מזמורי בטחון - פרקי תהלים שמביעים ביטחון בה'

קוד: מזמורי בטחון בתנ"ך

סוג: כלל_ספר

מאת:

אל:

ג - דוד בוטח בה' בזמן בריחתו מאבשלום - "אני שכבתי ואישנה, הקיצותי כי ה' יסמכני. לא אירא מרבבות עם, אשר סביב שתו עליי"
ד - המשך המזמור הקודם - "ודעו כי הפלה ה' חסיד לו, ה' ישמע בקראי אליו... בשלום יחדיו אשכבה ואישן, כי אתה ה' לבדד לבטח תושיבני"
יא - המשורר לא בורח, כי הוא בוטח בה' שיעניש את אויביו: "איך תאמרו לנפשי נודו הרכם ציפור... ה' בהיכל קדשו... ימטר על רשעים פחים..."
טז - המשורר בוטח בה' שלא ייתן לו למות / לרדת לגיהנום: "שמרני אל כי חסיתי בך... כי לא תעזוב נפשי לשאול...".
כא - "כי המלך בוטח בה'"
כב - לעגם של האויבים למי שבטחונו אינו מתממש: "בך בטחו אבותינו... כל רואי ילעגו לי..."
כג - "גם כי אלך בגיא צלמות, לא אירא רע כי אתה עמדי"
כז - בטחון בה' במצב של בדידות - "כי אבי ואמי עזבוני, וה' יאספני"
מד - בטחון בה' בזמן מלחמה וצרות לאומיות אחרות: "כי לא בקשתי אבטח, וחרבי לא תושיעני. כי הושעתנו מצרינו, ומשנאינו הבישות"
מו - בטחון בה' בזמן אסונות טבע: אלהים לנו מחסה ועוז, עזרה בצרות נמצא מאד. על כל לא נירא בהמיר ארץ, ובמוט הרים בלב ימים"
נה - בטחון בה' לפני הקרב: "פדה בשלום נפשי מקרב לי"
סח - בטחון בה' בזמן מלחמה: "ברוך ה' יום יום יעמס לנו האל ישועתנו סלה"
צא - בטחון בה' מפני פחדים כלליים: "יושב בסתר עליון, בצל שדי יתלונן..."
צב - בטחון בה' שיאביד את אויביו: "כי הנה אויביך ה', כי הנה אויביך יאבדו..."

 

תגובות