מגילת אסתר בימי השואה

קוד: מגילת אסתר בימי השואה בתנ"ך

סוג: בסיס

מאת: הרב קורמן

אל: תכלת אברהם

בניגוד למה שקרה בימים ההם בפורים, שהעצה הרעה של המן הופרה "והשבות לו גמולו בראשו", ולא הצליח לממש את מזימתו הרעה, עצתו השטנית של היטלר התקיימה, לדאבון לבנו, בכל אכזריותה. אביא סיפור קצר על מסירותו של יהודי להציל "מגילת אסתר" כדי לקוראה בתוך הגיהנום הנוראי בימי השואה. ר'יהושע אייבשיץ , ניצול השואה מספר:

ביום 'תענית אסתר' שנת תש"ג הגעתי עם טראנספורט חולים ותשושים ממחנה המוות (קראפיר לאגער) שוואניגען שבמחוז פוזן אל בית-הכלא של גיטו לודז', ששכן ברחוב צ'רנייצקיגו, שם אמורים היינו להצטרף אל טראנספורט גדול של מועמדים להשמדה. האמת היתה, שרובם ככולם לא 'זכו' ולא נהנו מ'פריווילגיה' זו. תוך זמן קצר ביותר מתו בגיטו לודז' מרבית חברי לסבל". הוא ממשיך לספר, שלמרות שרבים גססו, דבר ראשון ביקשו לשמוע קריאת המגילה, אך כנראה שלא עלה בידם. "בדיוק שנה לאחר מכן, ממש באותו היום, ומאותו בית הכלא, צורפתי אל טראנספורט גדול של יהודים שנחטפו בגיטו ונשלחו לאי שם (עדיין לא ידענו מהו היעד). לפנות ערב הגענו אל פרברי צ'נסטחוב. שם ברציף המיועד למשאות חיכה לנו גדוד של אנשי 'ורקשוץ', רוצחים אוקראינים. הם הרביצו לנו מכות-רצח, והריצו אותנו לעבר המחנה 'האסאג ווארטה', תוך כדי התעללות קשה. לידי באותה שורה, הלך יהודי קשיש בשם רוטקוף ... יהודי פיקח זה, כאשר נצטווה לזרוק את תרמילו, עשה עצמו כאילו הוא מנסה לההשתחרר מריתמות התרמיל ואינו מצליח בכך. אולם, אני הספקתי לראות שהיהודי מנסה להרוויח זמן, תוך שהוא מוציא, בזריזות רבה איזו חבילונת מתוך התרמיל, תוך כדי שהוא סופג מהלומות נוראיות וזב דם. הייתי משוכנע שהיהודי הזה ניסה להציל איזה דבר ערך כספי, שהיה לו בתוך התרמיל. אולם, מה מאוד הופתעתי בערב כשהיהודי החביב הזה הוציא מתחת חולצתו את ה'אוצר' שהציל, היתה זו מגילת קלף קטנה, מגילת אסתר . מיד נעמדנו בצריף, בין הדרגשים והיהודי התחיל בקול רוטט מהתרגשות את קריאת המגילה" ("שערים", י"ד אדר תשל"ד / 8.3.1974).

תגובות