שלמה - בן יחיד?

קוד: ביאור:משלי ד3 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

שלמה מספר לבניו על החכמה שקיבל מאביו, ואומר:

משלי ד3: "כִּי בֵן הָיִיתִי לְאָבִי, רַךְ וְיָחִיד לִפְנֵי אִמִּי..."

הפסוק בהקשרו: "שמעו, בנים, מוסר אב... תורתי אל תעזובו! כי בן הייתי לאבי, רך ויחיד לפני אמי; ויורני ויאמר לי: יתמוך דברי ליבך..."; כלומר: הקשיבו לדבריי, כי הם משקפים את החכמה שקיבלתי מהוריי האוהבים:

מספר שאלות עולות מהפסוק:

א. מה זה " כי בן הייתי לאבי ", והרי כל אדם הוא בן לאביו?

יש שפירשו: "בן אהוב הייתי לאבי ", ויש שפירשו: "בן - שרשו בנה, ובא במובן המדויק על הבונה בית אביו: שהגם שאצל אבי לא הייתי בן יחיד, מכל מקום הייתי אצ לו הבן העיקרי, הבונה בית אביו, לישב על כסאו תחתיו" (מלבי"ם).

ב. מדוע שלמה נקרא " רך "?

רך = עדין, רגיש, מושפע בקלות מכוחות חיצוניים; שלמה נקרא רך גם במקומות נוספים:

ג. מדוע שלמה נקרא " יחיד לפני אמי ", והרי שלמה לא היה בנה היחיד של בת-שבע, דברי הימים א ג5: "וְאֵלֶּה נוּלְּדוּ לוֹ בִּירוּשָׁלָיִם: שִׁמְעָא וְשׁוֹבָב וְנָתָן וּשְׁלֹמֹה אַרְבָּעָה לְבַת שׁוּעַ בַּת עַמִּיאֵל"?

ייתכן ששלמה היה בנה הראשון של בת-שבע (אחרי אותו בן שנוצר בחטא ונפטר בגיל 7 ימים), ולכן במשך תקופה מסויימת הוא היה יחיד.

אומר שלמה: כיורש העצר, הבן העיקרי, הייתי הרבה עם אבי; כבן הרך, העדין והרגיש, הייתי הרבה עם אמי, ובתקופה מסויימת הייתי גם בנה היחיד; ולכן זכיתי ללמוד משניהם חכמה רבה, שאותה אני מעביר לכם.

מקורות ופירושים נוספים

הפסוק כמשל: "הנה, הייתי בן לאבי, ורמז בזה לעם ישראל, שהוא בן לשם יתברך, היותו נער ורך כשאמר לו השם יתברך אלו הדברים, והייתי אז יחיד לפני אמי, כי אומה אחרת לא קבלה התורה זולתי, וזה היה בעת קטנותי, בצאתי ממצרים, כי במעט זמן העתיקני השם יתברך לאמונתו, ולזאת הסבה אמר גם-כן לפי הנמשל הנביא "זכרתי לך חסד נעוריך", ואמר: לפני אמי לפי המשל, והוא גם-כן לפי הנמשל, רמז אל השכל הפועל, אשר באמצעותו השפיע השם יתברך התורה לישראל, ובאמצעותו הגיעה הנבואה" (רלב"ג).

ראו פסוקים נוספים על ההורים - מקור הסמכות במשפחה, ועל אב ואם בספר משלי.

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

 • ג: 29 יוני 2009 ... כי בן הייתי לאבי רך ויחיד לפני אמי ..."כי בן הייתי לאבי" - אם תאמר שלמה היה שונא הבריות שהזהירן על הגזל ועל העריות דבר שנפשו של אדם מתאוה להם לכך נאמר כי ... (cache)
 • לתת לקח טוב לילדים: דף קשר מספר 911 - כיבוד אב ואם / אליהו שי: "שמעו בנים מוסר אב והקשיבו לדעת בינה" (ד', א) "כי בן הייתי לאבי רך ויחיד לפני אימי" (ד', ג). דרך החכמה מתוארת כאן כדרכם של האב ... (cache)
 • מדרש תנחומא / פרשת פקודי: שנאמר: כי בן הייתי לאבי רך ויחיד לפני אמי, ויורני ויאמר לי יתמוך דברי לבך, שמור מצוותי וחיה ... כי בן הייתי לאבי, קודם שיצאתי ממעי אמי, הייתי בנו של הקדוש ברוך הוא, כי כן יסרני כמו ... (cache)
 • מדרש תנחומא - פקודי: שנאמר, כי בן הייתי לאבי רך ויחיד לפני אמי, ויורני ויאמר לי יתמוך דברי לבך, שמור מצותי וחיה ... כי בן הייתי לאבי, קודם שיצאתי ממעי אמי, הייתי בנו של הקדוש ברוך הוא, כי כן יסרני כמו האב ... (cache)
 • משלי כ"ט: יסר בנך ויניחך/ יהודה איזנברג: "שמעו בנים מוסר אב, והקשיבו לדעת בינה. כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. כי בן הייתי לאבי, רך ויחיד לפני אמי. ויורני ויאמר לי, יתמוך דברי לבך, שמור מצוותי וחיה... "... (cache)
 • ד: 29 יוני 2009 ..."ויאמר לי יתמך דברי לבך" - ולפי שהוכיחני בדברים אלו לכך אני מזהירכם על כך (רבי יוסף קר"א) ד"א כי בן הייתי לאבי הנביא אומר בן הייתי להקב"ה שהשרה רוחו עלי ... (cache)
 • כיבוד ה' וכיבוד אב ואם: כי את אשר יאהב ה' יוכיח וכאב את בן ירצה"; "כי בן הייתי לאבי רך ויחיד לפני אמי"; ועוד רבים. דרך החכמה מתוארת בפסוקים אלו כדרכם של האב והאם. אנו רואים, אם כן, שהקשרו הרחב של ... (cache)
 • הללויה | תהילים | פירוש הזהר - תהילים פרק ב: ... ובגין כך אני היום ילדתיך, היום ודאי ילדתיך, אני ולא סטרא אחרא כמה דהוה עד השתא, אני בלחודאי, בר עשרין שנין מה כתיב בשלמה, (משלי ד ג) כי בן הייתי לאבי, לאבי ממש ודאי. (cache)
 • עזר כנגדו: העברת התורה אל הדור הבא נעשית מכוח השפעתו המיוחדת של האב והשפעתה המיוחדת של האם, שנאמר: "כי בן הייתי לאבי, רך ויחיד לפני אימי" (משלי ד', ג'), וכן נאמר: "שמע בני מוסר ... (cache)
 • פרשת לך לך: "כי בן הייתי לאבי רך ויחיד לפני אימי." (ד', ג). דרך החכמה מתוארת כאן כדרכם של האב והאם, ועל הבן ללכת בה ולדבוק בם. אנו רואים, אם כן, שהקשרו הרחב של הפסוק העוסק בכיבוד ה' ... (cache)
 • יוסף - בבואה של שלמה ויצירתו החכמתית: "כי בן הייתי לאבי רך ויחיד לפני אמי ויורני ויאמר לי... קנה חכמה, קנה בינה... סלסלה ותרוממך תכבדך כי תחבקנה תתן לראשך לוית חן עטרת תפארת תמגנך". איך כל רבותא בהצהרה של ... (cache)
 • הרב יצחק עראמה הי"ד: "כי בן הייתי לאבי, רך ויחיד לפני אמי" (משלי ד', ג'), ספדו הוריו של יצחק. במסגרת פעולות ההנצחה יצא הספר "בארות יצחק", המכיל כתבי יד של הרב יצחק עראמה, ע"י רבני ותושבי גוש קטיף ... (cache)
 • yeshiva.org.il - מבחנים | משלי | שאלות: Yeshiva.org.il - מבחן על שאלות. מקורות ללימוד: ספר משלי עם רשי. (cache)
 • חוק לישראל השלם - פרשת וירא: רש''י כי בן הייתי לאבי...... ולפי שהוכיחני בדברים אלו לכך אני מזהירכם על כך (רבי יוסף קר''א), ד''א כי בן הייתי לאבי, הנביא אומר בן הייתי להקב''ה שהשרה רוחו עלי, ומצינו שקראו ... (cache)
 • שער הגלגולים: וכד זכה לשנת הכ', יהבין ליה נשמתא, וכדין כתיב עליה כי בן הייתי לאבי וכו'. מדבר במדרגה הראשונה, שהם הנשמות החדשות לגמרי, שמעולם לא נכללו בנשמת אדה"ר: המדרגה השלישית ... (cache)
 • ספר מעולפת ספירים: ... לי"ג שנה והלאה נקרא בן לכנסת ישראל, וכל מי שזוכה מעשרים שנה ומעלה נקרא בן להקדוש ברוך הוא, שלמה ע"ה כשהיה בן עשרים שנה אמר (משלי ד,ג) כי בן הייתי לאבי, לאבי הודאי: ... (cache)
 • הפסוק הראשון בפרשת ויקהל - מעלת שמירת שבת: וה' מצוה עליה שתיכנס בעל כורחה לטיפה סרוחה. ומבטיחה, שבעולם הזה יש לה אפשרות לקבל תוספת קדושה וטהרה, ולא להשאר כמות שהיא. שנאמר, כי בן הייתי לאבי, רך ויחיד לפני אימי. (cache)
 • שער הגלגולים הקדמה ז ג€“ ויקיטקסט: 30 נובמבר 2009 ... וכד זכה לשנת הכ', יהבין ליה נשמתא, וכדין כתיב עליה כי בן הייתי לאבי וכו'. מדבר במדרגה הראשונה, שהם הנשמות החדשות לגמרי, שמעולם לא נכללו בנשמת אדה"ר: ... (cache)
 • מדרש חזית: נקרא רך, שכן הוא אומר כי בן הייתי לאבי רך ויחיד לפני אמי (משלי ד:ג). נקרא יחיד, שהם יחידים בעולם. נקרא ילד, שנאמר ילד שעשועים (ירמיהו לא:כ). נקרא אח ורע, שנאמר למען אחי ורעי ... (cache)
 • Shotzer - The Book of Suceava Jews - סיפוריו של שמחה וייסבוך: בשלום ובמישור הלך" (מלאכי, ב', ו'). אמי הנהדרת היתה לאורך כל ימי חייה עזר כנגדו, אוהבת מסורה ודואגת לכל צרכיו. נפטרה בי"ח בטבת (3.1.1983). "כי בן הייתי לאבי" (משלי, ד', ג') ... (cache)
 • פרשת לך לך: "כי בן הייתי לאבי רך ויחיד לפני אימי." (ד', ג'). דרך החכמה מתוארת כאן כדרכם של האב והאם, ועל הבן ללכת בה ולדבוק בם. אנו רואים, אם כן, שהקשרו הרחב של הפסוק העוסק בכיבוד ה' ... (cache)
 • ילקוט שמעוני - בהעלתך: ואומר כי בן הייתי לאבי וגו'. ר' יוסי ברבי אלעזר אומר כאדם שמושיט אצבעו לתוך עינו ומחטטה, פרעה שנגע בהן מה עשיתי לו [מרכבות פרעה וחילו ירה בים, סיסרא שנגע בהן מה עשיתי לו] מן ... (cache)
 • בית המדרש ד: (משלי ד) כי בן הייתי לאבי וגו בא וראה/אפילו הן ישראל אלף. אלפים וריבו ריבועי אינם'חשובים לפני המקום אלא כבן יחידדכחיב^. (דבריםג€¢ אי) ה אלהיכם.הרבה אתכםזגו. וכשהיוג€¢ במגרים ...
 • זוהר שמות פרשת יתרו - הזוהר היומי: ... אני בלחודאי, בר עשרין שנין מה כתיב בשלמה (משלי ד) כי בן הייתי לאבי, לאבי ממש ודאי, ואם לבנו ייעדנה, בר תליסר שנין ולהלאה דהא נפקא מרשו דסטרא אחרא דאזדמנת ליה מה כתיב ... (cache)
 • משמעות החיים, מדע, רוחניות, פשר החיים, חוכמת הקבלה, אשלג, ספרים, אור...: וכד זכה לשנת הכ', יהבין ליה נשמתא, וכדין כתיב עליה כי בן הייתי לאבי וכו'. מדבר במדרגה הראשונה, שהם הנשמות החדשות לגמרי, שמעולם לא נכללו בנשמת אדה"ר: המדרגה השלישית ... (cache)
 • זוהר בראשית פרשת ויחי: ... אסתכלו (נ"א אשתכללו) תחותיה תטלל חיות ברא דתני' (נ"א דת"ח) כמה דישראל קדישא עלאה אקרי בן לאמיה דכתיב (שם ד') כי בן הייתי לאבי רך ויחיד לפני אמי וכתי' (שמות ד') בני בכורי ... (cache)
 • קידושין - כיבוד אב ואם - כיבוד אב ואם במדרשי התנאים - אליהו שי: "כי בן הייתי לאבי רך ויחיד לפני אימי" (שם ד,ג). דרך החכמה מתוארת בפסוקים אלו כדרכם של אב ואם, ועל הבן ללכת בה ולדבוק בם. אנו רואים, אם כן, שהקשרו הרחב של הפסוק העוסק ... (cache)
 • משלי: ג כי-בן, הייתי לאבי; רך ויחיד, לפני אימי. ד ויורני--ויאמר לי, יתמוך-דבריי ליבך; שמור מצוותיי וחיה. ה קנה חכמה, קנה בינה; אל-תשכח ואל-תט, מאמרי-פי. ו אל-תעזבהא ותשמרך; אהבהא ... (cache)
 • News1 | ביאליק ואצ"ג - על אהבת סופרים: 19 יוני 2011 ... כותרת התגובה, שם הכותב, שעה תאריך. 1. אמרתי לכם-אין גדול מהנביא אצ"ג. קורןנאוה טבריה. 20/06/11 11:45. 2. "כי בן הייתי לאבי..."(משלי ד'). איתן קלינסקי ... (cache)
 • more "כי בן הייתי לאבי ":
 • משלי ד: כי בן הייתי לאבי רך ויחיד לפני אמי ׃. 3... (cache); שירת דודי: שמעו בנים מוסר אב והקשיבו לדעת בינה, מוסר אב. "הוא מוסר אבינו שבשמים ממ ה הקב ה ככתוב כאשי. את בנו ה ... (cache)
 • more "רך ויחיד לפני אמי ":

תגובות