משפט מרדכי

קוד: משחק:משפט מרדכי בתנ"ך

סוג: משחק

מאת: בת ציון בירנבוים

אל:

משפט מרדכי

כללי

מהלך המשפט

הרעיון הכללי הוא, שכאשר שופטים את מרדכי במבט אנושי-ארצי – מגלים שהוא אשם במצב הקשה שאליו נקלע עם-ישראל (סכנת-השמדה). אבל מכיוון שמרדכי היה "צדיק הדור" – היתה לו תפיסה רחבה יותר של המציאות: הוא ראה שהמצב נגרם בגלל השתתפות היהודים במשתה שעשה אחשוורוש, והמעשה שלו נועד לתקן את החטא הזה. רק בזכות זה שכל היהודים שמעו בקול מרדכי בסוף ("אמונת חכמים") – הם נגאלו!

נציגי התביעה

נציגי ההגנה

תגובות