למה החולה שותק

קוד: ביאור:תהלים לח14 בתנ"ך

סוג: מניעים1

מאת: אראל

אל:

מזמור לח הוא תפילה של חולה במחלה קשה, המתלונן, בין השאר, על כך שאויביו שמחים לאידו, ומנצלים את מחלתו על-מנת לתכנן מזימות נגדו ולהפיץ עליו דברי גנאי:

תהלים לח13:
"וינקשו מבקשי נפשי,
ודרשי רעתי דברו הוות,
ומרמות כל היום יהגו
".

אבל הוא שותק:

פסוקים 14-15:
"ואני כחרש לא אשמע,
וכאלם לא יפתח פיו.
ואהי כאיש אשר לא שמע,
ואין בפיו תוכחות
"

מה מבטאת השתיקה שלו? ומה אפשר ללמוד ממנה?

ארבעת הפסוקים הבאים מתחילים במילה "כי", ונראה שכל אחד מהם מציין סיבה אחרת, מדוע הוא שותק:

והמסקנה - מי שיודע שחטא וה' העניש אותו על חטאיו, עדיף שלא ידבר ולא יגיב לדברי גנאי שאומרים עליו אויביו; במקום להגיב לאחרים, עדיף שיעסוק בתיקון עצמי ויבקש מה' שירפא אותו; זו תהיה התשובה הניצחת.

מקורות פירושים נוספים

הנצי"ב פירש את ארבעת הסיבות המובאות כאן באופן מעט שונה - ראו העמק דבר על במדבר יב ג, הרחב דבר אות ג.

ע"פ רש"י, הפרק כולו הוא משל למצבו של עם ישראל בגלות - עם חולה, שהגויים מתעללים בו ולועגים לו; לפי זה, גם לעם ישראל ראוי להימנע מלהתווכח עם הגויים - ראוי להתמקד בתיקון פנימי ולבקש מה' שירפא אותנו; זו תהיה התשובה הטובה ביותר לדברי אויבינו.

תגובות