בהל=בלה

קוד: בהל=בלה בתנ"ך

סוג: עלשורש_סדר

מאת:

אל:

תוספות ותגובות