דום לה' והתחולל לו

קוד: ביאור:תהלים לז7 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: גליה

אל:

אחת הדרכים להתמודד עם מצב לא צודק, מצב של "רשע וטוב לו", היא להתבטל בפני רצון ה':

תהלים לז7: "דּוֹם לה' וְהִתְחוֹלֵל לוֹ, אַל תִּתְחַר בְּמַצְלִיחַ דַּרְכּוֹ בְּאִישׁ עֹשֶׂה מְזִמּוֹת"

דוד המלך מתמודד עם השפעת הרשע בכך שהוא מתבטל לה', דום לה', ומייחל לה', והתחולל לו, ומתגבר על יצרו, אל תתחר במצליח דרכו, על מנת לא להיגרר אחר הנהגות הרשע, באיש עשה מזימות.

לפי פסוק זה, רק הכנעה וביטול מוחלטים לה', דום לה', הם המצילים את דוד המלך מללכת בדרכי תחבולות של הרשע. רגע התבטלות זה מבטא את הביטחון והאמונה שיש לו בה', שממנו תבוא לו הישועה, והתחולל לו.


מקורות ופירושים נוספים

ראו פסוקים נוספים על:

מקראות גדולות:

""דום לה'" - המתן לישועתו כמו (שמואל א יד) אם כה יאמרו אלינו דומו דיהונתן ומנחם חברו לשון דממה כמו וידם אהרן (ויקרא י') וגם כן פתר טוב ויחיל ודומם (איכה ג') ודונש מודה לו "והתחולל" - לשון תוחלת "אל תתחר" - לאמר ארשיע כמותו ואצליח כמותו" (רש"י)

"" דום ", מוסיף לאמר שגם בעת אשר לא תמצא חית ידך וטרפך בכ"ז אל תתחר, רק " דום לה' והתחולל לו ", עשה א"ע מיחל ומקוה לו, "אל תתחר " גם אז " במצליח דרכו ", ר"ל שיש רשע שדרכו מוצלח מצד המזל, ויש שמצליח ע"י שהוא עושה מזימות ומחשבות עמוקות וממציא בזה עניניו וצרכיו, אל תתחר בכ"ז רק.

ביאור המילות

" דום ". כמו אך לאלהים דומי נפשי (לקמן ס"ב). והתחולל, מענין תוחלת.

" מזמות ". מחשבות עמוקות: "(מלבי"ם)

" דום לה' - קוה לה' ותוחיל לו ולך בתמימות ואל תתערב עם הרשע המצליח ובאיש העושה מחשבות רשע לאסוף הון.

" דום" - קוה כמו לאלהים דומי נפשי (לקמן ס"ב)

" והתחולל" - מלשון תוחלת ותקוה

" (מצודות)

מאמרים מאתר ויקיטקסט:

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

 • מדרש רבה - דברים: ד"א רב לכם סב זה ש"ה (תהלים לז) דום לה' והתחולל לו וגו' מהו והתחולל לו צפה להקב"ה ... ד" א דום לה' והתחולל לו אמר רב יהושע בן לוי בשעה שבאו השונאים להחריב את ירושלים היו שם ... (cache)
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - געגועי שני ציפורים: כי "עיקר התשובה הוא בחינת " דום לה' והתחולל לו" (תהילים ל"ז ז') - והוא יפיל לך חללים", וזה בחינת תקיעת שופר שהוא קול בלא דבור, כי אין לנו פה להשיב, כמו שכתוב בזוהר הקדוש ... (cache)
 • מקורות לפרק: דום לה' והתחולל לו ג€“ [זו היא מלחמתו של הקב"ה, כיון שהוא משכים ומעריב לבית המדרש] - נתיב ב' 235 (בטחון, א) ... דום לה' והתחולל לו ג€“ [התוספות פירשו שהוא להתפלל בדמדומי חמה. ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- וַיִּדֹּם אַהֲרֹן: לפי זה "וידום אהרן" אינו רק שתיקה פאסיבית אלא שתיקה פעילה של עבודת ה' במשכן, וזה גם טמון במשמעות המילה "דום" כמו " דום לה' והתחולל לו" (תהלים פרק לז פסוק ז) ומפרש רש"י ... (cache)
 • תוכן מפורט - חומש דברים: יא [ה' אלהיכם הרבה אתכם] יב [עתידים יששראל להיות דומים לבוראם] יג [משה ברך את ישראל] יד [ישראל נמשלו לכוכבים] טו [כיבוד אב] טז [מי יובילנו עיר מצור] יז [ דום לה' והתחולל לו ] ... (cache)
 • שואל מופיע בפרויקט השו"ת המקוון ג€“ מאגר ספרות תורנית ושו"ת 10 | Responsa: ... אומר לא הרגתיו והוא שואל אותו ואומר ובמה הרגתו בסייף או ברומח או בסכין, ד"א דום לה' והתחולל לו אמר רבי יהושע בן לוי בשעה שבאו השונאים להחריב את ירושלים היו שם ששים רבוא ... (cache)
 • פרק לז -תהילים: 31 אוקטובר 2010 ... ה' דרכך ובטח עליו והוא יעשה: ו והוציא כאור צדקך ומשפטך כצהרים: ז דום לה' והתחולל לו אל? תתחר במצליח דרכו באיש עשה מזמות: ח הרף מאף ועזב חמה אל? ... (cache)
 • הורנו ה' דרכך: "מאֵיכ ה לאַי כּ ה". הרבנית טובה בזק. "דום לה' והתחולל לו ". 18:00 ג€“ 17:00. הרב אליקים לבנון. "דרך האמונה בחרתי". הרב שמואל אליהו. "קריאתשמעוברכותיה". הרב אורי שרקי ... (cache)
 • פר' השבוע שמיני "דברים שהשתיקה יפה להם" > Beerot Yitzchak > פרשת...: וכן בדוד הוא אומר: "דום לה' והתחולל לו" - אע"פ שמפיל לך חללים חללים את שתוק. וכן בשלמה הוא אומר: "עת לחשות ועת לדבר" - פעמים ששותק ומקבל שכר על השתיקה, פעמים מדבר ... (cache)
 • גורל המסעות - חכמה - המרכז לקבלה וליהדות - בראשות יצחק אהרון-מאמרים-: ואל תדחק את השעה סוף הכבוד לבוא, דום לה' והתחולל לו וימלא משאלותך. 22 מקהלות: בן אדם דע לך כי כבוד גדול יזדמן לך. ואם שואל על החולה ג€“ יתרפא. ואם אדם שהלך למרחקים או ... (cache)
 • פרשת תצוה - קרבן התמיד - גיליונות נחמה ליבוביץ: וכן בדוד הוא אומר (תהלים ל"ז) "דום לה' והתחולל לו ", אע"פ שהוא מפיל לך חללים ג€“ דום! רש"י: ד"ה בכבודי: שתשרה שכינתו בו. ומדרש אגדה: אל תקרי "בכבודי" אלא "במכובדי" ג€“ במכובדים ... (cache)
 • גיטין: מי מרום ח"ט עמ' שלח, ז ע"א דום לה' והתחולל לו והוא יפיל לפניך חללים חללים. ילקוט הגרשוני ח"ב, ז ע"א דום לה' והתחולל לו. קדושת לוי דף קמ ע"א, ז ע"א הרואה שנכסיו מתמוטטין יעשה ... (cache)
 • ילקוט שמעוני - בשבילי התנ"ך: ... ברמז תש"ל וברמז תשל"א וברמז תש"א). וכן דוד אומר: דום לה' והתחולל לו, אע"פ שהוא מפיל לך חללים, ואף שלמה אמר: עת לחשות ועת לדבר, פעמים שאדם מדבר ומקבל שכר על דבורו. (cache)
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - גניבא;: שלח ליה: [תהלים ל"ז] דום לה' והתחולל לו, דום לה' והוא יפילם לך חללים חללים, השכם והערב עליהן לבהמ"ד והן כלין מאיליהן. הדבר יצא מפי ר' אלעזר, ונתנוהו לגניבא בקולר [=שלשלת בה ... (cache)
 • פסוקי בטחון-למילוי משאלות הלב- כמו תהילים: דום לה' והתחולל לו אל תתחר במצליח דרכו באיש עושה מזימות כי מרעים יכרתון וקווי ה' המה יירשו ארץ כי יפול לא יוטל כי ה' סומך ידו. קווה אל ה' ושמור דרכו וירומימך ... (cache)
 • ISRAEL613.COM_EREVRAV2: דום לה' והתחולל לו וכו'. פי' הכתוב שאם יעשה לך הרשע רע, המתן לתשועות השם יתברך, ופי' דום כלומר שהוא ישתוק ולא יעשה דבר, והש"י ילחם מלחמתו כדכתיב (שמות י"ד) ה' ילחם לכם ... (cache)
 • ילקוט שמעוני - בשבילי התנ"ך: שלח ליה: דום לה' והתחולל לו, התחולל לו להקב"ה והוא יפילם לפניך חללים חללים, השכם והערב עליהם לבית המדרש, והם כלים מאליהם. סימן תשל. דבר אחר: והתחולל - אע"פ שמפיל לך ... (cache)
 • שו"ת הרא"ש כלל יז סימן ב | פרויקט השו"ת המקוון - Responsa: ששאלת: הא דאמר בגיטין פ"ק (דף ז), גבי דום לה' והתחולל לו, קא מצערו ליה טובא; מהו פירוש: מצערו ליה טובא? אם כמשמעו, אפי' מלשין שהלשין אותו בכל יום לשקר, או שהלשינו וגרם לו ... (cache)
 • בשבילי התנ"ך: דום לה' והתחולל לו. טוב ויחיל ודומם לתשועת ה'. אר"א בר רבי ירמיה: בוא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם. מדת בשר ודם נתחייב אדם הריגה למלכות, מטילין לו חכה לתוך פיו שלא ... (cache)
 • הרב שמעון דהן (הרב שמעון דהאן) קבלה גאולה משיח סגולות פנימיות תורה: ... בשל כך בתמוז גם מתחילים הדינים הקשים ויש שם במקביל לדינים האלה בבד בבד גם היכולת למתק אותם ג–  מעשה ברב ושכנו ג–  אדם ינהג לרוב " דום לה' והתחולל לו" - למה הכוונה? ... (cache)
 • בלק - Harav Tsuriel - Parashat Shavua: לו ' דום לה' והתחולל לו והוא יפילם לפניך חללים חללים. השכם והערב עליהן לבית המדרש (= ללמוד תורה) והם כלים מאליהם'... כי דבר זה נקרא מלחמת ה' כאשר ירצה (צר ואויב) להרע אל מי ... (cache)
 • דף קשר 1117 - 'הגמרא היא האויב שלי?' / ג'וש אטינגר ורונן גולדשמיט: "דום לה' והתחולל לו, אל תתחר במצליח דרכו, באיש עשה מזימות" (תהילים לז,ז). היינו שמחים לחיות את חיינו בשקט ובשלווה, ללא צורך במלחמה. הצבא והשירות בו הם כורח המציאות, ... (cache)
 • הנפילים היו בארץ (בר' ו', א-ד): הדבר ייתכן, אבל הקבלת תה' ל"ז, ז (דום לה' והתחולל לו) לאיוב ל"ה, יד (דין לפניו ותחולל לו) מוכיחה, שגם לפועל דין = דון יש משמעות של שהייה. אם כן, אמנם אין להניח גירסה שונה מן ... (cache)
 • חוק לישראל השלם - פרשת - שלח לך: ... ודונש פתר אדדם לשון דממה וכן דום לה' והתחולל לו ופתרון אדדם אאלם ואחריש עד אבא בית אלהים ברנה כמו אשמרה לפי מחסום בעוד רשע לנגדי וכמו ואני כחרש לא אשמע וכאלם לא ... (cache)
 • "Likutei Mohoron": כמו שכתוב (תהלים ל"ז): "דום לה' והתחולל לו והוא יפיל לך חללים", (כמו שדרשו רבותינו, זכרונם לברכה, גטין ז.), הינו: "ולבי חלל בקרבי" (תהלים ק"ט), הינו על~ידי~זה נתמעט הדם שבחלל ... (cache)
 • מכתבי תודה - darce haim דרכי חיים: שלום רבי חיים, קראתי הלילה דברים מדהימים, צר לי עליך אחי, דום לה' והתחולל לו, נא אל תען ואל תרחיב הדיבור, המשך בדרכך ואל תתיחס למוציאי דבתך רעה, היה מן הנעלבים ואינם ... (cache)
 • (262) KLAFKOSHER.COM | PARCHMENT KOSHER | KLAF...: דום לה' והתחולל לו וכו'. פי' הכתוב שאם יעשה לך הרשע רע, המתן לתשועות השם יתברך, ופי' דום כלומר שהוא ישתוק ולא יעשה דבר, והש"י ילחם מלחמתו כדכתיב (שמות י"ד) ה' ילחם לכם ... (cache)
 • ynet גורל המסעות - אסטרולוגיה: 17 נובמבר 2009 ... ואל תדחק את השעה סוף הכבוד לבוא, דום לה' והתחולל לו וימלא משאלותיך. 35. צלמונה: בן אדם אתה דומה כגדי בספינה שאינו מרגיש ואינו נותן לב ג€“ על שום דבר ואינו ... (cache)
 • אלוהים, תעזור לי - וואלה! אסטרולוגיה: 28 אוקטובר 2010 ... ואל תדחק את השעה סוף הכבוד לבוא, דום לה' והתחולל לו וימלא משאלותך. 22 מקהלות: בן אדם דע לך כי כבוד גדול יזדמן לך. ואם שואל על החולה ג€“ יתרפא. ואם אדם ... (cache)
 • קיבלנו במייל: "עבודת ה' בחודש אלול" - שער ברסלב | פורום ברסלב: וכשמקים דם לה', אז הקדוש ברוך הוא מפיל לו חללים חללים, כמו שכתוב (תהלים ל"ז): "דום לה' והתחולל לו והוא יפיל לך חללים", (כמו שדרשו רבותינו, זכרונם לברכה, ... (cache)
 • גורל המסעות-בואו לשאול שאלתכם בגורל - TheMarker Cafe: 12 יוני 2011 ... ואל תדחק את השעה סוף הכבוד לבוא, דום לה' והתחולל לו וימלא משאלותך. 22 מקהלות: בן אדם דע לך כי כבוד גדול יזדמן לך. ואם שואל על החולה ג€“ יתרפא. ואם אדם ... (cache)
 • תפילה לפורים: ... כל הקליפות ואת הסטרא אחרא וחילותיה בבחינת ג€�שבעת ימים תוחלג€�, כי על ידי זה היה יכול שאול להפיל את עמלק חללים חללים, בבחינת ג€� דום לה' והתחולל לו ג€� בבחינת ג€�ואין אסתר מגדתג€� ... (cache)
 • מאמר בנושא גורל המסעות: 17 יולי 2011 ... ואל תדחק את השעה סוף הכבוד לבוא, דום לה' והתחולל לו וימלא משאלותך. 22 מקהלות: בן אדם דע לך כי כבוד גדול יזדמן לך. ואם שואל על החולה ג€“ יתרפא. ואם אדם ... (cache)
 • Talmud Babli, Gittin: ... מחטוא בלשוני אשמרה לפי מחסום בעוד רשע לנגדי אע"פ שרשע לנגדי אשמרה לפי מחסום שלח ליה קא מצערי לי טובא ולא מצינא דאיקום בהו שלח ליה (תהילים לז) דום לה' והתחולל לו דום ... (cache)
 • Alfasi: February 2007: 28 פברואר 2007 ... שלח ליה דום לה' והתחולל לו דום לה' והוא יפילם לפניך חללים חללים השכם והערב עליהם לבהמ "ד והן כלים מאליהם: א"ר יצחק שנים כותבין בלא שרטוט שלש אין כותבין ... (cache)
 • more "דום לה' והתחולל לו ":
 • לקחת את המצוות ללב: ... וזה היה דואג כמו שאמרו ז"ל בפרק חלק (סנהדרין ק"ו ע"ב) והוא היה לפי שעה נראה כמצליח במעשיו שעליו אמר דוד (תהלים ל"ז ז') אל תתחר במצליח דרכו וידוע דרכו רצה לומר דרך ה']. ... (cache)
 • מז ע"ב - באורי אגדות סוטה: ... (סנהדרין קו ע"ב), והוא היה לפי שעה נראה כמצליח במעשיו, שעליו אמר דוד (תהלים לז, ז) "אל תתחר במצליח דרכו ", וידוע "דרכו" רצה לומר דרך ה'], אף על פי שמוציא לפועל אינו כן באמת. ... (cache)
 • רלבג - בשבילי התנ"ך: התועלת הששי - הוא במידות, והוא: להודיע שמי שירצה שישיג מבוקשו מנצוח אויבו, ראוי שישתדל בזה בעת היותו קשה יום, כי אז יתכן יותר להשיג המבוקש כאמרו: אל תתחר במצליח דרכו,... (cache)
 • מאגר דפי הלימוד: בקרוביי אקדש - על אש זרה, מוות ואבלות פרטית של מנהיג...: אבל הוא עניין סבלנות ודממת הנפש, שלא תחשוב מחשבות יגון והרהורי צער, כמו "דם לה' והתחולל לו, אל תתחר במצליח דרכו" (תהלים ל"ז) כלומר שתשקוט נפשם ממהומת הקנאה והכעס ... (cache)
 • בשבילי התנ"ך: (שם לז) אל תתחר במצליח דרכו, זה עשו שכתב בו: (ירמיה יב) מדוע דרך רשעים צלחה. באיש עושה מזמות, זה עשו שדן את בני אדם בערמה. כיצד? הדיין הזה של מלכות דן את הרוצח והוא ... (cache)
 • ספר תהילים וסגולות מיוחדות: והתענג על יהוה; ויתן לך, משאלת לבך. גול על יהוה דרכך; ובטח עליו, והוא יעשה. והוציא כאור צדקך; ומשפטך, כצהרים. דום, ליהוה והתחולל לו: אל תתחר, במצליח דרכו; באיש, עשה מזמות. ... (cache)
 • פרשת שמיני - חטא נדב ואביהו - גיליונות נחמה ליבוביץ: אבל הוא עניין סבלנות ודממת הנפש, שלא תחשוב מחשבות יגון והרהורי צער, כמו "דם לה' והתחולל לו, אל תתחר במצליח דרכו" (תהלים ל"ז) כלומר שתשקוט נפשם ממהומת הקנאה והכעס ... (cache)
 • גליונות לפרשת השבוע: כמו "דום לה' והתחולל לו, אל תתחר במצליח דרכו " [תהילים ל, ז] כלומר: שתשקוט נפשו ממהומת הקנאה והכעס ברשעים מצליחים דרכם, וכן "ישב בדד וידום" [איכה ג, כח]ג€¦ וכן אהרון שקט ...

תגובות