תגובה ל: לגרש או להחרים?

נשלח על-ידי הלל גרשוני (80.230.143.41) ב23:26:30  07.08.2004,

בתגובה ל: לגרש או להחרים? שנשלח על-ידי ע''פ הלל גרשוני ב:


אתה בטוח שאני אמרתי את זה?

כי אני ממש לא זוכר כזה דבר...


תגובות: