נקי כפיים ובר לבב - מי רשאי לעלות להר הבית?

קוד: ביאור:תהלים כד3 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

כדי לעלות להר הבית, צריך לטהר את הגוף; רק אדם שגופו טהור רשאי להיכנס. אבל זה לא התנאי היחיד; בספר תהלים נזכרים תנאים נוספים:

תהלים כד3-4: "מִי יַעֲלֶה בְהַר ה', וּמִי יָקוּם בִּמְקוֹם קָדְשׁוֹ? - נְקִי כַפַּיִם,וּבַר לֵבָב, אֲשֶׁר לֹא נָשָׂא לַשָּׁוְא נַפְשִׁי,וְלֹא נִשְׁבַּע לְמִרְמָה".

מה משמעותם של התנאים האלה? ואיך אפשר לאכוף אותם?

התנאי הראשון - "נקי כפים" - הוא פשוט יחסית: כל מי שהורשע בעבירה כלשהי שקשורה לשימוש בידיים (אלימות, גניבה וכו') - לא רשאי להיכנס.

אבל התנאי השני - "בר לבב" = נקי במחשבותיו - לא ברור:

לכן נראה לי, שהתנאים הבאים - "לא נשא לשוא נפשי ולא נשבע למרמה" - הם למעשה לא תנאים נפרדים, אלא רק פירוט והגדרה של התנאי "בר לבב": הקריטריון לבדיקה אם אדם הוא "בר לבב" הוא, שהוא לא נשבע לשווא (לחינם), ולא נשבע למרמה (לשקר); ע"ע לא נשא לשווא נפשי. כל מי שהורשע בשבועת שקר או בעדות שקר, משמע שאינו בר לבב; מחשבותיו אינן נקיות משקר ומרמה, ולכן אינו רשאי לעלות להר הבית.

מטרתם של תנאים אלה היא, לוודא שהר הבית יהיה מקום קדוש המשמש לתפילה בלבד, ולא ישמש מקום מפגש לרוצחים, גנבים ושקרנים; התוצאה של אי-הקפדה על תנאים אלה מתוארת בדברי הנביא ירמיהו (ירמיהו ז9-11): "הגנב רצח ונאף והשבע לשקר וקטר לבעל והלך אחרי אלהים אחרים אשר לא ידעתם, ובאתם ועמדתם לפני בבית הזה אשר נקרא שמי עליו, ואמרתם 'נצלנו', למען עשות את כל התועבות האלה?! המערת פרצים היה הבית הזה אשר נקרא שמי עליו בעיניכם?! גם אנכי הנה ראיתי, נאם ה'!"; כדי שלא נגיע למצב זה, יש לאכוף את תנאי העליה.

ניתן לאכוף תנאים אלה ע"י הנפקת "תעודת עולה" לכל אדם שמעוניין לעלות להר הבית: התעודה תונפק רק לאחר בדיקת העבר הפלילי של המבקש. אדם שיורשע בעבירה הכוללת אלימות, גניבה או שקר - תישלל אוטומטית תעודת העולה שלו, והוא לא יהיה רשאי לעלות להר הבית, עד שתעבור תקופת צינון מסויימת שתוגדר בחוק.

בברכת יום ירושלים שמח לכולם!

לעיון נוסף:

תגובות