שלט האדם באדם לרע לו

קוד: ביאור:קהלת ח8 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

אחד הדברים שגורמים לאדם להתנהג ברשעות ובאלימות הוא הרצון לשלוט באחרים. לפעמים אדם סובל אלימות מאדם שמנסה לשלוט בו, וכדי להחזיר לעצמו את השליטה, הוא נוהג באלימות כלפי אחרים. כך נוצרת שרשרת אינסופית של אלימות.

ספר קהלת מזהיר:

קהלת ח8: "אֵין אָדָם שַׁלִּיט בָּרוּחַ לִכְלוֹא אֶת הָרוּחַ, וְאֵין שִׁלְטוֹן בְּיוֹם הַמָּוֶת, וְאֵין מִשְׁלַחַת בַּמִּלְחָמָה, וְלֹא יְמַלֵּט רֶשַׁע אֶת בְּעָלָיו"

ביום המוות, כשה' ישפוט אותך על מעשיך, לא יהיה לך שום שלטון, ולא תעזור לך שום טענה על כך שרצית לשלוט. התנהגות רשעה ואלימה לא תמלט אותך מעונש. גם אם מישהו היה אלים כלפיך וניסה לשלוט בך - אתה עדיין אחראי למעשיך, אחראי לעצור את שרשרת האלימות.

קהלת ח9: "אֶת כָּל זֶה רָאִיתִי וְנָתוֹן אֶת לִבִּי לְכָל מַעֲשֶׂה אֲשֶׁר נַעֲשָׂה תַּחַת הַשָּׁמֶשׁ, עֵת אֲשֶׁר שָׁלַט הָאָדָם בְּאָדָם לְרַע לוֹ"

זו מסקנתו של קהלת מהתבוננותו בהסטוריה האנושית, שכולה רצופה במאבקי שליטה ורוע: צריך לעצור את השרשרת!

מקורות ופירושים נוספים

אין אדם שליט ברוח לכלוא את הרוח ואין שלטון ביום המות / דין משה

שרשרת של אלימות נרמזת גם ב דברים כו6: "וַיָּרֵעוּ אֹתָנוּ הַמִּצְרִים, וַיְעַנּוּנוּ, וַיִּתְּנוּ עָלֵינוּ עֲבֹדָה קָשָׁה" (פירוט).

שלטון ברוח נזכר גם ב משלי טז32: "טוֹב אֶרֶךְ אַפַּיִם מִגִּבּוֹר, וּמֹשֵׁל בְּרוּחוֹ מִלֹּכֵד עִיר" (פירוט).

שלטון באדם, במשמעות חיובית, נזכר ב שמואל ב כג3: "אָמַר אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל, לִי דִבֶּר צוּר יִשְׂרָאֵל: מוֹשֵׁל בָּאָדָם צַדִּיק, מוֹשֵׁל יִרְאַת אֱלֹהִים" (ראו מושל באדם צדיק מושל יראת אלהים / דין משה).

אין אדם שליט ברוח - אפשר לפרש את כל הפסוק על יום המוות, שבו האדם מאבד כל שליטה על עצמו: "אין אדם שליט ברוח - ברוחו ויצרו של שלוחו של מקום, לכלוא ולמנוע ממנו את הרוח שבגופו שלא יטלנו מלאך המות. ואין שלטון של שום מלך ניכר ביום מותו. בכל מקום אתה מוצא "והמלך דוד", וביום מותו (מלכים א ב) "ויקרבו ימי דוד למות", לא הוזכר מלכות כאן. ואין משלחת במלחמה זו, לאמר 'אשלח בני או עבדי במקומי'" (רש"י).

אשר שלט האדם באדם לרע לו - מובן שזה רע לנשלט, אבל זה רע גם לשולט: "עת אשר שלט אדם בחבירו וגבר עליו, וסופו נהפך לרעתו: עמלק נתגבר על ישראל, וסופו (במדבר כד) "ואחריתו עדי אובד". כך פרעה, כן נבוכדנצר, וכן סנחריב" (רש"י).

ביטויים:

מאמרים מאתר ויקיטקסט:

 • "וזה פרוש: "ויאמר ה' אל משה: קרא את יהושע" משה הוא נקדה העליונה ויהושע הוא נקדה התחתונה. "והתיצבו באהל" זה בחינת הרקיע, בחינת הוא"ו שבתוך האלף. "ואצונו" כי משה היה צריך אז למסר הכל ליהושע, "ואין שלטון ביום המות" (קהלת ח ח), כי בשעת הסתלקות הצדיק אין לו שליטה וכח להאיר ליהושע, על כן דיק ואצונו, אני בעצמי, כי חזרה הממשלה להקדוש-ברוך-הוא:" (לקוטי מוהר"ן ו ז) 
 • ""ויקרבו ימי ישראל למות" זה שאמר הכתוב: "אין אדם שליט ברוח לכלא את הרוח ואין שלטון ביום המות ואין משלחת במלחמה ולא ימלט רשע את בעליו" (קהלת ח, ח). אמר רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי: חצוצרות שעשה משה במדבר, כיון שהגיע למות גנזן הקדוש ברוך הוא שלא יהא תוקע אדם אחר בהן, והן באין אצלו לקיים מה שנאמר: "אין שלטון ביום המות". דבר אחר: "אין שלטון ביום המות", כשעשה זמרי אותו מעשה. מה כתיב שם? "ויבא אחר איש ישראל אל הקבה" (במדבר כה, ח). והיכן היה משה, והלא פנחס היה מדבר לפני משה?! אלא לקיים מה שנאמר: "אין שלטון ביום המות", ואין מות אלא לשון השפלה, נתנה הישועה לפנחס והשפיל משה את עצמו. ואף דוד כתיב בו: "והמלך דוד זקן" (מלכים א א, א). כיון שנטה למות "ויקרבו ימי דוד למות" (מלכים א ב, א). ואף יעקב כשנטה למות, התחיל משפיל עצמו לפני יוסף, שנאמר: "ויאמר לו אם נא מצאתי חן בעיניך". אימתי? כשקרב למיתה שנאמר: "ויקרבו ימי ישראל למות"." (מדרש תנחומא ויחי).
 • "א"ר יצחק הרי שמשה אומר כשהוא בא ליפטר מן העולם (דברים לא, כח): "הקהילו אלי את כל זקני שבטיכם ושוטריכם" והיכן היו החצוצרות לתקוע בהן ולכנסן אלא עד שהוא בחיים נגנזו א"ר יהושע דסכנין בשם רבי לוי לקיים מה שנאמר (קהלת ח, ח): "אין שלטון ביום המות"" (במדבר רבה טו טו).
 • זש"ה (קהלת ח, ח): " אֵין אָדָם שַׁלִּיט בָּרוּחַ לִכְלוֹא אֶת הָרוּחַ " רבי יהודה ורבי נחמיה רבי יהודה אומר אין אדם שליט במלאך המות לכלות אותו ממנו. ואין רוח אלא מלאך שנאמר (תהלים קד, ד): "עושה מלאכיו רוחות ". רבי נחמיה אומר אין אדם שליט ברוח בגליות לכלותם מן העולם ואין רוח אלא גליות שנאמר (דניאל ז, ב): "וארו ארבע רוח שמיא ".
  ד"א ר"א בן יעקב אומר אין אדם שליט בנפשו לכלות אותה למה שבללה הקב"ה בכל הגוף שאילו בללה הקב"ה באבר אחד כשהיה מגיע לאדם צרה היה חותך אותו אבר ומת לפיכך היא בכל הגוף כדי שלא יהא יכול לכלותה הוי אין אדם שליט ברוחו.

  מהו " וְאֵין מִשְׁלַחַת בַּמִּלְחָמָה " אין אדם יכול לומר בשעה שנוטה למות הריני משלח לעבדי תחתי. רבי שמעון בן חלפתא אומר אין אדם יכול לעשות כלי זיין ולהנצל ממלאך המות כענין שנאמר (דה"ב לב, ה): "ויעש שלח לרוב ומגינים ".
  מהו " וְאֵין שִׁלְטוֹן בְּיוֹם הַמָּוֶת " אין אדם שליט לומר המתיני לי עד שאעשה חשבונותי ועד שאצוה לביתי ואח"כ אני בא.
  ד"א מהו " ואין שלטון " אין מלאך המות אומר הואיל וזה מלך נוותר לו עוד יום אחד או שני ימים אין לפניו באותו היום משוא פנים. תדע לך שכל ימיו של דוד נקרא מלך שנאמר (מ"א א, א): "והמלך דוד זקן " כיון שהגיע למיתתו אין כתיב בו מלכות מניין שנאמר (שם ב, א) " ויקרבו ימי דוד למות ".
  " ולא ימלט רשע את בעליו " אין אדם יכול ליתן לפניו אנקליטין אין אדם יכול לומר לפניו אנקלומא הרי משה אחר כל אותו השבח שראה כיון שהגיע יום מיתתו לא היה יכול לעכב מיד אמר לו " הֵן קָרְבוּ יָמֶיךָ למות ": "(דברים רבה ט ג).

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

 • אין אדם שליט ברוח: אין אדם שליט ברוח. מאת: רמי ניר. אל: נכתב ב: 07:31:55 09.10.2009, כתוספת/תגובה ל: קהלת ח. אמר קהלת על "רָעַת הָאָדָם"... "אֵין וְאֵין וְאֵין וְלֹא-יְמַלֵּט" - כדלקמן: ... (cache)
 • מדרש רבה מגילת קהלת - פרשה ח: [ח] אין אדם שליט ברוח. [ט] את כל זה ראיתי ונתון את לבי...וגו'. [י] ובכן ראיתי רשעים קבורים ובאו [י"א] אשר אין נעשה פתגם. [י"ג-יד] וטוב לא יהיה לרשע. [ט"ו] ושבחתי אני את השמחה ... (cache)
 • מדרש רבה - וילך: זש"ה (קהלת ח) אין אדם שליט ברוח לכלוא את הרוח רבי יהודה ורבי נחמיה רבי יהודה אומר אין אדם ... רבי נחמיה אומר אין אדם שליט ברוח בגליות לכלותם מן העולם ואין רוח אלא גליות שנא' ... (cache)
 • הנבואה "השמינית" על גלעד שליט: מגילת קוהלת בפרק ח' פסוק ח' (8 ו-8) כתוב: "אין אדם שליט ברוח לכלוא את הרוח ואין שלטון ביום המות, ואין משלחת במלחמה, ולא יימלט רשע את בעליו". פירוש: "אין אדם שליט": ראשית ... (cache)
 • חגיגה של חגים - אתר החגים המוביל בישראל: למה? שבללה הקב"ה בכל הגוף. שאילו בללה הקב"ה באבר אחד, כשהיה מגיע לאדם צרה היה חותך אותו אבר ומת. לפיכך היא."בכל הגוף כדי שלא יהא יכול לכלותה. הוי " אין אדם שליט ברוח ... (cache)
 • ש"י עגנון: [11] השוו קהלת ח', ח': "אין אדם שליט ברוח לכלוא את הרוח ואין שלטון ביום המוות". שימו לב איך ברמיזה כמעט בלתי מורגשת מצביע עגנון על המוות המחכה בסופה של "שעת הכעס" של ... (cache)
 • בית המדרש להתחדשות - ותשאני רוח - עיון בפסוקי רוח: רוח קשורה גם להוראה של כוון (ביחזקאל). רוח לוקחת אותנו. ֲ· מיכל. הרוח לא תלויה באדם ג€“ "אין אדם שליט ברוח" ג€“ אבל אדם יכול להביא רוח דרך מפגש וחיבור. יש אפשרות של אורך רוח. ... (cache)
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - חירות הדעת -המודרנה ומרן הרב קוק זצ"ל: אין אדם שליט ברוח לכלוא את הרוח (קהלת ח ח). אפשר אולי לחייבו לדקלם סיסמאות, אולם אלו אינן אמונות. וכדברי הרמב"ם (במורה א נ): ההאמנה אינה עניין הנאמר בפה אלא עניין המצוייר ... (cache)
 • לב טהור ברא לי: הרוח לא תלויה באדם גג‚¬ג€� "אין אדם שליט ברוח"... (cache); דבר תורה - התחדשות - ללא תולעים: אלא תמיד יבחן את דרכו ויחדש אותה מתוך תפלה נאמנה, כדברי דוד: לב טהור ברא לי ורוח ... (cache)
 • שכפול גנטי ובחירה חופשית: "אין אדם שליט ברוח לכלוא את הרוח"[7]. כל נסיון לעצור את הקידמה המדעית לא יצלח, לא רק מפני שהסקרנות האינטלקטואלית היא צורך אנושי בסיסי, הטבוע עמוק בנפש האדם, אלא גם ... (cache)
 • רבי מרדכי עליאשברג / אחד העם: כמו שאמרתי למעלה, גם הרב שלנו דואג בכל נפשו לקיום הדת ושומר משמרתה כראוי לו, אלא שיודע הוא עם זה, כי " אין אדם שליט ברוח לכלוֹא את הרוח", ועל כן לא יחדור כליות ולב עמוק, ... (cache)
 • בשבילי התנ"ך: אמרה לו: הנפש. אמר לה: אם תצא נפשי מה אעשה? אמרה לו: הנפש שבך, אי אתה שולט בה, וכתיב אין אדם שליט ברוח לכלוא את הרוח ואין שלטון ביום המות (קהלת ח). והאיך תעשה אלוה? ... (cache)
 • מדרש רבה על ויחי ג€“ ויקיטקסט: 19 ינואר 2009 ... ג וַיִּקְרְבוּ יְמֵי יִשְׂרָאֵל כתיב (קהלת ח) אין אדם שליט ברוח לכלוא את הרוח ואין שלטון ביום המות רבי יהושע דסכנין בשם ר' לוי חצוצרות שעשה משה במדבר ... (cache)
 • בשבילי התנ"ך: זה שאמר הכתוב: (קהלת ח): אין אדם שליט ברוח לכלוא את הרוח רבי יהודה ... אין אדם שליט ברוח בגליות לכלותם מן העולם, ואין רוח אלא גליות, שנאמר: (דניאל ז) וארו ארבע רוח שמיא. ... (cache)
 • מרדכי מופיע בפרויקט השו"ת המקוון ג€“ מאגר ספרות תורנית ושו"ת 9 | Responsa: [ו] כי לכל חפץ יש עת ולכל עת יש חפץ, היך מה דבר נש בעי עביד בהאי עלמא עביד, ברם תמן דינא וחושבנא. [ח] אין אדם שליט ברוח, רבנן אמרין אין אדם שליט ברוח של מלאך המות לכלותו ... (cache)
 • פירוש על קהלת / רבי ישעיהו מטראני: אין אדם שליט ברוח: דבר בפני עצמו הוא, כלומר: כשם שאין אדם יכול לשלוט על הרוח לכלוא אותו, כך אין שלטון שיציל את האדם ביום המות וכך אין משלחת וכלי זיין מעיל לנצחון המלחמה, ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- שוויון בדרך לגאווה לאומית: כבר אמר קהלת (בפרק ח) "אין אדם שליט ברוח לכלא את הרוח". כלומר, הרוח אינה נעצרת על- ידי מגבלות טכניות כעוני, אבטלה וכדו', ובכוחה לפרוץ את כל המחסומים והשעבודים. ... (cache)
 • פירוש על קהלת לרבינו שמואל בן מאיר (הרשב"ם) / אהרן יעללינעק: אין אדם שליט בנשמתו ליום המיתה למנוע נשמתו למוסרה אין אדם שליט ברוח, ח. למלאך המות, שאין לו ממשלת ושליטה ביום מותו. ואין כח בידו לשלוח משלחת חייליו להלחם עם מלאך המות ... (cache)
 • מדינת ישראל: סיימתי את דבריי באחת הפרשיות8 במילים: "נאמר בספר קהלת ש' אין אדם שליט ברוח, לכלוא את הרוח' (קהלת ח, ח). אל נא נכלא את רוח האדם". מעשה שבירת הלוחות הוא מעשה של ... (cache)
 • פרשת נשא: אין אדם שליט ברוח לכלוא את הרוח, זו מיתת חנק, וכל הדומות לה, שאין האדם מת ממנה אלא ע "י הרוח, שאין לו ... הוי, אין אדם שליט ברוח להוציאו בעת שיבא היום, שיכלא הרוח בגופו. ... (cache)
 • מדרש תנחומא - ויחי: ויקרבו ימי ישראל למות, זש"ה אין אדם שליט ברוח לכלא את הרוח ואין שלטון ביום המות ואין משלחת במלחמה ולא ימלט רשע את בעליו (קהלת ח) אמר רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי ... (cache)
 • ויקרבו ימי ישראל למות | פרשת ויחי. חלק א' | זוהר לעם | מקובלי ''בני ברוך...: ... ואותו אדם אינו יודע מזה, ואינו משגיח, ואינו שולט בנשמתו כל אלו שלושים יום כמו בתחילה, כמ"ש, אין אדם שליט ברוח לכלוא את הרוח. כשמתחילים אלו שלושים יום, צלמו של אדם נחשך, ... (cache)
 • ילקוט שמעוני - ויחי: ויקרבו ימי ישראל זה שאמר הכתוב אין אדם שליט ברוח חצוצרות שעשה משה במדבר כיון שנטה למות גנזן הקב"ה שלא תהא תוקע בהן שום אדם והן באים אצלו שנאמר הקהילו אלי וכו' לקיים ... (cache)
 • בשבילי התנ"ך: זה שאמר הכתוב: אין אדם שליט ברוח. חצוצרות שעשה משה במדבר, כיון שנטה למות גנזן הקב" ה שלא תהא תוקע בהן שום אדם והן באים אצלו, שנאמר: הקהילו אלי וכו', לקיים מה שנאמר: ... (cache)
 • שיכפול גנטי לאור ההלכה: "אין אדם שליט ברוח לכלוא את הרוח". רוח היא באנוש לדעת יותר ויותר על העולם ומלואו, ולהשתמש בידע לצרכיו: "ותחסרהו מעט מאלקים וכבוד והדר תעטרהו, תמשילהו במעשי ידיך, כל שתה ... (cache)
 • בשבילי התנ"ך: זה שאמר הכתוב: אין אדם שליט ברוח לכלא את הרוח ואין שלטון ביום המות ואין משלחת במלחמה ולא ימלט רשע את בעליו (קהלת ח). אמר רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי: חצוצרות שעשה ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- פרשת ויחי - מהלכות תיקון השובבי"ם: ואם ב' אלו לא יעשה - אין אדם שליט ברוח זה לכלותה ממנו". רוצה לומר כי אדם שבאמת רוצה להתנקות מהעריות. לא יכול לעשות זאת אם הוא לא שומר את עיניו וליבו. ושני אלה בידיו לשמור ... (cache)
 • קהלת פרק ח / יוסף קרא: פתרונו: לעצור את הרוח, כמו (שמ"א ו-י) ואת אין אדם שליט ברוח לכלוא את הרוח ח. בניהם כלו בבית. - כנגד מלאך המות. ולא ימלט רשע את ואין שלטון ביום המות, ואין משלחת במלחמה ... (cache)
 • מדרש תנחומא / פרשת שופטים: אמרה לו: הנפש שבך אין אתה שולט בה, שכן כתיב: אין אדם שליט ברוח לכלוא את הרוח (קהלת ח ח). והיאך תוכל לעשות עצמך אלוה?! ארבעה בני אדם עשו עצמן אלוהות, ונבעלו כנשים: ... (cache)
 • פרשת ויחי: כתיב (קהלת ח) אין אדם שליט ברוח לכלוא את הרוח ואין שלטון ביום המות רבי יהושע דסכנין בשם ר' לוי: חצוצרות שעשה משה במדבר, בשעה שנטה למות גנזם הקדוש ברוך הוא, שלא יהא ... (cache)
 • מדרש תנחומא - בראשית: ... אמרה לו הנפש שבך אי אתה שולט בה וכתיב אין אדם שליט ברוח לכלוא את הרוח ואין שלטון ביום המות (קהלת ח), והאיך תעשה אלוה ואתם אדם ולא אל, אמר הקדוש ברוך הוא אני מחיה ... (cache)
 • בשבילי התנ"ך: כתיב:(קהלת ח) אין אדם שליט ברוח לכלוא את הרוח ואין שלטון ביום המות רבי יהושע דסכנין בשם ר' לוי: חצוצרות שעשה משה במדבר, בשעה שנטה למות גנזם הקדוש ברוך הוא, שלא יהא ... (cache)
 • אוצר המשלים והפתגמים / ישראל חיים טביוב: 152. אין אדם שותה בכוס, אלא אם כן בודקו (כתובות עח:). בתלמוד הוא בהשאלה על אשה, ובלשון: חזקה אין אדם וכו'. 153. אין אדם שליט ברוח [ לכלוא את הרוח ] (קהלת ח', ח). 154. ...
 • דרשה לפרשת "בהעלותך" - בארי צימרמן: 9 יוני 2011 ..."אין אדם שליט ברוח לכלוא את הרוח", הוא מצטט ליהושע את קוהלת, ובצניעות תמה משחרר אף הוא, מכלא לבו, הרהור אנארכי חם, חסר סיכוי ועל כן מסעיר, אודות "כל ... (cache)
 • שחרור גלעד שליט: דקה אחר דקה - עסקת שליט - הארץ: 18 אוקטובר 2011 ... חיים. 18:39; 18.10.11. "אין אדם שליט ברוח לכלוא את-הרוח ואין שלטון ביום המות ואין משלחת במלחמה ולא-ימלט רשע את-בעליו" (קהלת ח',ח'). הגב לתגובה זו; סגור ... (cache)
 • more "אין אדם שליט ברוח ":
 • מדרש רבה - ויחי: ג ויקרבו ימי ישראל כתיב (קהלת ח) אין אדם שליט ברוח לכלוא את הרוח ואין שלטון ביום המות רבי יהושע דסכנין בשם ר' לוי חצוצרות שעשה משה במדבר בשעה שנטה למות גנזם הקדוש ברוך ... (cache)
 • קרן אור לימודי קבלה - רבי דוד קורן.0545-309-491 האתר המוביל בעולם בידע...: ח,ח אין אדם שליט ברוח, לכלוא את-הרוח, ואין שלטון ביום המות, ואין משלחת במלחמה; ולא- ימלט רשע, את-בעליו. ח,ט את-כל-זה ראיתי, ונתון את-לבי, לכל-מעשה, אשר נעשה תחת השמש: ... (cache)
 • תאריך:: ... חושש ופונה אליו בעזרה ביחס לתביעותיו הספרותיות ולרצונו לגעת בעולם. כמו לא עברו שלושים שנה, אותו הסיפור שב וחוזר: משפחה אורתודוקסית, המבקשת לכלוא את הרוח, ואין בכוחה. ... (cache)
 • פשר קהלת: מאידך, אנו שומעים צליל אחר: "אין אדם שליט ברוח לכלוא את הרוח, ואין שלטון ביום המותג€¦ולא ימלט רשע את בעליו" (ח' ח); וגם, "כאשר אינך יודע מה דרך הרוחג€¦ ככה לא תדע את מעשה ... (cache)
 • פרשת נשא: כיון שנשקו זו לזו, הריחה במים המרים מיד מתה, לקיים מה שנאמר (קהלת ח): אין אדם שליט ברוח לכלוא את הרוח ואין שלטון ביום המות ואין משלחת במלחמה ולא ימלט רשע את בעליו. ... (cache)
 • יהדות מאת הרב אריה קרן - פרשת השבוע - פרשת נשא: ועל כך אומר הכתוב בקהלת פ"ח: אין אדם שליט ברוח לכלוא את הרוח ואין שלטון ביום המוות ואין משלחת במלחמה ולא ימלא רשע את בעליו. ר"ל אין לאדם שליטה וכח לרוחו שלא יתן לו ... (cache)
 • מדרש תנחומא / פרשת נשא: כיון שנשקו זו לזו, הריחה במים המרים, ומיד מתה, לקיים מה שנאמר: אין אדם שליט ברוח לכלוא את הרוח, ואין שלטון ביום המות, ואין משלחת במלחמה, ולא ימלט רשע את בעליו (קהלת ח ח): ... (cache)
 • "חלון ההזדמנות... | Facebook: אין אדם שליט ברוח לכלוא את הרוח ואין שלטון ביום המות. tora.us.fm. אֵין אָדָם שַׁלִּיט בָּרוּחַ לִכְלוֹא אֶת הָרוּחַ בגופו של האדם וההוכחה לכך היא שאֵי...ן שִׁלְטוֹן לאדם ... (cache)
 • יהדות: ח אין אדם שליט ברוח, לכלוא את הרוח, ואין שלטון ביום המות, ואין משלחת במלחמה, ולא ימלט רשע, את בעליו. ט את כל זה ראיתי, ונתון את לבי, לכל מעשה, אשר נעשה תחת השמש: עת, ...
 • parshablog: Sotah, and Identical Twin Sisters: May 17, 2010 ... כיון שנשקו זו לזו, הריחה במים המרים, ומיד מתה, לקיים מה שנאמר: אין אדם שליט ברוח לכלוא את הרוח, ואין שלטון ביום המות, ואין משלחת במלחמה, ולא ימלט רשע את ... (cache)
 • קוהלת: ח אין אדם שליט ברוח, לכלוא את-הרוח, ואין שלטון ביום המוות, ואין משלחת במלחמה; ולא-ימלט רשע, את-בעליו. ט את-כל-זה ראיתי, ונתון את-ליבי, לכל-מעשה, אשר נעשה תחת השמש: עת, ... (cache)
 • ביאור:רוח = תנועה מהירה ג€“ ויקיטקסט: 19 אפריל 2009 ... (קהלת ח ח): "אין אדם שליט ברוח לכלוא את הרוח ואין שלטון ביום המות ואין משלחת במלחמה ולא ימלט רשע את בעליו". 170. (קהלת י ד): "אם רוח המושל תעלה עליך ... (cache)
 • תנ"ך - קהלת פרק ט: א כִּי אֶת כָּל זֶה נָתַתִּי אֶל לִבִּי, וְלָבוּר אֶת כָּל...: ח אין אדם שליט ברוח, לכלוא את הרוח, ואין שלטון ביום המות, ואין משלחת במלחמה, ולא ימלט רשע, את בעליו. ט את כל זה ראיתי, ונתון את לבי, לכל מעשה, אשר נעשה תחת השמש: עת, ...
 • תנ"ך - קהלת פרק ד: א וְשַׁבְתִּי אֲנִי, וָאֶרְאֶה אֶת כָּל הָעֲשֻׁקִים...: ח אין אדם שליט ברוח, לכלוא את הרוח, ואין שלטון ביום המות, ואין משלחת במלחמה, ולא ימלט רשע, את בעליו. ט את כל זה ראיתי, ונתון את לבי, לכל מעשה, אשר נעשה תחת השמש: עת, ...
 • פולארד - גם לי אכפת! - קישורים | Facebook: אין אדם שליט ברוח לכלוא את הרוח ואין שלטון ביום המות. tora.us.fm. אֵין אָדָם שַׁלִּיט בָּרוּחַ לִכְלוֹא אֶת הָרוּחַ בגופו של האדם וההוכחה לכך היא שאֵין שִׁלְטוֹן לאדם בְּיוֹם ... (cache)
 • שכר ועונש - צדיק וטוב לו, רשע ורע לו - גיהנום וגן עדן: ובו יתבאר עניין השכר...: ח אין אדם שליט ברוח, לכלוא את הרוח, ואין שלטון ביום המות, ואין משלחת במלחמה, ולא ימלט רשע, את בעליו. ט את כל זה ראיתי, ונתון את לבי, לכל מעשה, אשר נעשה תחת השמש: עת, ...
 • תנ"ך - קהלת פרק ז: א טוֹב שֵׁם, מִשֶּׁמֶן טוֹב, וְיוֹם הַמָּוֶת, מִיּוֹם...: ח אין אדם שליט ברוח, לכלוא את הרוח, ואין שלטון ביום המות, ואין משלחת במלחמה, ולא ימלט רשע, את בעליו. ט את כל זה ראיתי, ונתון את לבי, לכל מעשה, אשר נעשה תחת השמש: עת, ...
 • תנ"ך - קהלת פרק א: א דִּבְרֵי קֹהֶלֶת בֶּן דָּוִד, מֶלֶךְ בִּירוּשָׁלִָם. ב...: ח אין אדם שליט ברוח, לכלוא את הרוח, ואין שלטון ביום המות, ואין משלחת במלחמה, ולא ימלט רשע, את בעליו. ט את כל זה ראיתי, ונתון את לבי, לכל מעשה, אשר נעשה תחת השמש: עת, ...
 • תנ"ך - קהלת פרק י: א זְבוּבֵי מָוֶת, יַבְאִישׁ יַבִּיעַ שֶׁמֶן רוֹקֵחַ, יָקָר...: ח אין אדם שליט ברוח, לכלוא את הרוח, ואין שלטון ביום המות, ואין משלחת במלחמה, ולא ימלט רשע, את בעליו. ט את כל זה ראיתי, ונתון את לבי, לכל מעשה, אשר נעשה תחת השמש: עת, ...
 • more "לכלוא את הרוח ואין ":
 • רצח מתוך רחמים - לאור ההלכה: כי זהו נגד רצון הש"י, שגזר אומר דאין שלטון ביום המות, ואין זה בטווח סמכותו של בשר ודם להמשיך חיות כזאת בשעה שרואים שהאדם הזה נמצא כבר במצב של 'עת למות'." 88א. ... (cache)
 • In memorial to Etai Yulis/Refua and Halacha - Dr. Sodi Namir: ויסורים כי זהו נגד רצון הש"י שגזר אומר דאין שלטון ביום המות, ואין זה מלאים סבל של בשר ודם להמשיך חיות כזאת בשעה שרואים שהאדם הזה נמצא כבר בטווח סמכותו למות" ושלא יוכל ... (cache)
 • ישיבת פתח תקוה - טיפול באדם ההולך למות: ... כי זהו נגד רצון הש"י שגזר אומר דאין שלטון ביום המות, ואין זה בטווח סמכותו של בשר ודם להמשיך חיות כזאת בשעה שרואים שהאדם הזה נמצא כבר במצב של עת - למות ושלא יוכל בשום ... (cache)
 • 1) מדרשי חז"ל: לכך אמר שלמה אין שלטון ביום המות. ואין משלחת במלחמה. "דרש". (ג) נֹצֵר פִּיו שֹׁמֵר נפשו: פרשת המרד השני של אדוניה, מתחילה ומסתיימת בסיפור העובדה, ששלמה ישב על כסא דוד ...
 • more "שלטון ביום המות ואין ":
 • בשבילי התנ"ך: כיון שנשקו זו לזו, הריחה במים המרים, ומיד מתה, לקיים מה שנאמר: אין אדם שליט ברוח לכלוא את הרוח, ואין שלטון ביום המות, ואין משלחת במלחמה, ולא ימלט רשע את בעליו (קהלת ח ח): ... (cache)
 • more "משלחת במלחמה ולא ימלט ":
 • עיון בתהילים פרק א': חיזוק לפירוש זה אנו מקבלים מקהלת ח', ח' "ולא ימלט רשע את בעליו" (עיין בפרשנים שם). אמנם מוצאים אנו גם כינוי זה לאנשים החוטאים בסוגי חטאים אחרים כמו בתיאור הרשע ... (cache)
 • אלו-הים, אדם, העמל והחכם, בהגותו של קהלת / מרדכי זר-כבוד: אבל 'לא ימלט רשע את בעליו' (שם ח), כי האדם נתון להשגחתו של אלו-הים, וזוהי מעלה יתירה לאדם, שהוא נתון להשגחה האלוהית. כל קיומו הוא 'ביד האלו-הים' (ט' א). הוא נותן לו 'ימי חייו' ... (cache)
 • תנ"ך - קהלת פרק ו: א יֵשׁ רָעָה, אֲשֶׁר רָאִיתִי תַּחַת הַשָּׁמֶשׁ...: ימלט רשע, את בעליו. ט את כל זה ראיתי, ונתון את לבי, לכל מעשה, אשר נעשה תחת השמש: עת, אשר שלט האדם באדם לרע לו. י ובכן ראיתי רשעים קברים ובאו, וממקום קדוש יהלכו, ...
 • פשר קהלת: ח., ". והרוח. כמו ההבל מבטאת חוסר משמעות וחוסר יציבות. מאידך.,. אנו שומעים צליל אחר.: ". אין. אדם שליט. ברוח. לכלא את. הרוח.,. ואין שלטון ביום המות ג€¦ ולא ימלט רשע את בעליו ... (cache)
 • להיות אובססיבי - מאמרים+הרצאות וידאו בנושא להיות אובססיבי: הפרעות חרדה...: ולא ימלט רשע, את בעליו. ט את כל זה ראיתי, ונתון את לבי, לכל מעשה, אשר נעשה תחת השמש: עת, אשר שלט האדם באדם לרע לו. י ובכן ראיתי רשעים קברים ובאו, וממקום קדוש יהלכו, ...
 • more "ימלט רשע את בעליו ":
 • שלום הפרעת אכילה - מונולוג פרידה משנאה עצמית | Onlife | און לייף: 16 נובמבר 2011 ... אבל לא ראיתי את כל זה. ראיתי רק את הבטן שנותרה, שריד אחרון מימים אחרים - פיסת עור תלויה רפויה, ולא עזרו כל כפיפות הבטן שבעולם. היא הייתה קטנה כל כך. ... (cache)
 • הגוזלים שבקן: 26 אוקטובר 2011 ... עבר הרבה זמן, אולי שעה שלמה, עד שאמא ציפור ואבא ציפור הגיעו והאכילו את הגוזלים שלהם. ואז הפסיקו הציוצים, כי הגוזלים נרדמו לאחר שהם אכלו. את כל זה ראיתי ... (cache)
 • קהלת פרק ט': ניתן למצוא מקבילה בקהלת לכך שהסתכלות נטולת אלוהים על העולם מביאה לרוע: "כי רע עלי המעשה שנעשה תחת השמש כי הכל הבל ורעות רוח" (קהלת ב, יז), "את כל זה ראיתי ונתון את ... (cache)
 • ynet אמילי רזתה 86 קילו בלי ניתוח - מה הסוד שלה? - בריאות: 7 נובמבר 2011 ... הייתי בהרבה מסגרות של דיאטה וגם לקחתי כדורי הרזיה, אבל את כל זה ראיתי כסבל ועונש". לפני חמש שנים, כשהייתה בת 17, נפטרה אמה של זילברמן והטראומה ... (cache)
 • ד"ר חיים אשכנזי - גם את זה חובה לדעת: כן, כן, תאמינו לי, אני לא סתם מפחיד אתכן, את כל זה ראיתי בקליניקה שלי וזה גם כתוב במאמרים רפואיים בעיתונות רפואית של מנתחים פלסטיים. כרופא ותיק שראה כמעט הכל, אני ממליץ ... (cache)
 • חפשו את האשה: אמנם את כל זה ראיתי מתא העיתונות שבמרומי היציע התחתון, ולא מהפרקט כמו שציפיתי, אבל עת חג היא, ולא זמן לטרוניות. עשר שנים חלפו מאז שלומי חנך את האתר שלו, והפך את ... (cache)
 • יתומים היינו: את כל זה ראיתי לא פעם בהופעות הקודמות, ובעצם המתכונת זהה לגבי כל אחד מאלבומיהם אשר מרימים לכבודו הופעת יום הולדת. מאידך גיסא, הלא זוהי הסיבה שבאנו להופעה? יהיה זה ... (cache)
 • שינוי תדר המים בכדור הארץ - תקשורים, תקשור: את כל זה ראיתי בזמן המדיטציה. יש חיים בתוך הנחל ואז אפשר גם לשתות את המים. המדיטציה הזו חיונית כי אנחנו עובדים בצורה אנרגטית ברובד האסטראלי וברובד האתרי. אנחנו עובדים ... (cache)
 • ד"ר לאה מזור: על מקרא, הוראה וחינוך: מסורות הבריאה (בראשית א-ג) בהגותו...: 20 פברואר 2011 ... קהלת מביט על העולם והאנשים שמסביבו ותוהה על שעיניו רואות: 'את כל זה ראיתי ונתון את לבי לכל מעשה אשר נעשה תחת השמש' (ח 9). הוא שואל שאלות על ... (cache)
 • בלונד: 8 מאי 2010 ... את כל זה ראיתי בעיניך בשבריר של שנייה פקוחה, את כל זה קראתי בנשמתך ועכשיו שוב העין עצומה הנפש מקשיבה לשירת העשבים הצומחים בחוץ וחודש מאי התחיל ...
 • תוהו ובוהו / דוד פרישמן: ובמורא גדול ובשפה כשפת הדורשים מעל הבימות לאמר; "את כל זה ראיתי וכו' קראתי לעמי; רגע קדוש עומד (הרגע עומד?) עתה לפנינו, רגע אשר בו תלוי כל כבוד עמנו וכו', אַל נא נעליב ... (cache)
 • בריאות כירורגיה וניתוחים פלסטים הגדלת חזה הקטנת חזה שד שדיים הגדלת...: כן, כן, תאמינו לי, אני לא סתם מפחיד אתכן, את כל זה ראיתי בקליניקה שלי וזה גם כתוב במאמרים רפואיים בעיתונות רפואית של מנתחים פלסטיים. כרופא ותיק שראה כמעט הכל, אני ממליץ ... (cache)
 • ynet פרידה מרבי אלעזר: "מאור שכבה בין המצרים" - יהדות: 3 אוגוסט 2011 ... הקטנה, שנשארה בקטמון. ב-2 בלילה הם היו "מתחילים את היום" - עורכים תיקון חצות, לומדים עד הבוקר, ואז מתפללים וממשיכים ללמוד. את כל זה ראיתי בעיניי. ... (cache)
 • ספר הגיזרה והביניה / אברהם בר גוטלובר: את האגרת הזאת ראיתי ג"כ בכתב יד ישן נושן ושם כתוב בסוף בזה הלשון: 'את כל זה ראיתי בהקיץ ולא בחלום'. ג€“ מי חכם ויבין את זאת ויגיד פשר הדברים האלה? אם באמת ובתמים דיבר ... (cache)
 • ערוך השולחן/כבוד מלך ג€“ ויקיטקסט: 14 דצמבר 2008 ... את כל זה ראיתי בעיני ולא מפי השמועה. והרי סוף סוף במשך השנה ישתלם הסכום, כי אם אך זה המשתמט משיג די מחסורו אשר יחסר לו ג€“ הולך בשמחה. ובעוד אני כותב ... (cache)
 • קופסאות קימורים (curve your enthusiasm): לפני 3 ימים ... אבל אני לא ראיתי את כל זה. ראיתי רק את הבטן שנותרה, שריד אחרון מימים אחרים - פיסת עור תלויה רפויה, ולא עזרו כל כפיפות הבטן שבעולם. היא הייתה קטנה כל כך ... (cache)
 • איך ויתרתי על פנטזיית האם המושלמת | Onlife | און לייף: 13 מרץ 2011 ... רציתי להיות גם אמא מצוינת, וגם עובדת למופת, וגם בת זוג נהדרת עם בית מתוקתק, אבל כשניסיתי לעשות את כל זה, ראיתי שאני מתפרקת. לאט לאט, בדרך הקשה, ... (cache)
 • מעגלי צדק: את כל זה ראיתי בעיני, והתסכול היה גדול, לראות כיצד המדינה עצמה מעצימה את העוני דווקא בדרך שבה היא מבקשת לסייע לעניים. גם התפיסה הסוציאליסטית עצמה מניחה הנחה סמויה, ... (cache)
 • סטייט פינת מיין | עין הדג: 2 ספטמבר 2001 ... ואיך אני יודע את כל זה? ראיתי בסרטים. 'השחקן', 'בארטון פינק', 'שדרות סאנסט', והרשימה עוד ארוכה. "פרצופה האמיתי של הוליווד" נחשף בימינו בכל שני וחמישי. ... (cache)
 • ירוק עולה - השריטות של טולי - תפוז בלוגים: 6 אוקטובר 2011 ... את כל זה, ראיתי כבר כשהיינו בדרך למקום המפגש עם המדריך שלנו. עברנו גם במקום העצוב ביותר בשטח. אנדרטה שמוצבת במקום בו נשרף האוטובוס ואנשים רבים מדי ... (cache)
 • קופסאות קימורים (curve your enthusiasm): להתפתל, לשחרר, לאהוב...: 15 נובמבר 2011 ... אבל אני לא ראיתי את כל זה. ראיתי רק את הבטן שנותרה, שריד אחרון מימים אחרים - פיסת עור תלויה רפויה, ולא עזרו כל כפיפות הבטן שבעולם. היא הייתה קטנה כל כך ... (cache)
 • תוכן מפורט: [ט] את כל זה ראיתי ונתון את לבי...וגו'. [י] ובכן ראיתי רשעים קבורים ובאו ֲ· [י"א] אשר אין נעשה פתגם. [י"ג-יד] וטוב לא יהיה לרשע. [ט"ו] ושבחתי אני את השמחה ֲ· [ט"ז] כאשר נתתי את לבי ... (cache)
 • יהודית הנדל: "טוב לחיות בעד ארצנו. למות - לא" - כתבות - מדור אמנות - עכבר...: 9 מאי 2011 ..."הם חיים. הם שוכבים באדמה ומביאים להם סוכריות, חוששים שחם או קר להם מדי. יש אב שמגיע מדי שנה לבית הקברות ומנגן בכינור של בנו מול הקבר. את כל זה ראיתי,... (cache)
 • יומן מסע לחקר 100 שנות תרבות לילדים בקיבוצים: ויהי ערב - אנחנו לא לבד...: 23 אפריל 2010 ... את כל זה ראיתי בבירור, כי הסתכלתי מבעד לפתח שבחומה. כעסתי על הילדה הרעה ושמחתי שאביה בא וגער בה בחומרה גדולה עוד יותר מאמש בתופסו אותה בזרועה. ... (cache)
 • האח הגדול 3.0: חיוך מיליון הדולר שאומר את הכל - ביקורות - מדור טלוויזיה...: 6 פברואר 2011 ... את כל זה ראיתי לבד. ספר לי משהו חדש. (ל"ת). אי.טי 06/02/2011 14:50:38. 38. איילה פנייבסקי שולטטת! (ל"ת). 06/02/2011 14:38:38. 37. מאיפה השם עתי? ... (cache)
 • הכתובים הסודיים / סבסטיאן בארי / קטע ראשון: את כל זה ראיתי במבטים חטופים שהגנבתי ובהפניות ראש מהירות, כי לא הייתי בת נאמנה מהבחינה הזאת, ולא יכולתי לציית. שום הופעה של קרקס לא היתה משעשעת אותי ככה. אבא שלי ... (cache)
 • חמוץ מתוק - תפוז בלוגים: את כל זה ראיתי ואני מכירה מאוד מקרוב. מה שמעניין אותי באמת לשמוע ממישהי ש"חצתה את הקוים" זה דוקא החיים שלה היום. ואת זה נועה ירון דיין מזכירה רק בפרק הראשון שהוא מעין ... (cache)
 • השריטות של טולי - תפוז בלוגים: את כל זה, ראיתי כבר כשהיינו בדרך למקום המפגש עם המדריך שלנו. עברנו גם במקום העצוב ביותר בשטח. אנדרטה שמוצבת במקום בו נשרף האוטובוס ואנשים רבים מדי איבדו את חייהם. ... (cache)
 • איזו תוכנית אתם הכי אוהבים לראות? | אתר ערוץ הילדים: 11 אוגוסט 2011 ... סאיין אגדי התוכנית להשמדת הסאייאנים חלק א חלק ב ברולי חוזר שנית את הספיישל ההיסטוריה של טראנקס את הספיישל בארדוק אביו של גוקו את כל זה ראיתי ... (cache)
 • הכתובים הסודיים - סבסטיאן בארי: את כל זה ראיתי במבטים חטופים שהגנבתי ובהפניות ראש מהירות, כי לא הייתי בת נאמנה מהבחינה הזאת, ולא יכולתי לציית. שום הופעה של קרקס לא היתה משעשעת אותי ככה. אבא שלי ... (cache)
 • הייד פארק - מרכז פורומים ישראלי | האשכול האנימות הגרועות... (עוד לא היה)^^: כמו שסמדי אמרה נארוטו ניהיה נורא ואממ אני ממש לא אוהבת flcl סיימתי לראות ועדיין XP גם את בוקו נו סקסואל ארסמנט (תירס) אני לא ממש אהבתי -.- למרות שגם את כל זה ראיתי.... (cache)
 • more "את כל זה ראיתי ":
 • תנ"ך - קהלת פרק ג: א לַכֹּל, זְמָן, וְעֵת לְכָל חֵפֶץ, תַּחַת הַשָּׁמָיִם. ב...: זה ראיתי, ונתון את לבי, לכל מעשה, אשר נעשה תחת השמש: עת, אשר שלט האדם באדם לרע לו. י ובכן ראיתי רשעים קברים ובאו, וממקום קדוש יהלכו, וישתכחו בעיר, אשר כן עשו, גם זה, ...
 • more "ונתון את לבי לכל ":
 • more "מעשה אשר נעשה תחת ":
 • more "השמש עת אשר שלט ":
 • אכילת בשר - לפרשת נח: ... האדם בכללו, שנפל לדיוטא התחתונה של שפלות המוסר עד כדי שליטת האדם באדם לרע לו ועד כדי ההשפלה היותר נוראה שכמוסר העצמי: 'נתעב ונאלח, איש שותה כמים עולה' (איוב טו). ... (cache)
 • שומרי ברית קודש, אין אור אלא היוצא מהחושך: וכדי שתבין זה, אודיעך פירוש הפסוק "עד אשר שלט האדם באדם לרע לו [קהלת ח, פס' ט']. "האדם" הוא אדם בליעל, והכוונה שאלו החיצונים{יצר הרע}, והם שולטים "באדם" הקדוש בנשמות ... (cache)
 • לקוטי מוהר"ן תנינא תורה מכתב יד ד ג€“ ויקיטקסט: 29 אוגוסט 2010 ... חכמתו נותן להם כוח להשיג מהארת פניה כדי שיתגברו לינק ממנה ועי"ז תוציא מהם נצוצות הקדושה שיש בהם מכבר בבחי עת שליט האדם באדם לרע לו וזה ויראו אותה ... (cache)
 • לעסוק בדברי תורה: ב"עת אשר שלט האדם באדם לרע לו" (קהלת ח' ט) - "שתים עשרה שנה עבדו את כדרלעמר" (בראשית י"ד ד) עד שנתאחדו חמשת המלכים לפרוק עול הכובשים, וחזרו הכובשים להחזיק ... (cache)
 • פרשת לך לך: אולם עד כמה שדעות מכוערות אלו השפיעו על דורות רבים והחניפו לבעלי הזרוע התקיפים להמשיך בשלטון האדם באדם לרע לו, סוף סוף גבר הצדק הטבעי אשר נטע יוצר האדם בקרבו, וגברה ... (cache)
 • דעת יחיד - תורה ועבודה בימינו / יוחנן בן יעקב: יש איפוא לשאוף לחיי צדק ויושר, ל חברה מתוקנת, בה אין שלטון האדם באדם לרע לו, מכאן ' תורה-ועבודה'. עבודה - להדגיש את המצוות שבין אדם לחברו אשר לצערנו הוזנחו. ועבודה - יגיע ... (cache)
 • חזון הצמחונות והשלום ג€“ ויקיטקסט: 31 אוקטובר 2011 ... כן הוא משפט האדם בכללו, שנפל לדיוטא התחתונה של שפלות המוסר עד כדי שליטת האדם באדם לרע לו ועד כדי ההשפלה היותר נוראה שכמוסר העצמי: "נתעב ונאלח, ... (cache)
 • שער הגלגולים הקדמה כז ג€“ ויקיטקסט: 26 יולי 2009 ... וז"ס פסוק עת אשר שלט האדם באדם לרע לו, ר"ל, עת אשר שלט האדם הבליעל של הקליפה, באדם שהיא הנשמה הקדושה, והוא טעה, כי חשב שהיתה לטובתו של ... (cache)
 • קולות:: פרשת השבוע:: בראשית:: בראשית: ... זקנים ובודדים, את סבל המוכים, "דמעת העשוקים ואין להם מנחם" (קהלת), זוועות ועולות שעוללו בני אדם זה לזה "עת אשר שלט האדם באדם לרע לו" (שם), עינוי עבדים והכאת ילדים, אונס ... (cache)
 • סודות קבלה - Kabbalah Secrets - בראשית - יום השני: וזה מה שאמרו חז"ל: "גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם", נמצא שהצדיק מתנקם ממלאך המות מיד, וזהו "עת אשר ישלוט האדם באדם לרע לו", רוצה לומר, האדם הבליעל שולט באדם ... (cache)
 • מהי מלכות אלוהים? - האתר הרשמי של עדי־יהוה: המקרא אומר בכנות: ג€�עת אשר שלט האדם באדם לרע לו ג€� (קהלת ח':9). 21לאחר מלחמת הר מגידון תהיה האנושות תחת שלטונה של ממשלה אחת בלבד, מלכות אלוהים. מלכות זו תעשה את ... (cache)
 • אדם הראשון לא הותר לו בשר לאכילה: ... כן הוא משפט האדם בכללו, שנפל לדיוטא התחתונה של שפלות המוסר, עד כדי שליטת האדם באדם לרע לו, ועד כדי ההשפלה היותר נוראה שבמוסר העצמי, "נתעב ונאלח, שותה כמים עולה" ... (cache)
 • במת אקטואליה: המחאה החברתית ֲ« מוסף "שבת" ג€“ לתורה, הגות ספרות ואמנות: 27 אוגוסט 2011 ... יש אפוא לשאוף לחיי צדק ויושר, לחברה מתוקנת, שבה אין שלטון האדם באדם לרע לו, מכאן ' תורה-ועבודה'ג€¦ הציונות-הדתית ברובה המכריע אינה שותפה בגל המחאה ... (cache)
 • ספר הליקוטים: ענין הגליות, הוצרכו לברר ניצוצות הקדושה שנתערבו בחטאו של אדם הראשון בתוך הקליפות, שעירב טוב ברע כנודע ג€“ עת אשר שלט האדם באדם לרע לו, האדם, הוא אדם הבליעל באדם ... (cache)
 • תניא חלק ד כה ג€“ ויקיטקסט: 3 יוני 2010 ... אלו ממש ומודעת זאת בארץ מ"ש בספר הגלגולים ע"פ אשר שלט האדם באדם לרע לו שהוא סוד גלות השכינה בתוך הקליפות להחיותם ולהשליטם בזמן הגלות אבל הוא ... (cache)
 • ביאור:חזון הצמחונות והשלום ג€“ ויקיטקסט: 22 יוני 2010 ... שנפל לדיוטאלדרגה ג†�לדרגה התחתונה של שפלות המוסר עד כדי שליטת האדם באדם לרע לו, ועד כדי ההשפלה היותר נוראה שכמוסר העצמי: "נִתְעָב וְנֶאֱלָח, ... (cache)
 • פירוש מן א א ג€“ ויקיטקסט: 2 דצמבר 2009 ... ואשתך אשתי ובני בנך ובנך בני, יען לדעתם כי חיי המשפחה גורמים הקנאה והשנאה ומלחמת האדם באדם לרע לו, וכל דאלים גבר, ןממילא בסור הסבה יחדל המסובב. ... (cache)
 • שערי אורה (חב"ד) שער החנוכה א ו ג€“ ויקיטקסט: 17 נובמבר 2010 ... השכינה בעקבות משיחא שמתברר גם בחי' העקביי' דיעקב ואז נא' ועמדו רגליו כו' וכתיב עת אשר שלט האדם באדם לרע לו שלוקחים ממנו בשליטתו כל הניצוצות שנפלו ... (cache)
 • ישיבת ההסדר ירוחם - וארא - עבדי הם - שיחת ליל שבת התשס"ז: ... ושוב את היחס הנכון אל העבדות, מפני שגם לאחר היציאה מעבדות לחירות, וממציאות מעוותת שמתנהלת לפי מבנה של אדון-עבד; מושל-נתין, קיימת סכנה של שלטון האדם באדם לרע לו.... (cache)
 • ספר גרושין: והנה מדרך הקליפה בהיותה מתקרבת אל הקדושה שהיא נאבדת מאליה, והיינו שפי' בזוהר בעובדא דההוא סבא "עת אשר שלט האדם באדם לרע לו". ופי' "לרע לו" לרע דאדם בליעל, כי רעה ... (cache)
 • בָּעִתּוֹנוּת וּבַסִפְרוּת - [על חזיון ה"שמד"] / י"ח ברנר: ... הרבה אכספלואטאציה, הרבה שלטון האדם באדם לרע לו, ויש גם ג€“ בנוגע ליחידים, לא להמונים ג€“ אלמנטים אחרים, נפשיים, סודיים, טרגיים, מלאי תוכן, הבאים לספק צרכים עמוקים ביותר. ... (cache)
 • מגילת קהלת - היש בה שיטה?: 1 נובמבר 2006 ... עת אשר שלט האדם באדם לרע לו" (ח', ט'). כלומר, אתה שונא שישלוט בך אדם אחר לרע לך, שינצל אותך לצרכי תאוות שלטונו - אל תעשה כך לזולתך, אל תשלוט אתה בו ... (cache)
 • "Likutei Mohoron": אשר שלט האדם באדם לרע לו". וכל התאוות הם בחינת קלפות, כי התאוות הם מותרות, כי בלא התאוות יכול הגוף להתקים, נמצא שהם מותרות לקיום הגוף. כמו הקלפות הם מותרות, כי עקר ... (cache)
 • חזון הצמחונות והשלום: ... האדם בכללו, שנפל לדיוטא התחתונה של שפלות המוסר עד כדי שליטת האדם באדם לרע לו ועד כדי ההשפלה היותר נוראה שכמוסר העצמי: "נתעב ונאלח, איש שותה כמים עולה" (איוב טו, ... (cache)
 • פרשת לך לך:: ברסלב כרמיאל: ... האדם באדם לרע לו, כי הוציאה ממנו עשירות גדול לאברהם, שהוא בחינת ניצוצות הקדושים, והכניעה והפילה את פרעֹה מאד, בבחינת (בראשית יב,יז) וינגע ה' את פרעֹה נגעים גדולים וכו'. ... (cache)
 • פרשת שמות - למה "בכל דור עומדים עלינו לכלותינו"?: ... בבית עבדים וטעם גזירת גירות ועינוי לפני מתן תורה ולפני בואם לארץ היעוד ג€“ שירגישו הם בבשרם מהי עבדות ומהי השפלה, ומהו היות נתון לחמס ולגזל ולשלטון האדם באדם לרע לו".... (cache)
 • באורי אגדות סוטה: ... ט) "עת אשר שלט האדם באדם לרע לו" לאדם בליעל. ובאמת בטח בנפשו, דעינו לא יכול להכניס בלבבו חמדות זרות כלל. ולפי שסביביו נשערה מאד, נחשב זה לחטא, מה שהכניס עצמו לענין ... (cache)
 • פרי עץ חיים שער הקריאת שמע פרק ג ג€“ ויקיטקסט: 29 ספטמבר 2009 ... וא"כ, בשאר ארצות אע"פ שכאשר גלה ישראל ביניהם, הוא מכניע הקדושה ומכניסה הוא שם לצורך, בסוד עת אשר שלט האדם באדם לרע לו, אבל מי שחוזר ליכנס למצרים ... (cache)
 • פלא יועץ ג ג€“ ויקיטקסט: 26 ספטמבר 2010 ... וזה פרשו המקבלים עת אשר שלט האדם באדם לרע לו (קהלת ח ט) שמה ששולט אדם דקלפות באדם דקדשה הוא לרע לו, שמברר ממנה ניצוצות הקדשה. הנה כי כן הינו ... (cache)
 • שמות, פרשת שמות, תשס"א, מיכאל אביעוז: השפלה, ומהו היות נתון לחמס ולגזל ולשלטון האדם באדם לרע לו". הבסיס לדבריה הוא אזכורו של שעבוד מצרים במצוות אהבת הגר, השמחה בחגים והמנוחה בשבת ובמצוות הקשורות ביחס ... (cache)
 • אדר היקר ד ג€“ ויקיטקסט: 26 מאי 2009 ... דוקא בעת כזאת אשר החושך יכסה ארץ וערפל לאומים, דוקא בעת שלטון האדם באדם לרע לו, בעת אשר גזל משפט ישלט בלי מצרים, וחרב דם ואש נעשו לשופטים בארץ, ... (cache)
 • פרק ב בליקוטי אמרים ג€“ הנפש השנית | חבג€�ד ג€“ אור אין סוף: ... של דבר, גם הוא יעשה תשובה ונשמתו תעלה מעלה מעלה (ראה תניא פי"ח, ובשער הגלגולים להאריז"ל בסוד "עת אשר שלט האדם באדם לרע לו" ומקורו בסבא דמשפטים זח"ב צ"ה א). ... (cache)
 • עין איה על חנוכה ג€“ ויקיטקסט: 8 דצמבר 2008 ... עוד יש כר נרחב לאדם לתקן את הקלקולים והרעות הרבות שהם גם מרים ממות המוצאים את בני מינו, מאשר שלט האדם באדם לרע לו. אמנם כאשר יופיע ד' בכבודו בעולם, ... (cache)
 • 27th day of Tishrei - Igeret HaKodesh, Epistle 25 - Part 3 - Tishrei: ומודעת זאת בארץ מה שכתוב בספר הגלגולים על פסוק: אשר שלט האדם באדם, לרע לו. The exposition of Sefer HaGilgulim48 on the verse,49 ג€�That man rules over man, ... (cache)
 • more "האדם באדם לרע לו ":

תגובות