תרהקה מלך כוש = שמה של שושלת הפרעונים הנובית

קוד: תרהקה מלך כוש = שמה של שושלת הפרעונים הנובית בתנ"ך

סוג: פרטים1

מאת: רמי ניר

אל:

"תִּרְהָקָה מֶלֶךְ-כּוּשׁ"
ככל הנראה מתועד שם מוצא משפחת הפרעונים הנובית "תִּרְהָקָה"
ולכן שמו של פַּרְעֹה זה הוא Shabaka 712-698 B.C.
כפי שנובע מתאריכי התיעוד המצרי למשפחת "תִּרְהָקָה"
בחופף (קרוב ביותר) לתאריכי התיעוד בתנ"ך.

להלן שני תאריכים היסטוריים:

א) בשנת -721 לפנה"ס = בשנה 6 למלכות חזקיהו
הוליך לגולה שלמנאסר מלך אשור את ממלכת שומרון "ישראל"
(מלכים ב' יח' 11-10).

ב) בשנת -713 לפנה"ס = בשנה 14 למלכות חזקיהו
(מלכים ב' יח' 13) = צר סנחריב מלך אשור, על ירושלים. אז בא "תִּרְהָקָה מֶלֶךְ-כּוּשׁ"
(ישעיה לז' 9) = (מלכים ב' יח' 18)תגובות