אגן הים ... (cache)
 • גפנים: "התאנה חנטה פגיה, והגפנים סמדר נתנו ריחם" (שיר השירים ב', 13). ועוד... הרצאה בנושא: גפנים בגינה לגדל ולאכול- ע"י עודד ברויאר מומחה בנושא, ... (cache)
 • ענף אלון בהיר בעץבעיר: 15 מרץ 2009 ... עת הזמיר הִגּיע וקול התור נשמע בארצנו התאנה חנטה פגיה והגפנים סמדר (שיר השירים ב', י"ב-י"ג). אין כרגע תגובות..., יש גלריה... ֲ«<45678910> ... (cache)
 • טו בשבט ג€“ אדם וטבע ארץ ותורה: 11 ינואר 2010 ... וכן מצאנו ששלמה המלך ע"ה חיבר בין חניטת הפירות המבשרת את בוא האביב לבין זמן גאולתם של ישראל, שנאמר: "התאנה חנטה פגיה והגפנים סמדר נתנו ריח ... (cache)
 • סגנון ופנאי - תיירות בעולם nrg -...אביב בשער: חגיגות האביב: 6 אפריל 2009 ... והגשם חלף הלך לו: "הניצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו, התאנה חנטה פגיה והגפנים סמדר נתנו ריח" (שיר השירים ב' 11-31). ... (cache)
 • ראונס, לכבוד יום הולדתה של ידידתי ז "סש בשבט הת ' אור לז: קידוש...: הנה הסתו עבר הגשם חלף הלך לו.,. הניצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול התור. נשמע בארצינו התאנה חנטה פגיה והגפנים סמדר נתנו ריח קומי לך רעייתי יפתי ולכי לך ... (cache)
 • אתר הבית של גילי חסקין - חגיגות האביב: רק לאחר מכן מגיע ה"אביב" ג€“ אשר בו הניצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו התאנה חנטה פגיה והגפנים סמדר נתנו ריח" (שיר השירים ב' 11-31). ... (cache)
 • Pesach Haggada of Hashomer Hatzair in Israel: התאנה חנטה פגיה והגפנים סמדר נתנו ריח. שיר השירים ב'. Today you go forth in the month of. SPRING. For lo, the winter is past, the rain is over and gone. ... (cache)
 • עמק הסיליקון. - הבלוג של הזוייה - תפוז בלוגים: 21 מרץ 2007 ... והנה תבואות החורף נאספו, האסמים מלאו בר, התאנה חנטה פגיה והגפנים סמדר נתנו ריח. והיא מנסה להגדיל בשקל תשעים את החזה המצומק שלה. ... (cache)
 • קהילות ynet - פורום ק.אונו וג.תקווה - העיר והבית: הגשם חלף הלך לו, התאנה חנטה פגיה והגפנים סמדר נתנו ריח.. /, raminiz. DSCN0100. 13/04/09 23:40. עוד לא אבדה תקוותנו - יש מקרים בהם האזרח גובר על המימסד! ... (cache)
 • פרשת עקב / אלחנן סמט: שינוי סדר כזה מצוי בעוד שני מקומות במקרא: ביואל ב', כב: "כי עץ נשא פריו, תאנה וגפן נתנו חילם", ובשיר השירים ב', יג: "התאנה חנטה פגיה, והגפנים סמדר נתנו ריח" ... (cache)
 • מוסדות תיקון המידות - לקוטי הלכות טו בשבט: וזהו בחינת (שיר השירים ב) התאנה חנטה פגיה והגפנים סמדר נתנו ריח, ... וזהו התאנה חנטה פגיה והגפנים וכו' נתנו ריח, כי הריח נמשך על - ידי תקון התאנה שהוא בחינת ... (cache)
 • נֹצֵר תְּאֵנָה יֹאכַל פִּרְיָהּ וְשֹׁמֵר...: שימושו של עץ התאנה במובן המיני מהווה גם תפאורה לדברי הדוד לרעיה בשיר השירים (" התאנה חנטה פגיה והגפנים סמדר נתנו ריח..." ג€“ שיר השירים ב, יג), ... (cache)
 • ישיבת ההסדר פתח תקוה - בין משכן לעגל (ספר): התאנה חנטה פגיה והגפנים סמדר נתנו ריח קומי לך רעיָתי יפתי ולכי לך" (ב, י-יג), היא מתנצלת ומתחמקת - "אֶחֱזו לנו שועלים שֻעלים קטנים מחבלים כרמים וכרמינו ... (cache)
 • התיישבו בכפר-סבא היו זמנים: תושבי תל-אביב: "התאנה חנטה פגיה והגפנים סמדר נתנו ריח". הזוכה: נוית פלר. הפרס: ספר מתנת חנות הספרים סטימצקי של בן-ציון בן משה,. רח' ויצמן פינת רוטשילד. מהלך המשחק ... (cache)
 • more "התאנה חנטה פגיה והגפנים ":
 • "התאנה חנטה פגיה וגפנים סמדר נתנו ריח קומי לך רעיתי יפתי לכי לך...: "התאנה חנטה פגיה וגפנים סמדר נתנו ריח קומי לך רעיתי יפתי לכי לך" (שיר השירים ב 13) | צלם: -. "התאנה חנטה פגיה וגפנים סמדר נתנו ריח קומי לך רעיתי יפתי לכי ... (cache)
 • פורטל:בוטניקה/דבר אלי בפרחים/גלריה ג€“ ויקיפדיה: Cquote2.svg, התאנה חנטה פגיה והגפנים סמדר נתנו ריח קומי לכי רעיתי יפתי ולכי לך, Cquote1.svg. ג€“ שיר השירים, ב', י"ג. 3. Cquote2.svg, בן אדם כעץ שתול על מים ... (cache)
 • תגידו מזל טוב לסמדר ואמוץ: 14 יולי 2010 ... והגפנים סמדר נתנו ריח קומי לכי רעיתי יפתי ולכי לך'. אף אחד לא באמת חושב שיצא יפה, אבל העיקר הכוונה". מתי ואיפה אתם מתחתנים? ... (cache)
 • יודאיקה תנכי"ת: "התאנה חנטה פגיה וגפנים סמדר נתנו ריח קומי לך רעיתי יפתי לכי לך" (שיר השירים ב 13) · "כפלח הרמון רקתך מבעד לצמתך" (שיר השירים ד 3) ... (cache)
 • more "סמדר נתנו ריח קומי ":
 • הר ציון והדורמציון - דורמציון והר ציון: קומי לכי רעיתי יפתי ולכי לך. 12 העמודים מספיב לקפלה הם 12 השליחים. 6 המזבחות מוקדשים כל אחד לעם או אומה המעריצים את הבתולה הקדושה. המזבח האוסטרי נבנה לכבודו ... (cache)
 • more "לכי רעיתי יפתי ולכי ":
 • הספדים לאמא | החיים כנמשל: 23 פברואר 2009 ... קומי לך אימי יפתי ולכי לך. עופי יונה. עופי. דעי את עצמך באחד. דעי את עצמך כהתמזגות עם אלוהים אליה ייחלת כל כך בשבועות האחרונים. ... (cache)
 • מגילת שיר השירים: 18 ינואר 2009 ... קומי לך רעייתי יפתי ולכי לך כה מראיך נאווה שיר השירים אשר לשלמה שיר השירים אשר לשלמה עינייך יונים שושנת העמקים ... (cache)
 • אריאל זילבר שיר השירים LYRICS: קומי לך רעייתי יפתי ולכי לך כה מראיך נאווה שיר השירים אשר לשלמה שיר השירים אשר לשלמה עינייך יונים שושנת העמקים. phone Send "שיר השירים" Ringtone to your ... (cache)
 • והיה לכם לציצית - קול דודי הנה זה בא - מציץ מן החרכים - הרב יצחק ברנד: 24 אוגוסט 2009 ... היינו כביכול את הקב"ה כדאיתא בספרי, וכן זה המשך הפסוק שם בשיר השירים, ענה דודי ואמר לי קום לך רעיתי יפתי ולכי לך, שצריך פעילות מצדנו. ... (cache)
 • מחוון בנושא שיר השירים ב': המשאלה מוזכרת בפתיחת השיר "קומי לך רעיתי יפתי ולכי לך" (פסוק 10) ובסיומו "קומי לך רעיתי יפתי ולכי לך" (פסוק 13). ב. המשורר טוען שהגיע האביב = עונת הפריחה ... (cache)
 • אהבת שיר השירים כדי לכם ליקראו באמת | מקושרים: 27 אפריל 2010 ... קומי לך רעיתי יפתי ולכי לך כי הנה הסתיו עבר הגשם חלף הלך לו הנצנים נראו בארץ ואת הזמיר הגיע וקול התור נישמע בארצנו קומי לך רעיתי יפתי ולכי ... (cache)
 • אורה לב-רון: קומי לך, רעייתי יפתי ולכי לך. לא רק ההגדה היא טקסט החופש והאביב של פסח. גם שיר השירים. אבל בעוד ההגדה היא טקסט לגברים בלבד (כנגד ארבעה בנים) שיושבים כל ... (cache)
 • אור ל-ז' אייר ע' ג€“ בית הרב | חינוך יהודי: חוץ מזה שיסביר ש"מראה" זה תשובה ג€“ עבודה של אור חוזר ג€“ הוא לא מסביר את ההמשך של " קולך", וגם לא את מה שהיה כתוב קודם "קומי לך רעיתי יפתי ולכי לך".... (cache)
 • תנאים של ציפה: ... של הרודן המעודן "קומי ולכי / כל עוד / נפשך בך" - מה שמהדהד אירונית את ההמלצה של הדוד לרעייתו בשיר השירים "קומי לך רעייתי, יפתי, ולכי לך" וכאן - לא נומי, ... (cache)
 • א-ב בחינוך ביתי - פסח א-ב בחינוך ביתי: קומי לך רעיתי יפתי ולכי לך, כי הנה הסתיו עבר הגשם חלף הלך לו הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר וקול התור נשמע בארצנו הגיע. אוסף הגדות של פסח. חג פסח ... (cache)
 • מדרש רבה - בהעלתך: ... התאנה חנטה פגיה אלו הרשעים שהיו בישראל (שם) והגפנים סמדר נתנו ריח הנשארים שעשו תשובה נתקבלו (שם) קומי לך רעיתי יפתי ולכי לך שהרי הגיע קץ הגאולה אבל שבטו ... (cache)
 • ענייני משכן - בית המדרש הוירטואלי של ישיבת הר עציון: שני דימוייו של הקב"ה במגילה הם הדוד ("ענה דודי ואמר לי קומי לך רעיתי יפתי ולכי לך"), ושלמה ("צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתונתו ... (cache)
 • הספדים ופרידות | החיים כנמשל: דנה: קומי לך אימי יפתי ולכי לך. עופי יונה. עופי. דעי את עצמך באחד. דעי את עצמך כהתמזגות עם אלוהים אליה ייחלת כל כך בשבועות האחרונים. ... (cache)
 • פרשת בהעלותך: (שם) קומי לך רעיתי יפתי ולכי לך, שהרי הגיע קץ הגאולה, אבל שבטו של לוי, כולם צדיקים היו, והיו עושים את התורה, שנאמר (דברים לג): כי שמרו אמרתך ובריתך ינצורו, ... (cache)
 • more "יפתי ולכי לך / ":

תגובות