סעפים שנאתי, ותורתך אהבתי

קוד: ביאור:תהלים קיט113 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

תהלים קיט 113: "סֵעֲפִים שָׂנֵאתִי;   וְתוֹרָתְךָ אָהָבְתִּי".

אפשר לפרש את הפסוק על-פי כמה משמעויות אפשריות של המילה סֵעֲפִים:

1. סעיף = מחשבה, כמו איוב ד13: " בשעפים מחזינות לילה בנפל תרדמה על אנשים", איוב כ2: " לכן שעפי ישיבוני ובעבור חושי בי" . לפי זה, כוונת המשורר היא, שהוא שונא מחשבות באופן כללי - אך הוא אוהב מחשבות שקשורות לתורה. כלומר, הוא שונא לבזבז את הזמן והאנרגיה השכלית שלו על עניינים שאינם קשורים לתורה (ע"פ מצודת דוד).

2.  סעיף = מחשבה, אבל סֵעֲ ף = אדם שחושב מחשבות; לפי זה, כוונת המשורר היא, שהוא שונא אנשים שחושבים מחשבות רעות ומנוגדות לתורה (ע"פ רש"י).

3. סיעף = השחית, כמו ישעיהו י33: " הנה האדון ה' צבאות מסעף פארה במערצה ורמי הקומה גדועים והגבהים ישפלו" ; לפי זה, כוונת המשורר היא, שהוא שונא אנשים שמשחיתים והורסים (ע"פ אבן עזרא).

לפי כל הפירושים, הדגש בפסוק זה הוא על השנאה והריחוק מרע. את הסיבה לשנאה זו נמצא בהמשך הבית - ראו תהלים קיט, בית ס.

תגובות