שלג כצמר, כפור כאפר

קוד: ביאור:תהלים קמז16 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

תהלים קמז16: "הַנֹּתֵן שֶׁלֶג כַּצָּמֶר, כְּפוֹר כָּאֵפֶר יְפַזֵּר"

מה הקשר בין שלג לצמר, ובין כפור לאפר?

1. כ- = דמיון צורני-חיצוני: "כצמר - לבן כצמר... המשילו לצמר על כי אין מה בארץ יותר לבן מצמר...  כפור - הוא הנופל מן השמים בשחר בזמן הקור, המפוזר על-פני האדמה כאפר המפוזר" (מצודות). זהו משל שמטרתו להמחיש את יפי הבריאה.

2. כ- = דמיון כמותי-מהותי: "לפי מה שיש לאדם צמר בבית, כך הוא מוריד לו שלג... כמה שבתנור יש חום (או אפר שנשאר משריפת העצים), כך הקב"ה נותן כפור" (הרב יהושע שפירא, שימו לב אל הנשמה). זהו משל שמטרתו להמחיש את דרכי השגחת ה', שנותן לנו ניסיונות רק במידה שאנחנו מסוגלים לעמוד בהם.

מקורות ופירושים נוספים

ראו: פסוקים נוספים שבהם שלג הוא משל.

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

  • לפרשת וארא ולמזג האוויר: "עד מהרה ירוץ דברו: הנתן שלג כצמר כפור כאפר יפזר: משליך קרחו כפתים לפני קרתו מי יעמד: ישלח דברו וימסם ישב רוחו יזלו מים". הוא שולח אמרתו, ואחר-כך הוא שולח את דברו "השלח  ... (cache)
  • צהר | התמכרויות: 14 אוגוסט 2013 ... בכל יום בפסוקי דזמרה אנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא ומפארים אותו כי הוא "הנותן שלג כצמר, כפור כאפר יפזר ", ופירשו רבותינו כי בפסוקי השבח אנחנו מודים לה'  ... (cache)
  • "בעודי": טו: השֹלח אמרתו ארץ עד מהרה ירוץ דברו טז: הנֹתן שלג כצמר כפור כאפר יפזר. יז: משליך קרחו כפתים לפני קרתו מי יעמד יח: ישלח דברו וימסם יַשב רוחו יזלו מים. יט: מגיד דברו ליעקב  ... (cache)
  • המתקת המים: השולח אמרתו ארץ עד מהרה ירוץ דברו הנותן שלג כצמר כפור כאפר יפזר... ישלח דברו וימסם ישב רוחו יזלו מים: מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל... www.Siach.org.il  ... (cache)
  • רשימת ההרצאות המלאה | אשירה: פברואר 16, 2011, 11:06. עבודת המידות-דקלה אופל. פברואר 1, 2011, 10:16. צלילים וצללים בעולם השבים 3. ינואר 18, 2011, 10:24. דיקלה אופל-הנותן שלג כצמר כפור כאפר יפזר. (cache)
  • ‫תורה כאן | Facebook‬: ואומר: "הנותן שלג כצמר כפור כאפר יפזר ". מסבירים חז״ל: שכמות "השלג" שהקב"ה מוריד לנו היא בהתאם לכמות "הצמר" שיש בידנו להתכסות בו,,, בכדי שחלילה לא נתקרר,,! וכן לפי כמות  ... (cache)
  • פרשת נח: וכך דרשו את הכתוב בתהילים: "הנֹתן שלג כצמר, כפור כאפר יפזר!" וזאת בדרך של פיסוק מיוחדת: "הנתן שלג- כצמר!": כלומר, הקב"ה איננו נותן שלג לעולם, בטרם הצטיידנו היטב לקראת   ... (cache)
  • "אין תוכו כברו" - פורום יהדות - סימניה: איזה יופי, משמעות חיובית לאין תוכו כברו החוטא שאנו רואים את חיצוניותו כחסרת א' יש לו כבר את החלק הפנימי "לפ" וה' רואה בו גם את הא', רק שהיא א' נחה בעינינו, כנראה. ומה עושה  ... (cache)
  • more "כצמר כפור כאפר יפזר ":

תגובות