מבנה משלי י

קוד: מבנה משלי י בתנ"ך

סוג: מבנה2

מאת: אראל

אל:

ספר משלי, החל מפרק י והלאה, נראה כאוסף אקראי למדי של פסוקים, שכל אחד מהם כולל רעיון נפרד. אולם, במבט מעמיק יותר אפשר לראות מבנה וסדר באוסף זה.

במאמר " ראה זה חדש" גילה המחבר, מטמונית למשפחות סופרים, מספר כללים שלפיהם אפשר לחלק את הפרקים בספר משלי לפסקאות ותת-פסקאות בעלי מבנה סימטרי, והם (בקיצור):

  1. בתחילת הפסקה ובסופה ישנם ביטויים דומים ומקבילים - דבר היוצר תמונת-ראי ("מבנה כיאסטי");
  2. מספרי הפסוקים בתת-הפסקאות הם סימטריים - מסודרים בסדר עולה או ב"תמונת ראי";
  3. סוגי הפסוקים בכל פסקה (מבחינת הניגוד או ההשלמה שבין המחציות שלהם) גם הם יוצרים מבנה הרמוני;
  4. בכל פסקה ישנם מילים וביטויים ייחודיים, החוזרים בתדירות גדולה משמעותית מאשר בפסקאות אחרות;
  5. בכל פיסקה ישנן שלוש תת-פיסקאות המסודרות במבנה של "אריח על גבי לבנה", כלומר, שתיים מתוכן מקבילות זו לזו, והשלישית נוספת על-גביהן (כפתיחה, סיום או מרכז).
במאמר זה אשתמש בחלק מכללים אלה כדי לנסות להסביר את מבנה הפרק ומשמעותו:


תגובות