בני אפרים ומנשה

נשלח על-ידי נריה קליין(neria_klein @ walla.co.il) (192.114.207.251) ב23:29:34  24.07.2004,

בתגובה ל: תגובה שנשלח על-ידי אלכס ב21:14:23  24.07.2004:


אני אפרט בקשר לנושא...

ישנם כמה שאלות העולות ממקומות שונים בתנ"ך, אשר על סמך דיון בדברי הימים ניתן לפתור אותן.
השאלות (אלו רק חלק מהן...):

1. יוסף (בפרק נ' בבראשית) הולך עם אחיו לקבור את יעקב אביהם במערת המכפלה בארץ-כנען. א"כ, מדוע הם הולכים להספיד את יעקב בעבר הירדן המזרחי (באבל מצרים, גורן האטד), והרי זה מאריך את הדרך פי כמה וכמה???!!!

2. כשבני ישראל כובשים (בשנה ה-40) את ארץ סיחון, הם עולים לפתע הרחק צפונה, לעוג מלך הבשן: "ונפן ונעל דרך הבשן, ויצא עוג מלך הבשן לקראתנו...".
מדוע בני ישראל עולים אל עוג, והרי לא ראינו שום ציווי לכבשו (לפני שעלה הוא אליהם...), בניגוד לסיחון שה' מצווה לעלות אליו למלחמה?

3. על השאלה הזו נדלג בינתיים, כי היא מהווה פתח לדיון ענק, אז נשאיר זאת לאח"כ... רק במשפט אחד - השאלה היא כיצד ניתן לפרש את הפסוקים האחרונים של פרשת מטות, וזאת לאחר שנענה על השאלה - מדוע בני חצי המנשה מצטרפים אל ראובן וגד?

4. בני ישראל נכנסים לארץ, כובשים את יריחו והעי, ופתאום הם יכולים לעלות צפונה, להר עיבל, עם כל העם, אנשים נשים וטף, כאשר איזור זה לא נכבש עדיין!!!

5. כל איזור ארץ שכם (מקביל בעיקרון לאיזור השומרון של ימינו) לא נכבש בימי יהושע (מלך שכם לא מוזכר ברשימת המלכים המובסים ביהושע י"ג, וכן אם שמים לב אילו אזורים נכבשו במלחמת מלכי הדרום ואילו במלחמת מלכי הצפון, ניתן לראות כי כל האזור הזה לא נכבש!!!
א"כ כיצד ניתן לומר ש:
א) בני ישראל, שוב, עורכים מעמד גדול בשכם, לאחר הכיבושים (ביהושע כ"ד)?
ב) כיצד נבנה מקדש ה' בשכם?!! (יהושע כ"ד לקראת סופו)
ג) כיצד בני מנשה ואפרים נוחלים שם את נחלותיהם?
וכו' וכו'...

6. ביהושע כ"ב, בשלושת הפרשיות (פסקאות) הראשונות, ישנו חילוק מוזר בין "ראובן, גד וחצי המנשה" לבין "חצי המנשה" - מהו פשר ההבדל?
כאן ישנה עוד בעיה - בפסקא האמצעית (זו המדברת על חצי המנשה לבדו) ישנו הפסוק "וגם כי שלחם יהושע אל אהליהם ויברכם", והרי ראינו כבר כי יהושע שילח את שניים וחצי השבטים לאהליהם וברכם (בפסקא הראשונה) ?!!

התשובות לכל השאלות האלונמצאות בדברי הימים...

זהו לבינתיים...

נריה קליין.


תגובות: