אזהרה למי שעדיין אוכל בשר

קוד: אזהרה למי שעדיין אוכל בשר בתנ"ך

סוג: פסוק_דמיונ

מאת: מתי פאלק (2130320 @ pelephone.net.il)

אל:

"שוחט השור מכה איש, וגם דמו הנה נדרש".

פסוק המורכב מחלקו הראשון של ישעיהו סו,ג (נבואת זעם בספר ישעיהו) וחלקו האחרון של בראשית מב,כב (סיפורי יוסף).

תגובות