תגובה ל: וירדוף עד דן?!

מאת: ישראל שדיאל

אל: האתר

קוד: 5472

נשלח על-ידי ישראל שדיאל(SADI @ KFAR-ETZION.CO.IL) (80.178.116.172) ב07:50:19  14.06.2004,

בתגובה ל: וירדוף עד דן?! שנשלח על-ידי ר' עת-שלום בtorah.org אתר:


שמעתי מפרופ' קיל בהרצאה:
בספר דבה"י א ישנן שתי הזכרות של מימוש בפועל של נחלות עתידיות, ולא רק קריאת שמות על פיהן.
א. דבה"י א, פרק ב, פסוקים כא-כג. מסתבר מהן שמכיר וגלעד הן משפחות מעורבות ממנשה ויהודה, וכן מתברר שיאיר מימש נחלה בגלעד. כנראה עשו זאת עוד בזמן שיוסף שלט, והן ניצלו את כוחן. פסוק כג "ויקח גשור וארם את חוות יאיר מאיתם" כאשר ירד כוחו של יוסף. מכאן, שפסוקים מא-מב בספר במדבר פרק לב אינם תאור היסטורי של ארוע שקרה בימי משה, אלא תיעוד הסטורי עתיק המצדיק את הכיבוש המתואר בפסוקים לט-מ באותו פרק.
ב. דבה"י א,פרק ז פסוקים כא-כד. מתואר נסיון של בני אפרים להשתלט בארץ כנען, שנכשל, ובניה מוצלחת של ערים בנחלת אפרים העתידה (בית חורון) על ידי בתו.

שני איזכורים אלו מחזקים מאד את הדעה של אליצור.


תגובות