השמים שמים לה', והארץ נתן לבני אדם

קוד: ביאור:תהלים קטו16 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

תהלים קטו16: "הַשָּׁמַיִם שָׁמַיִם לה', וְהָאָרֶץ נָתַן לִבְנֵי אָדָם"

1. הפסוק בהקשרו מלמד, שה' נתן את ארץ ישראל לעם ישראל, "עם כי השמים המה שמים לה' מיוחד למכון שבתו, מכל מקום ישגיח בארץ ונתנה לבני אדם למי שישר בעיניו, ותהיו אתם לברכה בקרב הארץ" (מצודות).

2. באופן כללי יותר, ה' נתן את כל הארץ לכל בני-האדם - ולכן מותר לבני אדם מכל העמים לפתח את ארץ ישראל, "אף על פי שאין קנין לעובדי כוכבים בארץ ישראל להפקיע מידי מעשר, שנאמר (ויקרא כה כג) "כי לי הארץ" - לי קדושת הארץ, אבל יש קנין לעובדי כוכבים בא"י לחפור בה בורות שיחין ומערות, שנאמר השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם" (רבה, בבלי גיטין מז א).

3. ובאופן כללי יותר, ה' נתן את כל הארץ לכל בני-האדם כרכושם המשותף; ולכן מותר לאדם לקחת בעלות פרטית על קרקע, רק אם הוא אינו פוגע בזכותם של האחרים: "1 "revelation, which gives us an account of those grants God made of the world to Adam, and to Noah, and his sons, it is very clear, that God, as king David says, Psal. cxv. 16. has given the earth to the children of men; given it to mankind in common". (ג'ון לוק, המסכת על הממשל, ספר שני, פרק 5).

4. למרות כל הסיפורים על אנשים שעלו לשמים, תמיד נשמר הגבול הברור בין ה' לבין בני האדם, "מעולם לא ירדה שכינה למטה ולא עלו משה ואליהו למרום, שנאמר הַשָּׁמַיִם שָׁמַיִם לַה' וְהָאָרֶץ נָתַן לִבְנֵי אָדָם." (רבי יוסי, בבלי סוכה ה א).

5. "השמים שמים לה', והארץ נתן לבני אדם - הארץ נתן לבני אדם להרימה ולנשאה לדרגת שמים (בשם ר' מנחם מנדל מקוצק; מנשה וינר, יוני רדמן - דף קשר מספר 47 - פרשת נשא).

6. ויש כאן גם רמז לסוד הצמצום: "העולם המוחשי בו אנו חיים ואלוהים הם שתי ישויות נפרדות. האלוהים יכל היה לברוא את עולם הטבע והמוחש רק על ידי צמצום היקף יישותו הנצחית. כך שעולם הטבע המוחשי אינו אלוהי, בבחינת: השמיים שמיים, לה'; והארץ, נתן לבני-אדם. לא האלוהים אחראי לכישלונות ולרוע ולחטא של בני האדם, האדם רק הוא אחראי לכך" (מוטי לקסמן).

ויש שמצאו כאן רמז ל חשיבות של חלוקת הארץ בין העמים.


הקבלות

1. בפסוק אחר נאמר, תהלים כד1: "לה' הָאָרֶץ וּמְלוֹאָהּ, תֵּבֵל וְיֹשְׁבֵי בָהּ"; חז"ל פירשו, שפסוק זה נאמר "קודם ברכה", והפסוק שלנו "והארץ נתן לבני אדם" נאמר "לאחר ברכה" - אחרי שאנחנו מברכים את ה', מותר לנו ליהנות מטוב הארץ (רש"י בבלי שבת קיט א).

2. עוד על פירוש המושג שמים.

מאמרים מאתר ויקיטקסט:

מאמרים נוספים - מתוצאות החיפוש ב גוגל

 • השמים שמים לה', והארץ נתן לבני אדם: יצירה של אברהם אופק. 78X52 ס"מ. טכניקה מעורבת (גואש, צבע מים, עיפרון). (cache)
 • פרשת האזינו - מדוע השמים והארץ עדים לתורה בפרשה?: פירוש ד] " השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם" חז"ל אומרים: כי התורה רוצה ללמדנו שהאדם ידע גבולות ולא ינסה להשיג דברים שהם בשמים ג€“שהם מעל כוח יכולת השגתו ... (cache)
 • מדרש רבה - האזינו: ד"א כך ברא הקב"ה את העליונים לעליונים ואת התחתונים לתחתונים שכך כתיב (תהלים קטו) השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם בא משה ועשה את התחתונים לעליונים ואת ... (cache)
 • ישיבת ההסדר ירוחם - ויגש - ואהבת את ה' אלקיך - שיחת סעודה שלישית...: רבי לוי מברר את היחס בין שני פסוקים; בפסוק הראשון נאמר "לה' הארץ ומלואה", בעוד שבפסוק השני נאמר " השמים שמים לה', והארץ נתן לבני אדם". ... (cache)
 • פרשת האזינו: כך ברא הקב"ה את העליונים לעליונים ואת התחתונים לתחתונים, שכך כתיב (תהלים קטו): השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם. בא משה ועשה את התחתונים לעליונים, ... (cache)
 • לְדָוִד, מִזְמוֹר:<br />לַיהוָה, הָאָרֶץ...: כך תחלה כתיב: 'השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם'; וכשבא ליתן תורה לעמו ישראל אמר: מכאן ואילך יעלו תחתונים אל העליונים וירדו העליונים אל התחתונים, ... (cache)
 • חג השבועות ומתן תורה עפ"י תורת הקבלה - השער ה-13: לפני מתן תורה היתה גזירה: "השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם" ג€“ רוחניות וגשמיות היו שני עולמות שונים ללא כל יכולת להתמזג יחדיו. ... (cache)
 • היכולת לשנות, החיוב לתקן - ישיבת שעלבים - דברי תורה: 29 אוקטובר 2009 ...'השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם' ג€“ על מנת שישפיעו בארץ. ויכוח שני בין ר"ע לטורנוסרופוס מופיע במסכת בבא בתרא: "וזו שאלה שאל טורנוסרופוס ... (cache)
 • שער ברסלב - לגלות את האחדות: משמעות לימוד זה משליכה מחדש על המושג "והארץ נתן לבני אדם", וכעין מה שאמר הרבי מקוצק: ג€� השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם" - הקב"ה נתן את הארץ לבני האדם כדי ... (cache)
 • החיבור בין פרשיות בהר בחוקותי מלמד שהכל שייך לבורא עולם: ר' לוי רמי: כתיב לה' הארץ ומלואה, וכתיב: השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם? לא קשיא, כאן קודם ברכה כאן לאחר ברכה. א"ר חנינא בר פפא: כל הנהנה מן העוה"ז בלא ... (cache)
 • המוכר את שדהו לעכום: אבל יש קנין לעובד כוכבים בארץ ישראל לחפור בה בורות שיחין ומערות, שנאמר: (תהלים קט"ו 16) "השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם"; ... (cache)
 • פרשת וארא: כך, כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם, גזר ואמר: השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם. כשבקש ליתן התורה, בטל גזירה ראשונה, ואמר: התחתונים יעלו לעליונים והעליונים ... (cache)
 • אלעזר בן פדת ג€“ ויקיציטוט: 25 פברואר 2010 ... כל אדם שאין לו קרקע אינו אדם שנא' (תהלים קטו, טז) 'השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם',[...] מאי דכתיב (בראשית ב, יח) 'אעשה לו עזר כנגדו'? ... (cache)
 • ספר האגדה: ואמר רבי אלעזר: כל אדם שאין לו קרקע אינו אדם, שנא': השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם (תהלים קט"ז). ואמר רבי אלעזר, מאי דכתיב: אעשה לו עזר כנגדו? ... (cache)
 • דף קשר מספר 760 - פרשת נשא: הקב"ה את העולם גזר ואמר ' השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם'. וכשבקש ליתן התורה בטל גזרה ראשונה ואמר התחתונים יעלו לעליונים והעליונים ירדו לתחתונים; ... (cache)
 • ריחוף על פני המים והבדלות בין מים למים: מחשבות על המים והבריאה: היקום מושתת על שני מרחבים ראשיים: שמים מעל וארץ מתחת.4 השמים הם מקום מגוריו של האל והארץ היא סביבת המחיה של האדם כנאמר: 'השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם' ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- "ויצא יעקב מבאר שבע": כבודו מלא עולם ולית אתר דפנוי מיניה ואעפ"כ, יש והתחומים קבועים: "השמים - שמים לה ', והארץ - נתן לבני אדם" ומכאן יש מי שאומר: מעולם לא ירדה שכינה למטה ומעולם ... (cache)
 • לפנות ערב ג€“ חורב / מיכה יוסף ברדיצ'בסקי: הטבע מצד זה ובני ג€“ עליה מצד זה, השמים שמים לה' והארץ ניתנה לבני-אדם, אבל יש קשר גם בין ארץ לשמים. הטבע מחדשו הקדוש-ברוך הוא בכל יום, אלהי הרוחות מדבר אלינו ... (cache)
 • ערכים במזמורי ה"הלל" / הרב צבי יהודה: "השמים - שמים לה': והארץ - נתן לבני אדם". .... השמים - שמים לה'; והארץ - נתן לבני אדם. לא המתים יהללו יה; ולא כל יורדי דומה. ... (cache)
 • מדוע היה עונשו של קֹרח שהאדמה פצתה פיה ובלעה אותו: מבחינה רעיונית יש כאן היבט נוסף: הקב"ה הפריד את השמים מן הארץ: "השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם" (תה' קטו: טז). ברם, כל זאת כדי שבני אדם יתעלו מחדש בכוחם ... (cache)
 • פרשת לך לך: המדרש מנסה להעביר לנו מסר עקרוני: תמיד נשאר פער בין שמים וארץ; "השמים שמים לה', והארץ נתן לבני אדם". לבני אדם אין יכולת להעפיל אל ה', וה' אינו נמצא בתוך ... (cache)
 • סדרת אגרות קודש - ספריו: כאשר צעדו רגליו של ניל ארמסטרונג על הירח והעולם כולו רעש וגעש, שאל מישהו את הרבי האם המאורע הזה אינו עומד בסתירה לפסוק בתהילים " השמים שמים לה', והארץ נתן ... (cache)
 • בית הלל - ירדה שכינה/ רבי דוד בוזגלו: מצד אחד מדובר באמירה סנסציונית שהרי במסכת סוכה דף ד ע"א רבי יוסי אומר: "מעולם לא ירדה שכינה למטה ולא עלו משה ואליהו למרום, שנאמר: השמים שמים לה' והארץ נתן ... (cache)
 • פרשת תרומה ג€“ למה מאריכים בענייני המשכן? ֲ« דבר תורה לפרשת השבוע: יהי רצון שנזכה להיות מוסיפים והולכים בקודש ולרומם את החול אל הקודש בכל עת, כדברי האדמו"ר מקוצק על הפסוק " השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם"- לעשותה שמים'. ... (cache)
 • Me`at Min Haor: שנאמר " השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם", קודם הברכה הכל שייך לה' ולאחר הברכה הכל שייך לבני אדם. הזכות להנות תלויה בהכרה ובאמירת תודה לבעל הבירה. ... (cache)
 • עלון קוממיות - תשע - ראה: וכפי שמלמדנו דוד המלך, מגדולי היזמים שהיו לעם ישראל, בתהילים: "השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם". אכן ניתנה היא לבני אדם, אך זאת בתנאי יסודי שישכילו לעובדה ... (cache)
 • מנחם מנדל מקוצק ג€“ ויקיציטוט: 28 פברואר 2011 ..."השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם" (תהילים) - כדי לעשות ממנה... שמים. כלל זה נקוט בידך: מי שאינו רואה את המקום [=ה'] בכל מקום, ... (cache)
 • בשבילי התנ"ך: אמר דוד: אף על פי שגזר הקדוש ברוך הוא: (שם קטו, טז) השמים שמים לה' והארץ ... כך, כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם, גזר ואמר: השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם. ... (cache)
 • באורי אגדות סוכה: ר' יוסי אומר, מעולם לא ירדה שכינה למטה ולא עלו משה ואליהו למרו, שנאמר " השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם". ולא ירדה שכינה למטה? והכתיב "וירד ה' על הר סיני"! ... (cache)
 • המלך רוצה בית / הרב שג"ר ֲ« מוסף "שבת" ג€“ לתורה, הגות ספרות ואמנות: 22 מרץ 2011 ... עמדתו של ר' יוסי בגמרא קובעת נחרצות כי התשובה היא לא: 'מעולם לא ירדה שכינה למטה, ולא עלו משה ואליהו למרום, שנאמר ' השמים שמים לה' והארץ נתן ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- צום יום הכיפורים - עינוי נפש או כמלאכים: הרבי הקוצק אמר " השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם" לעשותם שמים. כעין זה מפרש מהר "ל מדוע משה רבנו נותן התורה היה עשיר, ובריא בגופו עד שנאמר שלא נס לחו ולא ... (cache)
 • ישיבת כרם ביבנה: כך כשברא הקב"ה את העולם, גזר ואמר ' השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם' (תהילים קטו). כשביקש ליתן את התורה, בטל את הגזרה הראשונה, ואמר התחתונים יעלו לעליונים, ... (cache)
 • רשות הדיבור לאדם: מאברהם עד איוב וקוהלת - תחת השמש: טענת הבל הבלים: לפי הפסוק הידוע בתהילים " השמים שמים לה' והארץ נתן לבני-אדם", ניתן לנסח: רק באשר השמים שמים לה', יש טעם להתהלך בארץ אשר נתן לבני-אדם. ... (cache)
 • מדרש תנחומא - וארא: השמים, אמר הקדוש ברוך הוא, השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם (שם קטו טז). משל למה הדבר דומה, למלך שגזר ואמר, בני רומי לא ירדו לסוריא, ובני סוריא לא יעלו ... (cache)
 • מכללת הדסה ירושלים/החוג למדעי בריאות הסביבה/שמירת הסביבה במקורות...: 25 ספטמבר 2007 ... ג€� השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם": אין לנו רשות לעשות בטבע ככל שנרצה כיוון שיש לנו אחריות כלפי האלוהים והמוסר היהודי. ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- שיחה לפרשות בהר בחוקותי: כתיב לה' הארץ ומלואה, וכתיב: השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם! לא קשיא, כאן - קודם ברכה, כאן לאחר ברכה". ^ 9 בבא-מציעא י, א. ^ 10 קח, א. ... (cache)
 • בין הפטיש לסדן / מ"י ברדיצ'בסקי: השמים שמים לה' והארץ מלאה חתחתים, אם תבחרו בטוב או תרֵעו ומריתם, אין לשנות; צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. מאה ועשר פעמים ידעתי את הדבר הזה ובפעם המאה ואחת-עזרה ... (cache)
 • מדרש רבה - וארא: ויאמר ה' אל משה נטה ידך על השמים הדא הוא דכתיב (תהלים קלה, ו) כל אשר חפץ ה' עשה וגו' אמר דוד אף על פי שגזר הקדוש ברוך הוא (שם קטו, טז) השמים שמים לה' והארץ ... (cache)
 • more "השמים שמים לה' והארץ ":
 • והארץ נתן לבני אדם: והארץ נתן לבני אדם, Print · Email · Download Adobe Flash Player. משנתו החינוכית של הרב יהודה עמיטל המוצגת בספר, הטביעה את חותמה על דור שלם של לומדים בישיבת ... (cache)
 • יהודה עמיטל ג€“ ויקיפדיה: יסוד חשוב נוסף מתבטא בשם ספרו " והארץ נתן לבני אדם"..... הרב יהודה עמיטל, "והארץ נתן לבני אדם ", עמ' 121; סיפור זה והעיקרון שבצידו מצוטט עוד קודם בשמו של ... (cache)
 • תגובה: "והארץ נתן לבני אדם" - מדרש ותיקונו / רונן אחיטוב | תורה ועבודה: "והארץ נתן לבני אדם" - מדרש ותיקונו. רונן אחיטוב. ד"ר רונן אחיטוב ממצפה נטופה מלמד ולומד במדרשה באורנים, במכללת כנרת ובמכללת הגליל המערבי. ... (cache)
 • New Page 1 - מכללת ליפשיץ: ספר החודש: והארץ נתן לבני אדם - הרב יהודה עמיטל כותב הביקורת: חגי סופר. תחילתו של ספר זה בניסיון של קבוצת רמי"ם מישיבת הר עציון באלון שבות, ... (cache)
 • hesped-ahacohen-heb: ["משמעותה של יראת שמים בדורנו", והארץ נתן לבני אדם (תשס"ה), 23] ... ולא לחינם קרא לספרו " והארץ נתן לבני אדם ", ללמדנו שגם אם "השמים שמים לה' ", הרי הארץ ... (cache)
 • בן איש חי הלכות - א - בלק: ... כמ"ש רבי לוי רמי כתיב והארץ נתן לבני אדם, וכתיב לה' הארץ ומואה, לא קשיא כאן קודם ברכה, כאן לאחר ברכה, וז"ש מה טובו אוהליך יעקב תיבת מה קאי על מאה ברכות ... (cache)
 • הספד למו''ר הרב י. עמיטל,זצ''ל: חשוב לצאת לחיים מתוך שליחות ציבורית בכל תחום, בבחינת בני קהת,הנושאים על כתפיהם את עול הציבור(עיסוק בצורכי ציבור/בספר " והארץ נתן לבני אדם "). ... (cache)
 • אהוב את המלאכה: על הפסוק " והארץ נתן לבני אדם ". הוא כותב כי ראוי "להביט בעין טובה על העוסקים ביישובו של עולם, לשכלל את העולם המעשי גם מכל צדדיו הגשמיים" ("עין איה", ... (cache)
 • ברכות הנהנין ג€“ ויקישיבה: 14 אוקטובר 2009 ... קודם ברכה - "לה' הארץ ומלואה", ולאחריה - "והארץ נתן לבני אדם ". מובא בחז"ל: אסור לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה, וכל הנהנה מן העולם הזה בלא ... (cache)
 • מיהו אדם: ... דרשינן בברכות (דף סב:) אל תקרי אדם וכו' והא דכתיב והארץ נתן לבני אדם (תהלים קטו) ודרשינן מיניה (גיטין מז.) דיש קנין לעובדי כוכבים היינו בני אדם הראשון. ... (cache)
 • פרשת השבוע | פנינים לפרשת ''נשא'': ... ניתן לו על ידי הקב"ה, ושלא הרוויחו בהיתר ובהכרת טובה לה', כדברי חז"ל (ברכות לה, א): "'לה' הארץ ומלואה' ג€“ קודם ברכה, 'והארץ נתן לבני אדם ' ג€“ אחר ברכה". ... (cache)
 • מאגר המקורות: תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף פח, עמוד ב: דפי לימוד שבהם מופיע מקור זה: 'והארץ נתן לבני אדם ': מעשים גשמיים בעולם אלוהי, יוצר: שירה זיוון, מרכז יעקב הרצוג. נוצר ע"י. שירה זיוון. ב - 29/06/2010 מאושר ... (cache)
 • דברי זכרון לרב עמיטל - אייל ברגר - ישיבת ההסדר "אהבת ישראל" נתיבות: לפני שנים רבות פירסם הרב עמיטל ספר בשם והארץ נתן לבני אדם בו מלוקטות יסודות ממשנתו. שם הספר אף הוא ביטוי של תפיסת עולמו. אצטט קטע קצר מדבריו העוסקים ברעיון ...
 • hesped-aviad-hacohen: ["משמעותה של יראת שמים בדורנו", והארץ נתן לבני אדם (תשס"ה), 23] ..... ולא לחינם קרא לספרו " והארץ נתן לבני אדם ", ללמדנו שגם אם "השמים שמים לה' ", הרי הארץ ... (cache)
 • ישיבת ההסדר פתח תקוה - הספד על הרב עמיטל (תמלול שיחה): 13 יולי 2010 ... גם הספר " והארץ נתן לבני אדם " הוא ספרון דק, מלא הבזקים ורעיונות. הסיפורים הללו מבטאים ודרכם אפשר לראות את תורת החיים. ... (cache)
 • דניאל אלימלך: 26 ספטמבר 2009 ... היצירות הם " והארץ נתן לבני אדם ", "בחיל וברעדה", "אהבת עולם", "מסימטאותיה". אין לי מושג איך עושים קישור... סגור, ג€¢. 08/06/08 13:41:00 ... (cache)
 • חברי המערכת ֲ« מוסף "שבת" ג€“ לתורה, הגות ספרות ואמנות: פתח רבי אבא ואמר כתיב (תהלים קטו) השמים שמים ליי' והארץ וגו', האי קרא אית לאסתכלא ביה והכי אצטריך למימר השמים ליי' והארץ נתן לבני אדם, מאי


תגובות