שיר השירים - חזרה לגן עדן

קוד: שיר השירים - חזרה לגן עדן בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

הכלה בשיר השירים אומרת:

שיר השירים ז11: "אֲנִי לְדוֹדִי, וְעָלַי תְּשׁוּקָתוֹ"

זאת בניגוד לקללה שנתקללה האישה לאחר חטא גן עדן:

בראשית ג16: "אֶל הָאִשָּׁה אָמַר 'הַרְבָּה אַרְבֶּה עִצְּבוֹנֵךְ וְהֵרֹנֵךְ, בְּעֶצֶב תֵּלְדִי בָנִים, וְאֶל אִישֵׁךְ תְּשׁוּקָתֵךְ, וְהוּא יִמְשָׁל בָּךְ'"

ייתכן שמגילת שיר השירים משקפת מצב של חזרה לגן עדן, למצב שלפני החטא ולפני הקללה. ישנן כמה ראיות נוספות לכך:

בנוסף, בשיר השירים ישנם הרבה גנים:

בנוסף, בשיר השירים ישנם הרבה תפוחים (אמנם בתורה לא נאמר שפרי עץ הדעת היה תפוח):

מקורות ופירושים נוספים

תשוקה נזכרת גם בקשר ליצר הרע, בדברי ה' אל קין,  בראשית ד7: "הֲלוֹא אִם תֵּיטִיב שְׂאֵת וְאִם לֹא תֵיטִיב לַפֶּתַח חַטָּאת רֹבֵץ וְאֵלֶיךָ תְּשׁוּקָתוֹ וְאַתָּה תִּמְשָׁל בּוֹ" (פירוט).

חכמי המדרש פירשו את הפסוק על התשוקה של ישראל אל ה': "ג' שוקין הן: אין שוקן של ישראל, אלא באביהם שבשמים, שנאמר: אני לדודי ועלי תשוקתו. אין שוקה של אשה, אלא בבעלה, שנאמר: ואל אישך תשוקתך. אין שוקו של יצר הרע, אלא בקין וחבורתו, שנאמר: ואליך תשוקתו. ר' יהושע בשם ר' אחא: אין שוקן של גשמים, אלא בארץ, שנאמר: (תהילים ס"ח) פקדת הארץ ותשוקקה רבת תעשרנה" (מדרש שיר השירים רבה), או להיפך, - התשוקה של ה' אל ישראל: "הנה הקב"ה עם ישראל הוא כאב אל בנו, וכאיש אל אשת נעוריו אשר כל תשוקתו ית' אלינו, וכענין שנאמר אני לדודי ועלי תשוקתו ... כי הקב"ה תאב, כביכול, להשתעשע בברואיו ושמח בם" (דעת תבונות).

באופן אחר, פירשו שהמילה תשוקה היא שילוב בין תשישות לבין תקוה: "ועלי תשוקתו - תשים אנו, אף על פי שאנו תשים אנו מצפים ומקוים לישועתו של הקדוש ברוך הוא בכל יום ויום ומיחדים שמו שתי פעמים, ואומרים: שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד" (מדרש שיר השירים רבה).

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

 • קבלה-מאמר-הסתלקות רשב"י: רשב"י אז אמר: "אני לדודי, ועלי תשוקתו " ג€“ כל הימים שהייתי בעולם הזה נקשרתי בקשר אחד עם הקב"ה, זה נקרא "אני לדודי". והיות שבכל הימים ובכל המצבים הוא נקשר בקשר אחד עם ... (cache)
 • פרדס רמונים ח כ ג€“ ויקיטקסט: 7 ינואר 2010 ... {{{2}}}|דפח., {{{2}}}) רבי יהודה פתח אני לדודי ועלי תשוקתו. הא אוקימנא דבאתערותא דלתתא אשתכח אתערותא דלעילא, דהא לא אתער לעילא עד דאתער לתתא. (cache)
 • זהר חלק ג רפח א ג€“ ויקיטקסט: 6 מאי 2009 ... פתח רבי שמעון ואמר, (שיר השירים ז) אני לדודי ועלי תשוקתו. כל יומין דאתקטרנא בהאי עלמא, בחד קטירא אתקטרנא ביה בקודשא בריך הוא, ובגין כך השתא ועלי ... (cache)
 • אדרא זוטא: פתח ר"ש ואמר אני לדודי ועלי תשוקתו. כל יומין דאתקטרנא בהאי עלמא בחד קטירא אתקטרנא ביה בקב"ה ובג"כ השתא ועלי תשוקתו. דהוא וכל סיעתא קדישא דיליה אתו למשמע בחדוה מלין ... (cache)
 • : 12 ספטמבר 2010 ... הנה הקב"ה עם ישראל הוא כאב אל בנו, וכאיש אל אשת נעוריו אשר כל תשוקתו ית' אלינו, וכענין שנאמר (שיר השירים ז, יא), "אני לדודי ועלי תשוקתו ", וכתיב (תהלים מ, ו), ... (cache)
 • כיסופים: פתח רבי שמעון ואמר: 'אני לדודי ועלי תשוקתו' (שה"ש ז 11). כל יומין דאתקטרנא בהאי עלמא, בחד קטירא אתקטרנא ביה בקודשא בריך הוא, ובגין כך השתא ועלי תשוקתו, דהוא וכל סיעתא ... (cache)
 • kabbalah Bnei Baruch Kabbalah - Introduction course: אני לדודי ועלי תשוקתו (שה"ש ז, יא) אני שלום וכי אדבר המה למלחמה (תהלים קכ, ז) אנכי ה' אלהיך... לא יהיה לך (שמות כ, ב-ג') אפר תחת ע"ע ועסותם רשעים ארוכה מארץ מידה (איוב יא, ... (cache)
 • באורי אגדות סוטה: ובזה יובנו דברי הזוה"ק שבאדרא רבה (ח"ג קלב ע"ב): קם ר' יחזקיה שרי ואמר " אני לדודי ועלי תשוקתו ", מי גרם שאני לדודי משום דעלי תשוקתו. ובאדרא זוטא (שם רפח.) "אני לדודי ועלי ... (cache)
 • שיר השירים פרק ז אוריאל רפאל גבריאל מיכאל נוריאל=ארגמןג€� - YouTube: 4 מרץ 2012 ... יא אני לדודי, ועלי תשוקתו. {ס} יב לכה דודי נצא השדה, נלינה בכפרים. יג נשכימה, לכרמים--נראה אם-פרחה הגפן פתח הסמדר, הנצו הרמונים; שם אתן את-דדי, לך. (cache)
 • פירוש על שיר השירים לרבינו שמואל בן מאיר (הרשב"ם) / אהרן יעללינעק: אני לדודי ועלי תשוקתו, ולא אעבוד ולא אפנה אל יראת אלקי נכר, כי אם להקב"ה אשר גמל עלי ברחמיו וברוב חסדיו מימי קדם עד היום הזה. לראות הפרחה הגפן, כפל מלה על לראות באיבי ... (cache)
 • ל"ג בעומר: ורשב"י אז אמר: "אני לדודי, ועלי תשוקתו" - כל הימים שהייתי בעולם הזה נקשרתי בקשר אחד עם הקב"ה, זה נקרא אני לדודי. זאת אומרת היות שבכל הימים ובכל המצבים הוא נקשר בקשר ... (cache)
 • מלון עין גדי ים המלח ֲ» עין גדי: בשיר השירים יש היפוך תפקידים כשהגיבורה מכריזה: "אני לדודי ועלי תשוקתו" (שיר השירים ז' 11). אבל פן: "ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דודיך מיין". חיזוקים נוספים לזיהוי אזור עין גדי עם ... (cache)
 • בהעלותך פרשת: 1 יוני 2010 ... אני לדודי ועלי תשוקתו. ג€“". אם נתתי את האני שלי לדודי.,. הוא משתוקק אלי. מתוך אור הגנוז.,. מרטין בובר. שעור פרשת שבוע.: גילי זיוון. אחות תורנית השבת. ג€“ ... (cache)
 • דתה של אסתר: יתר על כן, בפי הנקבה מצאנו כאן גם את הפסוק ' אני לדודי ועלי תשוקתו' (ז 11), שעל עומק משמעותו נוכל לעמוד בהשוואה ניגודית אל 'ואל אישך תשוקתך והוא ימשל בך'.[9] הצד הנקבי של ... (cache)
 • הוד שבהוד: רשב"י שכל ימיו היה מקושר בהקב"ה ושאף לקיים: "אני לדודי ועלי תשוקתו ", זכה להגיע לשלימות עבודתו ביום הסתלקותו, עד שנעשה חד עם קוב"ה. ובעצם ביום ההילולא שלו מתגלה הקשר ... (cache)
 • איגרת י"ח בעל הסולם הרב אשלג: על דרך שאמר רשב"י ז"ל באדרא: "אני לדודי ועלי תשוקתו, כל יומין דאתקטרנא בהאי עלמא, בחד קטירא אתקטרנא ביה בקב"ה, ובג"כ השתא ועלי תשוקתו", וכו' ע"ש. והיינו, "עד שיעיד עליו יודע ... (cache)
 • אבות דרבי נתן - תוכן: וכתיב בקהלת "שמח בחור בילדותך, ויטיבך לבך בימי בחורותיך, והלך בדרכי לבך ובמראה עיניך, ודע כי על כל אלה יביאך האלוהים במשפט". וכתיב בשיר השירים " אני לדודי ועלי תשוקתו ". (cache)
 • שיר השירים: אך בספר שיר השירים מה אומרת השולמית: '" אני לדודי ועלי תשוקתו ". כלומר היא הופכת את האמור בספר בראשית כאילו היא מרגישה שהאמור שם בספר הקדמון אינו מביע עוד את יחסי ... (cache)
 • האם שיר-השירים נתחבר בעין גדי?: גיבורת שיר-השירים מתקוממת נגד הגזירה הקדמונית הזאת ומכריזה בפה מלא ' אני לדודי ועלי תשוקתו' (שיהג€�ש ז 11)! לזיהוי אזור עין גדי עם גן העדן יש יתדות במקרא, וניתן לדעתי לחזק את ... (cache)
 • דף קשר מספר 549 - פרשת נשא: "אני לדודי ועלי תשוקתו ", שלוש תשוקות הן: אין תשוקתן של ישראל אלא באביהם שבשמיים... אין תשוקתה של אישה אלא בבעלה..." (שה"ש רבה, פרשה ז', יא). אבל, יש ימים אפורים, נוקשים. (cache)
 • חשק ותשוקה | זוגיות: וכן כותב על הפסוק "ואליך תשוקתו ואתה תמשול בו" (בראשית ד/ז): "תשוקה היא מציינת געגועים נעלים, כסופי התמסרות של אהבה, וכן בשיר השירים ' אני לדודי ועלי תשוקתו ' 'ואל אישך ... (cache)
 • אבות דרבי נתן א ג€“ ויקיטקסט: 30 אוגוסט 2009 ... וכתיב בשיר השירים " אני לדודי ועלי תשוקתו ". הווי,לא שהמתינו, אלא שפירשו. ד"א הוו מתונים בדין כיצד, מלמד שיהא אדם ממתין בדבריו, ואל יהי מקפיד על דבריו. (cache)
 • דף קשר מספר 202 - סוכות: "אני לדודי ועלי תשוקתו. לכה דודי נצא השדה נלינה בכפרים" (שה"ש ז', יא-יב). גדול הוא שבחו של מקום על נסים שעשה לישראל, אך גדול שבחו פי כמה כשאגוד ומחובר עם שבחם של עמו ... (cache)
 • טיפים כלליים: לפדות והקים את סוכת דוד הנופלת אני לדודי ועלי תשוקתו להקשר בבריתך להקים בית קדוש וטהור בישראל לבל יכלה הזמן להבל וריק וברכני ממקור הברכות וקשרני עם כל הצדיקים מכל ... (cache)
 • מלון עין גדי ים המלח - ים המלח ֲ» שיר השירים אשר לעין גדי: בשיר השירים יש היפוך תפקידים כשהגיבורה מכריזה: "אני לדודי ועלי תשוקתו" (שיר השירים ז' 11). אבל פן: "ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דודיך מיין". חיזוקים נוספים לזיהוי אזור עין גדי עם ... (cache)
 • שבועון התקשרות קס"ג: ואז בוודאי יתקיים הכתוב " אני לדודי ועלי תשוקתו ", "אין תשוקתו של הקב"ה אלא על ישראל", היינו שכל תשוקתו של הקב"ה היא אך ורק להשפיע טוב לישראל, ובפרט הטוב העיקרי דגאולה ... (cache)
 • ישיבת פתח תקוה - בין משכן לעגל (ספר): להפך, אף כשזרים קוראים לה "שובי שובי השולמית" אין היא נענית להם, אלא חושפת בפניהם את אהבתה הגדולה - "אני לדודי ועלי תשוקתו ". מבוכי הבעיה מצויים באהבה עצמה, בנפתוליה ... (cache)
 • breslev.co.il - גילוי אישי - פרשת השבוע ואתחנן: לאט לאט, כל חייו מוקדשים לשם שמים, בחינת " אני לדודי ועלי תשוקתו" (שם ז, יא), ומתייגע במלאכת שמים תוך כיסופים ותשוקה אדירה להגיע לאותה מדרגה שזכה לחזות בה בראשית דרכו, ... (cache)
 • בראשית פרק ג' ג€“ סיכומונה: 20 נובמבר 2010 ... -"ואל אישך תשוקתך,[ג' 16] בשיר השירים נאמר: אני לדודי ועלי תשוקתו. [תשוקה קשרה ליצר מיני. שני העצים- עץ החיים ועץ הדעת עומדים בסתירה פילוסופית. עץ החיים ... (cache)
 • רוח הקודש מתעוררת ברוח בשר ודם / יהודה ליבס ֲ« מוסף "שבת" ג€“ לתורה, הגות...: 21 מרץ 2011 ... יתר על כן, בפי הנקבה מצאנו כאן גם את הפסוק 'אני לדודי ועלי תשוקתו ', שעל עומק משמעותו נוכל לעמוד בהשוואה ניגודית אל 'ואל אישך תשוקתך והוא ימשול בך'. (cache)
 • עץ חיים-שער יג-פרק ב ג€“ ויקיטקסט: 11 פברואר 2007 ... אינון נשמתין גם אלו הט' נזכרו באדרא דרפ"ח ע"א פתח ר"ש ואמר אני לדודי ועלי תשוקתו וגו' עתיקא דכל עתיקין סתימאה דכל סתימין אתתקן ולא אתתקן כו' כד אתתקן ... (cache)

תגובות