המכמתת = עמק סוכות

קוד: המכמתת = עמק סוכות בתנ"ך

סוג: כלל_אזור

מאת: אביתר כהן

אל: האתר

נשלח על-ידי אביתר כהן (62.0.91.145) ב15:36:15  15.06.2004,

בתגובה ל: אזורים נמוכים: עמקים, בקעות, גאיות, ככרות ומכמתתות שנשלח על-ידי ב:


המכמתת 

"ויהי גבול בני-אפרים..ויצא הגבול הימה המכמתת מצפון ונסב הגבול מזרחה תאנת שלה ועבר אותו ממזרח ינוחה"
"ויהי גבול-מנשה מאשר המכמתת אשר על-פני שכם והלך הגבול אל-הימין אל-ישבי עין תפוח"

מי היא והיכן היא "המכמתת אשר על פני שכם"?
המכמתת מוזכרת בספר יהושוע, בתיאור גבולות מנשה ואפרים
עד עתה אין איש יודע היכן היא ומה מקור שמה
אף אין יודעים אם זה שם מקום או שם עצם גיאוגרפי (הר, עמק וכדומה)

פה לראשונה אני פותר התעלומה..

למעשה מקור המלה המכמתת היא כימה, שפירושה סוכה (בערבית כ'ימה = סוכה, אהל)

אם כן המכמתת היא העיר הידועה סוכות!!! (ששכנה ליד שכם)

"ויעקב נסע סכתה ויבן לו בית ולמקנהו עשה סכת על כן קרא שם המקום סכות:
ויבא יעקב שלם עיר שכם אשר בארץ כנען בבאו מפדן ארם ויחן את פני העיר" (בראשית לג יז)

"אלהים דבר בקדשו אעלזה אחלקה שכם ועמק סכות אמדד" (תהלים ס ח)


עוד דברים אחדים וחשובים על הזיהוי כימה = סוכות:

כימה הוא השם העברי של הפליאדות ("שבע כוכבים" בראש מזל שור)

סוכות הוא השם הסורי של הפליאדות (שמשמעותו גם תרנגול)

כימה מוזכרת בתנ"ך שלוש פעמים:

"עשה כימה וכסיל והפך לבקר צלמות ויום לילה החשיך הקורא למי-הים וישפכם על-פני הארץ ה' שמו" (עמוס ה ח)

"עשה-עש כסיל וכימה וחדרי תמן" (איוב ט ט)

"התקשר מעדנות כימה או-מושכות כסיל תפתח" (איוב לח לא)

פירוש המלה "פליאדות" הוא אפרוחי תרנגולת

בספר מלכים ב פרק יז פסוק ל, נאמר "ואנשי בבל עשו את-סכות בנות.."

כל המפרשים כותבים שסכות בנות = בנות התרנגולת

עמוס פרק ה פסוק כו: "ונשאתם את סכות מלככם ואת כיון צלמיכם כוכב אלהיכם אשר עשיתם לכם"

סכות = פליאדות (כיון = "אל כיון" אחד מכוכבי הפליאדות)

בכל השפות והתרבויות הפליאדות קשורות לתרנגולת, ולהורדת גשמים (עננים)

דרך אגב שם המכונית סוברו = ("שבע" ביפנית) נקרא על שם שבע כוכבי הפליאדות

לסיכום כימה = סוכות = (שכוי) = תרנגול = פליאדות

הקשר ביניהם נובע מהאמונה שהפליאדות קשורות להורדת גשמים

התרנגול "שייך" להדד "אל" הברקים הרעמים והגשמים

(אולי בגלל זה שמים תרנגול "שבשבת" - "weathercock " על הגג, ל"חיזוי מזג האויר"..)

סוכות זה שם פיוטי לעננים (עבים)

"ישת חשך סתרו סביבותיו סכתו חשכת-מים עבי שחקים" (תהלים יח יב)

"אף אם-יבין מפרשי-עב תשאות סכתו" (איוב לו כט)

"בסכת תשבו שבעת ימים כל האזרח בישראל ישבו בסכת: למען ידעו דרתיכם כי בסכות הושבתי
את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים אני ה' אלהיכם" (ויקרא כג מב)

חז"ל דורשים סוכות = ענני הכבוד

עד כאן לבינתיים..תגובות