לפני כבוד ענוה

קוד: לפני כבוד ענוה בתנ"ך

סוג: לא גמור

מאת: אראל

אל: התחלה בלבד

למחיקה; ראו:

תגובות