לענות או לא לענות? ב

קוד: לענות או לא לענות ב בתנ"ך

סוג: מבנה1

מאת: רפאל שחורי

אל: כפית ה'תשנ"ח אב

באחד מעיוני בספר משלי, מצאתי סדרת פסוקים מעניינת ומעוררת תמיהה. זאת מכיוון, שבסדרה זו, פסוק אחר פסוק, מופיעות שתי הוראות סותרות: "אל תען כסיל כאולתו פן תשווה-לו גם אתה: ענה כסיל כאולתו פן-יהיה חכם בעיניו".

ניסיתי במשך זמן ליישב את הסתירה בדרך שתתאים גם לשאר הסדרה, והגעתי למסקנה הבאה:

  1. ההוראה הראשונה חותמת למעשה סדרת הגדרות המתאימה לסוג מסוים של כסיל אליו יש להתייחס לפי ההוראה הראשונה.
  2. ההוראה השניה, באה לומר כיצד להתנהג לסוג אחר של כסיל, שהגדרותיו מופיעות בהמשך להוראה השניה.

עיינתי בפס' א' בפרק (כ"ו) ומצאתי, כי "כשלג בקיץ וכמטר בקציר כן לא-נאוה לכסיל כבוד". כסיל שדבריו הם בבירור דברי הבל ורעות רוח, שממילא אין דעת הסביבה נתונה להם, בודאי שאין לענות לו לא לרדת לרמתו, פן רמת הכסיל והמשיב שוות יהיו. לעומתו, כסיל ומשל בפיו, העלול להפכו חכם בעיני הסביבה, יש לענות לו ולהפריך דבריו פן ישגה ויטעה אנשים רבים בשגיונותיו.

הסבר שאר הפסוקים לפי תזה זו: "כצפור לנוד וכדרור לעוף כן קללת חנם לא (לו קר') תבוא" כסיל שדבריו הם סתם "באויר", קללתו קללת חנם היא ולא רק ש לא תבוא, אלא אולי אף לו תבוא.

אמצעי הענישה: לסוס נאה השוט, לחמור נאה המתג, ולכסיל ידידנו נאה ה שבט. המסקנה לגבי כסיל זה, היא ההוראה הראשונה.

"ענה כסיל כאולתו..." :כסיל זה הוא שליח הרשע. ברור, שהכסיל הוא גם שקרן. "מקצה רגלים חמס שתה שלח דברים ביד כסיל "; "דליו שוקים מפסח ומשל בפי כסילים". מקצה הרגלים ושותה החמס, הוא שולח את דבריו ביד הכסיל. הרשע, הוא לא בהכרח כסיל. הכסיל, השקרן ("דליו שוקים מפסח" לשקר אין רגלים), מקבל את דבריו מפי הרשע (מקצה הרגלים גורם לשקר), לכן מצוי בפיו המשל ה"חכם".

"כצרור אבן במרגמה": האבן לבד, אין לה כח. המרגמה, היא היא שנותנת לאבן את כוחה. כך גם הכסיל לו כשלעצמו, אין כבוד ורק משלחו הרשע הוא שנותן לו את ה"כבוד" וה"חכמה". שיכור מתנודד בהילוכו ו"מעלה חוחים" (משים עצמו כחוח אין בו צורך ותולעת וכל כולו רוע וטפשות הוא). הכסיל הנ"ל מדייק וקולע בדבריו, אך מאחריהם מסתתרת טפשות פה. גם אם קוטף הכסיל כבר במשליו, עדיין אינו שווה מאומה כשהוא עומד לעצמו.

כך הוסברו שתי ההוראות הסותרות לכאורה, ובאו על יישובן.

תגובות