שמע לאביך זה ילדך, ואל תבוז כי זקנה אמך

קוד: ביאור:משלי כג22 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

משלי כג22: "שְׁמַע לְאָבִיךָ זֶה יְלָדֶךָ, וְאַל תָּבוּז כִּי זָקְנָה אִמֶּךָ"

שמע לחכמתו של אביך, ואל תחשוב שדבריו התאימו לך רק כשהיית ילד;   ואל תבוז (תזלזל) בחכמתה של אמך בטענה שהיא כבר זקנה ו"לא מעודכנת".

/ שמע לאביך כי הוא ילד אותך וודאי רוצה בטובתך;   ואל תבוז (תזלזל) באמך, כי היא זקנה ויש לה ניסיון-חיים.

עצות

כל מספר שנים מגיעה המצאה חדשה, שהצעירים מתעדכנים בה ראשונים, והדבר גורם להם לפעמים לזלזל במבוגרים, שעדיין אינם מעודכנים. התופעה האחרונה כנראה היתה קיימת כבר בימי התנ"ך:

בז, בזה = זלזל, המעיט בערך;   הפסוק מלמד, שלצעירים ישנה נטיה טבעית לזלזל בהוריהם המזדקנים ולא לשמוע בקולם. אמנם, באותה תקופה הדבר לא נבע כנראה מחידושים טכנולוגיים אלא מחידושים אחרים:

שני הפסוקים הקודמים תיארו חבורה של זוללים וסובאים (פירוט). התופעה כנראה נבעה מהשפע העצום שהגיע לארץ בימי שלמה. הצעירים נמשכו אחרי התרבות החדשה, תרבות הסביאה והזלילה ללא גבול. כשההורים ניסו להטיף להם מוסר, הם זלזלו בהם וטענו שהם מיושנים. לכך מתייחס הפסוק שלנו, ומנסה להסביר לצעירים שיש ערך לדעתם של ההורים למרות שהם זקנים:

שמע לאביך זה ילדך = "מצוהו שישמע ויקבל חקי החכמה מאביו, ואל יסתפק בקבלתו שינחיל אותו דבר שקר, אחר שזה ילדך, ואין אב מנחיל שקר לבניו" (מלבי"ם); "הלא זה ילדך, ובוודאי יחפוץ בתקנתך" (מצודות).

ואל תבוז כי זקנה אמך = "בקבלך דרכי המנהגים מאמך, אל תבוז מצד שזקנה אמך, ותחשוב שהמנהגים האלה היו טובים לדור ראשון לא לדור החדש, ושהם טובים לזקנים לא לנערים שרתיחת התאוה בוער בם" (מלבי"ם); "אף אם זקנה אמך, לא תבוז אמריה לומר 'לא בסבי טעמא'" (מצודות).

האם הדברים הללו השפיעו על הצעירים בתקופתו של ספר משלי? קשה לדעת.

הקבלות

דקויות

חז"ל פירשו את הפסוק כמשל:

1. שהאֵם היא משל לאֻמָּה, והפסוק מתייחס לתקנות שתיקנו זקני האומה: "התקינו, שיהא אדם שואל את שלום חברו בשם, שנאמר (רות ב) והנה בעז בא מבית לחם, ויאמר לקוצרים יי עמכם, ויאמרו לו, יברכך יי. ואומר (שופטים ו) יי עמך גבור החיל. ואומר אל תבוז כי זקנה אמך (אל תבוז את בעז לומר שמדעתו עשה, אלא למוד מזקני אומתך, כי יש לו על מי להסמך; שלא יבוז וילעיג לתקנת חכמים, אע"פ שהם ישנות וקדמוניות)" (משנה ברכות ט ה (ברטנורא, רש"י, רמב"ם))

2. האב והאם הם משל לכוחות נפשיים: "שמע לאביך זה ילדך - המישירך שתלמד החכמה, ואע"פ שאמך מזקנת, והיא הנפש המרגשת אשר ממנה תלקחנה המוחשות שמהם יגיע קנין המושכלות, אל תבוז מפני זה החכמה ותחשוב כי היא נפסדת בהפסד המביא אליה והמישיר לה, כמו שחשבו הרבה מהפילוסופים, כי השכל הנקנה נפסד לזאת הסיבה. וכבר בארנו בטול זה הדעת בראשון מספר מלחמות ה', ושם התבאר במה שאין ספק בו כי השכל הנקנה נצחי לא יפסד" (רלב"ג). כל התיאוריות הפילוסופיות שלנו מסתמכות, בסופו של דבר, על הידע שאנחנו מקבלים על העולם באמצעות החושים, והחושים עלולים להטעות אותנו, ולכן יש פילוסופים המתייחסים בזלזול לכל תיאורייה שהיא. אבל לדעת רלב"ג, השכל יכול להביא אותנו למסקנות נכונות ונצחיות, גם אם החושים טועים. ייתכן שהוא מתכוון לחוקי המתימטיקה, שאמנם התחילו מתיאור של המציאות, אך בסופו של דבר נעשו מופשטים לגמרי ולכן גם נצחיים ובלתי תלויים בחושים.

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

 • חכם וחכמה בתקופת המקרא: חכמה ומוסר: זה נעשה מפורש בעצה " שמע לאביך זה ילדך ואל תבוז כי זקנה אמך" (כ"ג 22) ג€“ הציות לאב מנומק לא בתועלת אלא בהיותו הורה, יחס הבוז לאם מגונה כפליים בגלל זקנתה ג€“ הפגם המוסרי ... (cache)
 • ביאור:בבלי ברכות דף סג ג€“ ויקיטקסט: 28 פברואר 2008 ... תא שמע: '(שופטים ו יב) [וירא אליו מלאך ה' ויאמר אליו] ה' עמך גבור החיל; וכי תימא מלאך הוא דקאמר ליה לגדעון - תא שמע: '(משלי כג כב) [ שמע לאביך זה ילדך ו]אל ... (cache)
 • משלי כ"ט: יסר בנך ויניחך/ יהודה איזנברג: מעמיד שלמה את ההירארכיה במשפחה באופן ברור. נשמע כמה מהם: "שמע לאביך זה ילדך, ואל תבוז כי זקנה אמך" (כג כב). או: "שמעו בנים מוסר אב, והקשיבו לדעת בינה. כי לקח טוב נתתי ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- משלי פרק כג: ... תכרת: (יט) שמע אתה בני וחכם ואשר בדרך לבך: (כ) אל תהי בסבאי יין בזללי בשר למו: (כא) כי סבא וזולל יורש וקרעים תלביש נומה: (כב) שמע לאביך זה ילדך ואל תבוז כי זקנה אמך: (כג) ... (cache)
 • דברים כב ז: 24 יוני 2009 ... ולכן פרט כמה פעמים שמע לאביך זה ילדך, אמו אשר ילדתהו וכדומה. ועל כן ס"ל לר"ש, שקורא זכר מחייב, כי הוא עושה מעשה האם, ודרכו לרבוץ על הבצים. ודעת חכמים ... (cache)
 • סיקור עצרת תפילה, חיזוק והתעוררות בבני ברק: 14 ספטמבר 2010 ... איציק (19/09/2010 00:06:18). סגור. 2. חזקו ואמצו אבל יש לציין עצרת של... סמי (18/09/ 2010 23:34:06). סגור. 1. שמע לאביך זה ילדך. תימני שרוף (15/09/2010 ... (cache)
 • תבנית בסיס למאמרים: שמע לאביך זה ילדך... תנה בני לבך לי ועינך דרכי תצרנה"[13]). הפסוקים במשלי מחברים אפוא בין הדגם המשפחתי והדתי. ב. דחיית הדגם המשפחתי בידי חז"ל: "נידון על שם סופו" ... (cache)
 • הוצאת תבונות מכללת הרצוג: שמע לאביך זה ילדך ואל תבוז כי זקנה אמך. ". ואולי זה פשר תוכחת אמו של למואל לבנהּ.: ". דברי למואל מלך משא אשר יסרתו אמו... א. ל למלכים. למואל אל למלכים שתו יין ולרֹ. זנים או ... (cache)
 • משלי: כא כי-סובא וזולל, ייוורש; וקרעים, תלביש נומה. כב שמע לאביך, זה ילדך; ואל-תבוז, כי-זקנה אימך. כג אמת קנה, ואל-תמכור; חכמה ומוסר ובינה. כד גיל יגיל, אבי צדיק; ויולד חכם, ישמח-בו. ... (cache)
 • ביאור:בבלי ברכות דף נד ג€“ ויקיטקסט: 28 פברואר 2008 ... אליו מלאך ה' ויאמר אליו] ה' עמך גבור החיל, ואומר (משלי כג כב) [ שמע לאביך זה ילדך ו]אל תבוז כי זקנה אמך, ואומר (תהלים קיט קכו) עת לעשות לה' הפרו תורתך; ... (cache)
 • more "שמע לאביך זה ילדך ":
 • תפילה כולל חצות: אין לנו אלא תורה שבכתב ושבעל פה, ספר הזוהר וספרי הקדמונים, ואל תבוז כי זקנה אמך, ועת הזאת היא עת רצון גדול, בדוק ומנוסה. על כן אל תעבור מזה חוק ולא יעבור (מספר "דרכי ... (cache)
 • ילקוט שמעוני: תני ר"ש בן יוחאי: אם ראית דור שנתרשלו ידיהם מן התורה, עמוד והתחזק בה ואתה נוטל שכר כלם. וכן הוא אומר: ואל תבוז כי זקנה אמך. וכן מצינו באלקנה שהדריך את ישראל לעלות לרגל. ... (cache)
 • יחסי אבות ובנים בספר משלי: ... תלביש נומה" כי נראה כי המדבר הוא האב, "זה ילדך" ומבקש גם " ואל תבוז כי זקנה אמך" ומזהיר את הבן מפני הליכה אחר זונה שתובילנו לאבדון (באר צרה שאין אפשרות לעלות ממנה). ... (cache)
 • perek6: לקיים ואל תטוש תורת אמך, ואל תבוז כי זקנה אמך. רצוני לומר שלא תבוז ותלעיג על אמונת קדמונינו ביחוד השי"ת ולא תזלזל בספריהם אף על פי שבלו והזקינו ונתישנו. לא כאשר עשו בימי ... (cache)
 • more "ואל תבוז כי זקנה ":
 • בשבילי התנ"ך: וכי תימא מלאך הוא דקאמר ליה לגדעון, ואומר: אל תבוז כי זקנה אמך, ואומר: עת לעשות לה' הפרו תורתך. אמר רבא: האי קרא מסיפה לרישה מדריש, ומרישה לסיפה, דכתיב: עת לעשות לה'. ... (cache)
 • סיום מסכת ברכות: ומה שאמר אחר כן. ואומר אל תבוז כי זקנה אמך.,. אינו ראיה על מה שהקדים שיהא אדם שואל בשלום חבירו בשם.,. אבל ראיה שלא. יבוז וילעיג לתקנות חכמים. "אע,. פ שהם ישנות וקדמוניות ... (cache)
 • פרשה רביעית: ... ולא גמרינן מיניה, תא שמע ואומר אל תבוז כי זקנה אמך, אל תבוז את בעז לומר שמדעתו עשה אלא למוד מזקני אומתך כי יש לו על מי להסמך שנאמר עת לעשות לה' הפרו תורתך. "מדרש". ... (cache)
 • ירושלמי ברכות ט ה ג€“ ויקיטקסט: 19 ינואר 2010 ... שנאמר (רות, ב) והנה בועז בא מבית לחם ויאמר לקוצרים (שופטים, ו) ה' עמכם ואומר ה' עמך גבור החיל ואומר (משלי, כג) אל תבוז כי זקנה אמך ואומר (תהלים, קיט) עת ... (cache)
 • חנוכה - מנהגי עדות ישראל: הטעם לקריאת קטע המשנה הנ"ל הוא מפני שנזכר בו הפסוק "אל תבוז כי זקנה אמך" (משלי כב, כג) וחז"ל דרשוהו (ברכות נד) "למוד מזקני אומתך", דהיינו התקנות שתקנו חז"ל בכל הדורות. ... (cache)
 • התורה שבעל פה כתורת חיים: נאמר במשנה: "ואומר: 'אל תבוז כי זקנה אמך ' ". האם לא בא רבי לרמוז ולהזהיר מפני זניחת התורה שבכתב, בדומה ל"לא תטוש תורת אמך"? אני, רבי, מציג בפניך הלומד, תורה שבע"פ חדשה ... (cache)
 • מתיקות שנעלמה: למשל, המשנה האחרונה במסכת ברכות מסתיימת בשורה של "תקנות" שבאו לקיים את הנאמר בפסוק "אל תבוז כי זקנה אמך" (משלי כג, כ"ב), המתפרש כהוראה לפעול לתחיית השכינה ... (cache)
 • בעזהשי;quot&ת גליון קל;quot&ה פרשת ויצא תשע;quot&ב: תבוז כי זקנה אמך ", ואין חובה לקיים מנהגים. דאז. אך הכא גבי ז' ימי משתה אי לאו שהייתה. תקנה קבוע ומנהג מקובל ביניהם מדינא. וכפו זה את זה לקיים את זה על נפשם לא. הוה מצי לבן ... (cache)
 • אמר רבא רמז לשניות מן התורה מנין: ... כאשר ראו ראשי הכנסיה, כי זהו הפקת רצון הבורא לאופן היותר נרצה התחייבו בזה וזהו אל תבוז כי זקנה אמך, וכו', וזהו השלמת רצון הבורא לכן מקרי דאורייתא. עיי"ש שהאריך עוד בנועמו. ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- מה בין דוד לדואג האדומי?: ואולי גם אצל גדעון יש סיבה מיוחדת, לכן מובא הפסוק "אל תבוז כי זקנה אמך" - תלמד מגדעון ומבועז. ועדיין היה אפשר לחשוב שלא בכל מקום אפשר להזכיר את שם ה'. נניח שאני פוגש את ... (cache)
 • ֳ₪ֳ§ֳ«ֳ¥ֳ÷ֳ₪ ֳ¸ֳ²ֳ¹: כפל לעלמא דאתא.,. והיינו כמדרש הנזכר. לעיל המקטין עצמו על דברי תורה בעולם הזה נעשה גדול. בעולם הבא. וזה הכוונה בירושלמי עה. "פ אל תבוז כי זקנה אמך אם. נזדקנה אומתך ...
 • פרק ב': דרכים נוספות לכבד ולקשר בין אנשים: ... את שלום חברו בשם שנאמר והנה בעז בא מבית לחם ויאמר לקוצרים ה' עמכם ויאמרו לו יברכך ה' ואומר ה' עמך גבור החיל ואומר אל תבוז כי זקנה אמך ואומר עת לעשות לה' הפרו תורתך". ... (cache)
 • ביאור:משנה ברכות פרק ט ג€“ ויקיטקסט: 15 יולי 2011 ... ואומר (משלי כג) אל תבוז כי זקנה אמך. ואומר (תהלים קיט) עת לעשות ליי הפרו תורתך. רבי נתן אומר, הפרו תורתך עת לעשות ליי: פירוש ע"פ ניתוח העריכה במשנה ... (cache)
 • יחסי אבות ובנים בספר משלי: ... תלביש נומה" כי נראה כי המדבר הוא האב, "זה ילדך" ומבקש גם "ואל תבוז כי זקנה אמך " ומזהיר את הבן מפני הליכה אחר זונה שתובילנו לאבדון (באר צרה שאין אפשרות לעלות ממנה). ... (cache)
 • בחינת בגרות בתושב"ע: שאלה 1 "חייב אדם לברך על רעה כשם שהוא מברך על הטובה..." ... (cache)
 • הייד פארק - מרכז פורומים ישראלי | הזכרת שם ה': 11 מרץ 2011 ... ואמרו אח"כ ואומר אל תבוז כי זקנה אמך, אינו ראיה על מה שלפניו כלומר שיהא אדם שואל את שלום חבירו בשם, אלא בא ללמד שלא להקל בתקנות חכמים אע"פ שנתישנו ... (cache)
 • ילקוט שמעוני - שופטים: שנו רבותינו התקינו שיהא אדם שואל את שלום חברו בשם שנאמר והנה בעז בא מבית לחם ויאמר לקוצרים ה' עמכם, ואומר ה' עמך גבור החיל, ואומר אל תבוז כי זקנה אמך, ואומר עת לעשות ... (cache)
 • מסכת ברכות פרק ט mesechet brachot perek 9: B והתקינו שיהא אדם שואל את שלום חברו בשם שנאמר והנה בעז בא מבית לחם ויאמר לקוצרים ה' עמכם ויאמרו לו יברכך ה' ואומר ה' עמך גבור החיל ואומר אל תבוז כי זקנה אמך ואומר עת ... (cache)
 • HebrewBooks.org - רמב"ם הלכות קריאת שמע פרק א הלכה ג - פ' אור שמח: ... כי זהו הפקת רצון הבורא לאופן היותר נרצה התחייבו בזה וזהו אל תבוז כי זקנה אמך כו' והנה באשר אנו רואין שהבורא יתברך הגיד בתורתו, שלתכלית זה יצאו בחיפזון ומפני זה צוה בפסח ... (cache)
 • מפעל הזוהר העולמי - Mifal Hazohar Hoilumi - תורתו מגן לנו: שהרי באותו הזמן נאמר, "וגם עד זקנה ושיבה אלקים אל תעזבני", שכן כנסת ישראל נאמר בה, "אל תבוז כי זקנה אמך "... כמה... הזקן, אלא בזמן שלא יצא בצבא, מיד, "אחרי בלותי היתה לי ... (cache)
 • ממנהגי יהדות לוב / פריג'א זוארץ: הטעם לקריאת קטע המשנה הנ"ל הוא מפני שנזכר בו הפסוק "אל תבוז כי זקנה אמך" (משלי כב, כג) וחז"ל דרשוהו (ברכות נד) "למוד מזקני אומתך", דהיינו התקנות שתקנו חז"ל בכל הדורות. ... (cache)
 • חוק לישראל השלם - פרשת וישב: ... אלא בשליחותו של מקום הודיעו שהשכינה עמו, ולא גמרינן מיניה, תא שמע ואומר אל תבוז כי זקנה אמך, אל תבוז את בעז לומר שמדעתו עשה אלא למוד מזקני אומתך כי יש לו על מי להסמך ... (cache)
 • הציונים הראשונים והאחרונים / משה ליב ליליינבלום: ... ואיים רחוקים, כאשר עלתה במחשבת הבארון-הירש (אשר אולי גם הוא נעור לפעולתו אחרי ראותו את הישוב בארץ-הקדש) והד"ר הירצל בספרו "מדינת היהודים". אל תבוז כי זקנה אמך.... (cache)
 • ילקוט שמעוני - משלי: שלא תאמרו אשתקד שמענו אותה, שנאמר אל תבוז כי זקנה אמך, ואם אמרתם כך אף אני יכול לומר לכם למה אתם קוראים את שמע פעמים ביום למה אתם מתפללים שלשה פעמים ביום שמא ... (cache)
 • more "תבוז כי זקנה אמך ":

תגובות