עמוס - התעלומה

קוד: עמוס - התעלומה בתנ"ך

סוג: פרטים2

מאת: רמי ניר

אל:

בסיס "התעלומה" בתיעוד נקודת זמן היסטורית בפתיח -
"שנתים לפני הרעש"...
(עמוס א' 1)

כלומר, "הרעש" נרשם היסטורית בתאריך מוכר וידוע...עד כדי שימוש בו לאסמכתא - כי ביום כיבוש ירושלים עם סיום המלחמה האחרונה יופיע "יהוה" ורגליו יעמדו על הר הזיתים שיבקע - כמתועד:
"ונסתם"
"כאשר נסתם"
"מפני הרעש בימי עזיה מלך יהודה"...
(זכריה יד' 5)

אם-כן, זכריה מנבא כי יהיה "רעש" עתידי מכוון - בהסתמך על "רעש" היסטורי מכוון שהתקיים 260 שנה קודם לכן...הוא "הרעש" עליו ניבא עמוס...אשר את סוד הקדשתו ב"צל" עצי השיקמים תיעד:
"אדני יהוה דבר מי לא ינבא"...
(עמוס ג' 8)

בצמצום של "סמל" תיעד עמוס את מהות שליחותו הנבואית:
"הנני שם אנך בקרב עמי ישראל"
"לא-אוסיף עוד עבור לו"...
(עמוס ז' 8)

לפי-כך, בסמל [אנך]=[8]=[הרעש]=[יהוה] תועדה הכוונה האלוהית להתחייב לקיים "נקודת זמן" היסטורית...כאשר "אנך" זה מייחס לנקודת הזמן ערך פיסי-גיאומטרי...על-כן, מתחייב כי בשנת -799 לפנה"ס תוכנן "הרעש" מראש למוטט את ירושלים ושומרון - בעוד שנתיים - בדיוק של 700 שנה מיום "יציאת מצרים" ליום טו' בחודש הראשון שנת ג/שס"ט ובחופף -797 לפנה"ס...


"נקודת זמן" היסטורית זו מחוייבת בחפיפה להופעת **"כוכב יעקב" - את סדר הזמנים כדלקמן:
שנת **-826 לפנה"ס היא שנת המלכת ירבעם בן-יואש...בסמל [צדק]=[5]=671 שנה ליציאת מצרים...

+ 27 שנה
בשנת -799 לפנה"ס היא שנת 27 לירבעם בן-יואש...בסמל [צדק]=[5]=678 שנה ליציאת מצרים...בשנה זו נפתחה תקופה של נבואות על "צדק" להכתיב גורל חדש על רצף הדורות של "נצח ישראל"...

בשנה זו פתח [עמוס]=[5] בנבואותיו את התקופה כאשר נאום "האנך" גם מסמל עת למשפט עתידי של [צדק]=[5]=212 שנה - שיתקיים עם חורבן המקדש הראשון בירושלים...


אמנם, התיעוד (מלכים ב' טו' 1) מייחס לשנת 27 לירבעם בן-יואש (בטעות) כאילו והייתה זו שנת המלכת עוזיהו...

אולם, התיעוד של "זמן אמת" היסטורי מתחייב מכוח תעודת בית דוד:
בשנת **-826 לפנה"ס מלך ירבעם בן-יואש כי זו שנת מות אביו יואש...[נבואות יונה הנביא (מלכים ב' יד' 25)]...

+ 15 שנה מות אמציה (מלכים ב' יד' 17) אחרי מות יואש...
בשנת -811 לפנה"ס מלך עוזיהו בשנת מות אביו אמציה...

אם-כן, בשנת -799 לפנה"ס שנת 27 לירבעם בן-יואש (מלכים ב' טו' 1) הוקדש עמוס לנביא וזו שנת 12 לעוזיהו שנת נאום "האנך"...
+ 2 שנים (עמוס א' 1) עד "הרעש"...
כלומר, "אנך" בשנת -797 לפנה"ס 700 שנה ליציאת מצרים...הוא "הרעש" בשנת 14 לעוזיהו היא שנת 29 לירבעם בן-יואש...

אז, בשנה זו כמתוכנן וכמתועד בנבואה היכה [אנך]=[8]=[הרעש]=[יהוה] את שומרון וירושלים כאשר סמל הנבואה הוא "אנך" שהוא רדיוס במעגל הזמן...כאמור 700 שנה ליציאת מצרים...

+ 76 שנה [חותם]=[4]=76 שנה בהן הושמעו נבואות זעם להוכיח משפט צדק לממלכת ישראל ולממלכת יהודה...
בשנת -721 לפנה"ס ממלכת ישראל יצאה לגלות כמתועד - שנת 6 לחזקיה (מלכים ב' יח' 10)...תת-נושאים