יש תור

קוד: יש תור בתנ"ך

סוג: פרטים1

מאת: רועי מעודה

אל: פירושים וסימנים לפורים

במגילת אסתר מתוארת התחרות שערך אחשוורוש כדי לבחור את אשתו החדשה. באחד הפסוקים (אסתר ב 12) נאמר: " ובהגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש... " כשאנו קוראים את הפסוק אנו מבינים שהיו תורות בתחרות, כמו במכולת או בקופ"ח - כל נערה הגיעה אל המלך בתורהּ.

אבל בתנ"ך למילה ' תור ' יש משמעות שונה מאשר בימינו. היא נזכרת בתנ"ך רק במשמעות של 'ציפור דומה ליונה' - כמו למשל בכל פרשיות הקרבנות בתחילת ספר ויקרא.

לפי אחת ההשערות, גם בפסוק ממגילת אסתר הכוונה לתור-ציפור. לכל נערה היה 'תור' שנשא את שמה. בכל פעם שרצו להכניס נערה חדשה - היו זורקים את התורים של כל הנערות ונותנים להם לעוף, והיו רואים איזה תור הגיע ראשון לחצר. " ובהגיע תור נערה ונערה " - כשהגיע התור של נערה מסויימת לחצר, קראו לה " לבוא אל המלך אחשוורוש ".

תגובות