אדבאל = נודב

קוד: אדבאל = נודב בתנ"ך

סוג: כלל_דמות

מאת: אביתר כהן

אל:

תגובה ל: אדבאל שנכתבה ב19:06:13  02.05.2005


 

"בני-ראובן וגדי וחצי שבט-מנשה מן-בני-חיל אנשים נשאי מגן וחרב ודרכי קשת

ולמודי מלחמה ארבעים וארבעה אלף ושבע-מאות וששים יצאי צבא:

ויעשו מלחמה עם ההגריאים ויטור ונפיש ונודב " (דברי הימים א פרק ה פסוק יח-יט)

מי היה נודב ? לפי ההקשר נראה לי שהוא אדב אל

"ואלה תלדת ישמעאל בן אברהם אשר ילדה הגר המצרית שפחת שרה לאברהם:

ואלה   שמות בני ישמעאל בשמתם לתולדתם בכר ישמעאל נבית וקדר ו אדבאל ומבשם:

ומשמע ודומה ומשא: חדד ותימא יטור נפיש וקדמה" (בראשית פרק כה פסוק יב-טו)

אדיב מקביל לנדיב

תרגום השבעים מתרגם אדבאל = נבדאל, שיכול אותיות מ נדב אל

תגובות