להוליד ילדים בימי הנעורים

קוד: ביאור:תהלים קכז4 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

תהלים קכז4: "כְּחִצִּים בְּיַד גִּבּוֹר, כֵּן בְּנֵי הַנְּעוּרִים."

בלשון ימינו, "בני הנעורים" הם נערים; אולם בלשון המקרא, בני הנעורים הם הבנים שאדם מוליד כאשר הוא נער; זאת בניגוד ל בני הזקונים, שהם הבנים שאדם מוליד כאשר הוא זקן, בראשית לז3: "וְיִשְׂרָאֵל אָהַב אֶת יוֹסֵף מִכָּל בָּנָיו, כִּי בֶן זְקֻנִים הוּא לוֹ" (דעת מקרא).

לפי זה, מטרת הפסוק היא להמליץ לאדם להוליד ילדים עוד כשהוא נער, ולא לחכות לימי הזקנה. מדוע?

1. בגלל החינוך. הבנים הם כמו חיצים: הם לא יודעים להגיע למטרה בעצמם - צריך שמישהו יכוון ויירה אותם למטרה. הבנים שאדם מוליד בימי נעוריו, הם כמו חיצים ביד גיבור: הוריהם עדיין חזקים וגיבורים, ויש להם כוח לכוון ולהדריך אותם. לעומת זאת, הבנים שאדם מוליד בימי זקוניו, הם כמו חיצים ביד זקן: להוריהם אין כוח לכוון אותם. במקרים רבים, הם מפנקים אותם ואינם מוכיחים אותם על חטאיהם, ולכן הם עלולים ללכת לאיבוד.

2. בגלל המלחמה. הבנים עוזרים להוריהם בהגנה ובשמירה על העיר (ראו מבנה תהלים קכז). בני הנעורים הם כמו חיצים ביד גיבור - הם נלחמים יחד עם אביהם; בני הזקונים יודעים גם הם להילחם, אבל אביהם כבר זקן ואינו נלחם לצדם (דעת מקרא).

הקבלות

נאמר על יוסף, בראשית מט23: "וַיְמָרֲרֻהוּ וָרֹבּוּ, וַיִּשְׂטְמֻהוּ בַּעֲלֵי חִצִּים". יוסף היה בן-זקונים של יעקב; לפי הפסוק שלנו, בעלי חיצים הם בני-הנעורים של יעקב - הבנים הגדולים יותר, ששנאו את יוסף.

מקורות ופירושים נוספים

משלי כז11: "חֲכַם בְּנִי וְשַׂמַּח לִבִּי, וְאָשִׁיבָה חֹרְפִי דָבָר" (פירוט)

המפרשים פירשו ש"בני הנעורים" הם התלמידים: "" כחצים ביד גבור" - להלחם בם את אויביו " כן בני הנעורים" - התלמידים שאדם מעמיד מנעוריו" (רש"י).

"" כחצים ", אבל יש בזה תנאי אם יגדל הבנים לתכלית הנרצה שהוא לתורה ועבודת ה', שאם " בני הנעורים " דומים " כחצים ביד גבור " שכמו שהגבור לא יורה חציו לבטלה רק יקלע בם אל מטרת חפצו ולא יחטיא, כן לא יהיו זרעם לריק רק יקלע אל מטרת החפץ והתכלית להעמיד זרע ברך יראי ה' ושומרי מצותיו, רק אז. " (מלבי"ם).

" כחצים ביד גבור - ר"ל ובאמת שכר גדול הוא זה כי כמו החצים אשר המה ביד גבור עם שהחצים הרגו את מי עכ"ז הלא נראה לכל שלא החצים הם הממיתים כ"א הגבור אשר ירה אותם כן הבנים שהאדם מלמד בנערותו בעוד הכח בידו להדריכם בדרך ישרה הנה עם כי הבנים הם הדורכים בדרך ישרה עכ"ז נראה לכל שכל זה המה מעשה ידי אביהם להתפאר" (מצודות).

תגובות