תפילת בוקר לעשיית משפט צדק ברשעים

קוד: ביאור:תהלים ה4 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

במזמור ה בספר תהלים, העוסק ברובו בתפילה שה' יעשה משפט ברשעים הרודפים את דוד (ראו יהושע רוזנברג), נאמר:

תהלים ה4: "ה', בֹּקֶר תִּשְׁמַע קוֹלִי, בֹּקֶר אֶעֱרָךְ לְךָ, וַאֲצַפֶּה"

מדוע דווקא בבוקר?

1. ייתכן שהמשורר התפלל גם בערב וגם בבוקר, אלא שתפילות הערב שלו נזכרו בפרקים הקודמים (פרקים ג, ד 0 שגם הם עוסקים ברשעים הרודפים אותו - בפרט בזמן מרד אבשלום), ובפרקנו - פרק ה - נזכרת התפילה שהתפלל בבוקר (יהושע רוזנברג).

2. הבוקר הוא הזמן המקובל לקביעת גזר הדין בדיני נפשות: לאחר שהשופטים מעיינים בחומר במשך יום שלם, הם הולכים לישון, קמים רעננים ומעיינים בדין מחדש מנקודת מבט אחרת, ורק אז פוסקים את הדין. כך אצל בני אדם:

וגם אצל ה' (ע"פ רש"י).: 3. ייתכן שהמשורר מתכוון להדגיש שהוא מתפלל מייד עם בוקר: "כי בהיות הבוקר אסדר לפניך תפילתי, ולא הקדמתי לה דבר הרשות, ולזה אקוה אשר תשמע קולי" (מצודת דוד).

4. הבוקר הוא משל לעשיית משפט ולישועה: "כמו שהבוקר יאיר את החושך, ויגרש זאבי ערב וחיתו טרף, ויחזיר נשמות לפגרים, כן, עת יאיר אורך, רשעים יאבדו מפני אלהים, וצדיקים יחיו וישמחו. וכמו שהבוקר יבוא בהכרח אחר הלילה, כן תאיר אור ישועתך אחרי חשכת הצרה..."; המשורר לא רק מתפלל בבוקר, הוא גם מתפלל שה' יאיר כמו בוקר, ומשוה בין אור ה' לאור הבוקר: "את הבוקר אערוך בערך וייחוס אליך, שאתה דומה כמו הבוקר..." (מלבי"ם).

תגובות