תגובה ל: מרד אבשלום

מאת: ענת

אל: האתר

קוד: 2455

נשלח על-ידי ענת (213.8.114.144) ב16:03:50  15.09.2003, בתגובה ל: מרד אבשלום שנשלח על-ידי רוני א' בשיעור – שאלות בלבד:


שאלה ולא תגובה: שאלתי היא מה דומה בין מרד אבשלום להתנהגות אדניה?


תגובות