גוב = גזר (חגב)

קוד: גוב = גזר בתנ"ך

סוג: כלל_אזור

מאת: אביתר כהן

אל: האתר

[נשלח על-ידי אביתר כהן ב17:23:39  28.07.2004, בתגובה ל: ערים, כפרים ויישובים]

בספר שמואל מסופר על מלחמה שהיתה בעיר גב, ובדברי הימים כתוב שהמלחמה היתה בגזר

שמואל - - -: ויהי אחרי-כן ותהי-עוד המלחמה ב ג ב עם-פלשתים אז הכה סבכי החשתי את-סף אשר בילדי הרפה:
דברי הימים: ויהי אחרי-כן ותעמד מלחמה ב ג ז ר עם-פלשתים אז הכה סבכי החשתי את-ספי מילדי הרפאים ויכנעו:

מסתבר שהעיר גב היא העיר גזר
גב (גוב) = חגב
גזר = חגב (גז, גזם)

עמוס ז א: כה הראני אדני ה' והנה יוצר - ג ב י - בתחלת עלות הלקש והנה-לקש אחר – ג ז י - המלך:
יואל א ד: יתר – ה ג ז ם - אכל הארבה ויתר הארבה אכל הילק ויתר הילק אכל החסיל

ע"ע: גזי המלך = מלכרת

תגובות